Χρήση προσθέτου Java για προβολή διαδραστικού περιεχομένου σε ιστοσελίδες

Σημαντικό:
Η νέα έκδοση του Firefox στα Windows 64-bit δεν αναγνωρίζει ή υποστηρίζει αυτό το πρόσθετο.

Πολλές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν Java applets για διαδραστικό περιεχόμενο, όπως διαδικτυακά παιχνίδια. Πριν μπορέσει να εκτελέσει το Firefox τα Java applets, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει κανονικά το πρόσθετο Java. Το Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να εκτελεστεί σε Windows, Mac, Linux και άλλα λειτουργικά συστήματαs. Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε το Java και να το ρυθμίσετε στο Firefox.

 • Το Java δεν είναι το ίδιο με το JavaScript (δείτε αυτό το άρθρο για πληροφορίες σχετικά με το JavaScript).


Εγκατάσταση ή ενημέρωση Java

Χειροκίνητη εγκατάσταση ή ενημέρωση

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης στο java.com.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Δωρεάν Λήψη Java (Free Java Download).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή και Έναρξη Δωρεάν Λήψης (Agree and Start Free Download) για λήψη του προγράμματος εγκατάστασης Java στον υπολογιστή σας.
 4. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, κλείστε το Firefox.
 5. Ανοίξτε το αρχείο που κατεβάσατε για έναρξη της εγκατάστασης του Java.

Αυτόματη ενημέρωση

Το Java για Windows περιλαμβάνει μια λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης που ελέγχει περιοδικά για ενημερώσεις και σας ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση για εγκατάσταση. Μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημερώσεων στην καρτέλα Ενημέρωση (Update) του Πίνακα Ελέγχου Java, όπου μπορείτε επίσης να ελέγξετε χειροκίνητα για ενημερώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα Βοήθειας της Java, Τι είναι η Αυτόματη Ενημέρωση Java; Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων;.

Για να αποφύγετε πιθανά κενά ασφαλείας και για να εξοικονομήσετε χώρο στο δίσκο, θα πρέπει να αφαιρέσετε τυχόν παλιότερες εκδόσεις Java που ίσως είναι ακόμη εγκατεστημένες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα Βοήθειας της Java Πώς μπορώ να απεγκαταστήσω το Java από τον υπολογιστή Windows μου;.

Για Mac OS X 10.6 και παλαιότερο

Το Java είναι εγκατεστημένο μαζί με το λειτουργικό σύστημα. Για να ενημερώσετε το Java, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ενημέρωση Λογισμικού του Mac OS X.

Για Mac OS X 10.7 και νεότερο

Το Java δεν είναι εγκατεστημένο εξαρχής. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Java, μεταβείτε στη σελίδα λήψης Java. Δείτε τη σελίδα Βοήθειας Java Πως μπορώ να εγκαταστήσω το Java στο Mac μου; για απαιτήσεις συστήματος και οδηγίες εγκατάστασης.

Για να ενημερώσετε το Java, μεταβείτε στις Προτιμήσεις Συστήματος Apple, κάντε κλικ στο εικονίδιο Java για να εμφανιστεί ο Πίνακας Ελέγχου Java, στη συνέχεια μεταβείτε στην καρτέλα Ενημέρωση και κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση Τώρα. Δείτε τη σελίδα Βοήθειας Java Πως ενημερώνω το Java στο Mac μου; για λεπτομέρειες.

Δείτε το άρθρο της Oracle Χειροκίνητη Εγκατάσταση και Εγγραφή του Προσθέτου Java για Linux για βοήθεια με την εγκατάσταση ή την ενημέρωση του Java στο σύστημα Linux σας.

Δοκιμή Java

Για να δοκιμάστε αν το Java είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο στο Firefox, επισκεφθείτε μια από τις δοκιμαστικές σελίδες της Java:

Σημείωση: Όταν επισκεφθείτε σελίδες με περιεχόμενο Java, όπως αυτές οι δοκιμαστικές σελίδες, θα ερωτηθείτε κανονικά αν θέλετε να ενεργοποιηθεί το Java και αν επιτρέπετε να εκτελεστεί. Θα πρέπει να επιτρέπετε το Java μόνο σε έμπιστες ιστοσελίδες. Μπορείτε επίσης να δείτε μια ειδοποίησης ασφαλείας Java που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να εκτελέσετε το Java. Αυτό το μήνυμα ασφαλείας είναι από το Java, όχι από το Firefox. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα βοήθειας Java Τι πρέπει να κάνω όταν δω μια ειδοποίηση ασφαλείας από το Java;.

