Προσθήκη ημερολογίων στο Firefox OS

(Redirected from Adding calendars on Firefox OS)

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ημερολογίου, πατήστε το εικονίδιο Ημερολόγιο, ίσως χρειαστεί να σύρετε μία ή περισσότερες οθόνες προς τα δεξιά:

Open Calendar

Αφού ανοίξετε το Ημερολόγιο, έχετε την επιλογή για εισαγωγή ενός υπάρχοντος ημερολογίου ή για προσθήκη νέας καταχώρησης.

Εισαγωγή Ημερολογίου

Για να εισάγετε ένα ημερολόγιο, πατήστε εικονίδιο μενού (πάνω αριστερά).

Add Offline Calendar

Πατήστε το σήμα του συν στο επόμενο μενού.

add calendar

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιλογών που θα σας επιτρέψει να επιλέξετε τον πάροχο ημερολογίου. Πατήστε τον τύπο ημερολογίου που θέλετε να προσθέσετε και ακολουθήστε τα αιτήματα για είσοδο.

Calendar Provider

Γνωστό ζήτημα - Ημερολόγιο Yahoo!: Το Ημερολόγιο Yahoo! δεν υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή στις εκδόσεις 1.0 - 1.4 του Firefox OS. Ενώ η ρύθμιση φαίνεται πως λειτουργεί, δε θα μπορείτε να εισάγετε ή να προσθέσετε γεγονότα από το Ημερολόγιο Yahoo!. Αναμένουμε να διορθωθεί στην έκδοση 1.5. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το bug 974554.

Για να βρείτε ποια έκδοση του Firefox OS έχετε, δείτε το Πώς βρίσκω ποια έκδοση του Firefox OS έχω;

Μόλις ακολουθήσετε με επιτυχία τα βήματα, θα δείτε μια λίστα με τα διαθέσιμα ημερολόγια. Πατήστε αυτά που θέλετε να συγχρονίσετε με το Firefox OS.

Choose Calendar

Μόλις επιλέξετε τα ημερολόγια που επιθυμείτε να εισάγετε, συνεχίστε και πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην κάτω αριστερή γωνία:

Calendar Settings Icon

Αυτό θα εμφανίσει την οθόνη ρυθμίσεων λογαριασμού σας που σας επιτρέπει, για παράδειγμα, να επιλέξετε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα συγχρονίζεται το ημερολόγιό (ή τα ημερολόγιά) σας.

Calendar Import Settings

Μόλις τελειώσετε με τις ρυθμίσεις σας και πατήστε Τέλος, οι καταχωρήσεις ημερολογίων σας θα προστεθούν και θα είναι ορατές.

Calendar Entries

Χειροκίνητες Καταχωρήσεις Ημερολογίου

Για να προσθέσετε μια καταχώρηση ημερολογίου κατ' ευθείαν στη συσκευή, πατήστε το εικονίδιο +, που βρίσκεται πάνω δεξιά.

Calendar Add Entry

Στην οθόνη γεγονότος, συνεχίστε και προσθέστε όλες τις σχετικές πληροφορίες του νέου σας γεγονότος. Υπάρχει επίσης χώρος για να προσθέσετε κάθε επιπρόσθετο σχόλιο που μπορεί να θέλετε να συσχετίσετε με το γεγονός.

Event Details

Μόλις συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες του γεγονότος σας, συνεχίστε και πατήστε το κουμπί Αποθήκευση, πάνω δεξιά. Τότε, η νέα καταχώρηση θα αποθηκευτεί και θα ανακατευθυνθείτε στην προβολή Ημερολογίου.

 

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, JimSp472. You can help too - find out how.