Ενεργοποίηση Java

Αν το Java δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο Java είναι ενεργοποιημένο στη Διαχείριση Προσθέτων:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu New Fx Menu και επιλέξτε Πρόσθετα Fx57Addons-icon Πρόσθετα. Θα ανοίξει η καρτέλα "Διαχείριση προσθέτων".

 2. Στην καρτέλα "Διαχείριση προσθέτων", επιλέξτε την καρτέλα Πρόσθετες λειτουργίες.
 3. Κάντε κλικ στο πρόσθετο Java(TM) PlatformJava Applet Plug-inπρόσθετο Java για επιλογή.
 4. Αν είναι απενεργοποιημένο το Java, κάντε κλικ στο Ποτέ ενεργοποιημένο για να ανοίξετε το αναδιπλούμενο μενού και επιλέξτε την επιλογή για ενεργοποίηση του Java. Η προτεινόμενη (προεπιλεγμένη) επιλογή είναι Ερώτηση για ενεργοποίηση, που σας επιτρέπει να εκτελείτε το Java όταν σας ζητείται.
Σημείωση: Αρκεί να ενεργοποιήσετε μόνο το πρόσθετο "Java(TM) Platform", εφόσον δεν είναι ενεργό. Το πρόσθετο "Java Deployment Toolkit" χρησιμοποιείται από προγραμματιστές Java για να ανιχνεύσουν την έκδοση Java και για να αναπτύξουν εφαρμογές Java και δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένο για να λειτουργήσει το Java.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Αν το Java είναι εγκατεστημένο αλλά δεν λειτουργεί, δοκιμάστε αυτές τις λύσεις:

Το πρόσθετο Java δεν εμφανίζεται στη Διαχείριση Προσθέτων

Αν το πρόσθετο Java δεν εμφανίζεται στη Διαχείριση Προσθέτων, ακόμη κι αν έχει εγκατασταθεί το Java, δοκιμάστε καθένα από τα παρακάτω, ένα κάθε φορά, και έπειτα, ανοίξτε ξανά το Firefox για να δείτε αν αυτό επιλύει το πρόβλημα:

Αφαίρεση αρχείου pluginreg.dat

Αφού κλείσει τελείως το Firefox, διαγράψτε (ή μετονομάστε) το αρχείο pluginreg.dat, που βρίσκεται στο φάκελο προφίλ του Firefox (θα δημιουργηθεί εκ νέου μόλις επανεκκινήσετε το Firefox, αλλά κάθε άλλο πρόσθετο, που ίσως έχετε απενεργοποιήσει, θα ενεργοποιηθεί). Δείτε το Επανεκκίνηση βάση δεδομένων προσθέτων για αναλυτικές οδηγίες.

Βεβαιωθείτε ότι το Firefox δεν είναι σε λειτουργία 32-bit

Το πρόσθετο Java 7 εκτελείται μόνο σε περιηγητές 64-bit, οπότε επιβεβαιώστε ότι δεν εκτελείτε το Firefox σε λειτουργία 32-bit.

 1. Ανοίξτε το φάκελο Εφαρμογές στο Finder
 2. Κάνετε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στο Firefox.app
 3. Επιλέξτε Λήψη Πληροφοριών (Get Info)

Βεβαιωθείτε ότι το κουτί μπροστά από το Άνοιγμα σε λειτουργία 32-bit (Open in 32-bit mode) δεν είναι επιλεγμένο (αν είναι, από-επιλέξτε το).

Βεβαιωθείτε ότι το Java είναι ενεργοποιημένο στον Πίνακα Ελέγχου Java

Από το Java 7 και μετά, ο Πίνακας Ελέγχου Java περιλαμβάνει την επιλογή ασφαλείας, "Ενεργοποίηση περιεχομένου Java στον περιηγητή" ("Enable Java content in the browser"), που είναι επιλεγμένη από προεπιλογή. Η από-επιλογή αυτής της επιλογής θα εμποδίσει τα Java applets από το να εκτελεστούν σε οποιοδήποτε περιηγητή και το πρόσθετο Java δεν θα εμφανίζεται πλέον στη Διαχείριση Προσθέτων Firefox. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ενεργοποιημένη στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) του Πίνακα Ελέγχου Java. Δείτε αυτή τη σελίδα Βοήθειας Java για λεπτομέρειες.

Βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένη η έκδοση 32-bit του Java

Στα Windows 64-bit, αν έχετε εγκαταστήσει μόνο την έκδοση 64-bit του Java, το πρόσθετο Java δεν θα είναι διαθέσιμο. Οι τρέχουσες εκδόσεις του Firefox είναι περιηγητές 32-bit και θα πρέπει να εγκαταστήσετε την έκδοση 32-bit του Java.

Βεβαιωθείτε ότι η σάρωση προσθέτων δεν είναι απενεργοποιημένη

Οι περιηγητές Mozilla χρησιμοποιούν τη σάρωση προσθέτων για να εντοπίζουν εγκατεστημένα πρόσθετα, άρα θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η προτίμηση plugin.scan.plid.all δεν είναι απενεργοποιημένη:

 1. Στη γραμμή διευθύνσεων, πληκτρολογήστε το about:config και πατήστε EnterReturn.

  • Ενδέχεται να εμφανιστεί η σελίδα προειδοποίησης του about:config "Προσοχή! Μπορεί να ακυρώσετε την εγγύηση του προϊόντος". Κάντε κλικ στο Θα προσέχω, Το υπόσχομαι!I accept the risk! (Αποδέχομαι τον κίνδυνο!) για συνέχεια στη σελίδα about:config.
 2. Αναζητήστε την προτίμηση plugin.scan.plid.all
 3. Αν έχει οριστεί σε false, κάντε δεξί κλικ σε αυτή και επιλέξτε "Επαναφορά".

Απεγκατάσταση JavaFX αν είναι εγκατεστημένο

Σε μερικές περιπτώσεις, μετά την ενημέρωση από μια παλιότερη έκδοση Java στο Java 7 Ενημέρωση 10 ή νεότερο, το πρόσθετο Java(TM) Platform δεν ανιχνεύεται πλέον. Αυτό μπορεί να προκληθεί από μια "συμπλοκή" με το Java και μια μεμονωμένη εγκατάσταση του JavaFX που εμποδίζει την κανονική εγγραφή του προσθέτου Java. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, απεγκαταστήστε το JavaFX. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αυτή τη σελίδα βοήθειας στο java.com.

Άλλες λύσεις

Αν το Java είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο (δείτε παραπάνω), αλλά δεν λειτουργεί κανονικά, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

Αφαίρεση παλιών αρχείων προσθέτου Java

Βεβαιωθείτε ότι δεν ανιχνεύονται πολλαπλές εκδόσεις του προσθέτου Java(TM) Platform. Για παράδειγμα, αν το Java 7 Ενημέρωση 51 είναι εγκατεστημένο αυτή τη στιγμή, το πρόσθετο Java(TM) Platform στην καρτέλα Διαχείριση Προσθέτων θα πρέπει να αναγράφεται ως Java(TM) Platform SE 7 U51. Αν βλέπετε άλλες εκδόσεις του "Java(TM) Platform" στη λίστα, απεγκαταστήστε τις παλαιότερες εκδόσεις (δείτε το Πώς μπορώ να απεγκαταστήσω το Java από τον υπολογιστή Windows μου;) ή αφαιρέστε τις χειροκίνητα (δείτε το Χειροκίνητη απεγκατάσταση προσθέτου).

Έλεγχος για άλλο λογισμικό που ίσως αποκλείει το Java

Αν το Java είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο στο Firefox, μπορεί να αποκλειστεί από άλλο λογισμικό ή πρόσθετα Firefox, για παράδειγμα:

 • Το λογισμικό τείχους προστασίας ZoneAlarm Pro μπορεί να αποκλείσει το Java. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση του Java μέσω αυτού του προγράμματος, δείτε το φόρουμ του ZoneAlarm Pro.

Πρόσθετοι πόροι
Βασισμένο σε πληροφορίες από το Java (mozillaZine KB)

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

These fine people helped write this article: ideato, user832823, TheGallery, Jim Spentzos. You can help too - find out how.