Προβολή αρχείων PDF στο Firefox ή επιλογή άλλου εργαλείου προβολής

Το Firefox διαθέτει ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής PDF για να ανοίγετε αρχεία PDF εντός του προγράμματος περιήγησης. Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο εργαλείο προβολής PDF, πώς να διορθώσετε τα συνήθη ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε, καθώς και πώς να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα προβολής PDF.

Ενσωματωμένο εργαλείο προβολής PDF

Το Firefox διαθέτει ένα ενσωματωμένο εργαλείο προβολής PDF που σας επιτρέπει να προβάλετε σχεδόν όλα τα αρχεία PDF στο διαδίκτυο, χωρίς κάποια εξωτερική εφαρμογή (εξαίρεση αποτελούν τα αρχεία PDF με εσφαλμένη ρύθμιση τύπου MIME). Το ενσωματωμένο εργαλείο προβολής PDF είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Όταν κάνετε κλικ σε κάποιο σύνδεσμο αρχείου PDF ή το ανοίξετε από το παράθυρο λήψεων του Firefox, θα χρησιμοποιηθεί το ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής PDF.

Fx69PDF_JS-el

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ενσωματωμένο εργαλείο προβολής PDF, δείτε το Χρήση του ενσωματωμένου εργαλείου προβολής PDF του Firefox (παρακάτω).

Χρήση τρίτης εφαρμογής προβολής PDF για τα ληφθέντα αρχεία PDF

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο εργαλείο προβολής PDF του Firefox για το άνοιγμα των PDF στο πρόγραμμα περιήγησης, αλλά να ανοίγετε τα ληφθέντα αρχεία PDF με κάποιο άλλο εργαλείο. Για να ανοίξετε ένα ληφθέν αρχείο PDF με χρήση τρίτου προγράμματος προβολής:

 1. Ανοίξτε το παράθυρο λήψεων κάνοντας κλικ στο εικονίδιο download icon 57, δίπλα στη γραμμή διευθύνσεων.
 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο WinDownloadFile του αρχείου PDF και επιλέξτε Άνοιγμα φακέλου λήψης.Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο control, ενώ κάνετε κλικ (κλικ με δύο δάχτυλα) στο εικονίδιο MagnifyingGlass του αρχείου PDF και επιλέξτε Προβολή στο Finder.
 3. Έπειτα, στο φάκελο λήψεων, κάντε δεξί κλικκάντε control-κλικ στο αρχείο, επιλέξτε Άνοιγμα με και κάντε κλικ στο αγαπημένο σας πρόγραμμα προβολής PDF.

Απενεργοποίηση ενσωματωμένου εργαλείου προβολής PDF και χρήση άλλου προγράμματος

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα προβολής PDF κάποιου τρίτου κατασκευαστή, αντί για το ενσωματωμένο εργαλείο του Firefox. Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα:

 1. Στη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, μεταβείτε στην ενότητα Εφαρμογές.
 3. Βρείτε το Portable Document Format (PDF) στη λίστα και κάντε κλικ στην καταχώρηση για να την επιλέξετε.
 4. Κάντε κλικ στο βέλος κάτω από τη στήλη Ενέργεια για την παραπάνω καταχώρηση και επιλέξτε από το αναδιπλούμενο μενού την εφαρμογή προβολής PDF που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.
  Fx77Applications-PDF-MacFx78Applications-PDFFx78-ApplicationsPDF_el_win
Σημείωση: Αν έχετε επιλέξει Άνοιγμα στο Firefox, θα χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο εργαλείο προβολής PDF.

Ρύθμιση του Firefox ώστε να κάνει ερώτηση για τη διαχείριση PDF

Αν θέλετε το Firefox να κάνει πάντα ερώτηση για το τι να κάνει με τα αρχεία PDF, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να αλλάξετε την ενέργεια της καταχώρησης Portable Document Format (PDF), επιλέγοντας όμως Πάντα ερώτηση από το αναδιπλούμενο μενού. Την επόμενη φορά που θα κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να κάνετε λήψη ενός αρχείου PDF, το Firefox θα εμφανίσει ένα παράθυρο, όπου θα μπορείτε να καθορίσετε τι να κάνει με το αρχείο. Μπορείτε είτε να το ανοίξετε με το ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής PDF του Firefox ή μια διαφορετική εφαρμογή για PDF, είτε να το αποθηκεύσετε.

Fx80-OpeningPDF_AlwaysAsk_el

Για περισσότερες πληροφοριες, δείτε το Αλλαγή ενεργειών όταν κάνετε κλικ ή λήψη αρχείου στο Firefox.

Χρήση του ενσωματωμένου εργαλείου προβολής PDF του Firefox

Συμπλήρωση φορμών με το εργαλείο προβολής PDF

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στην έκδοση 83 του Firefox και νεότερες.

Ορισμένα αρχεία PDF έχουν διαδραστικά πεδία για τη συμπλήρωση δεδομένων (όπως οι φόρμες). Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής PDF του Firefox, μπορείτε να συμπληρώσετε πεδία, όπως πεδία κειμένου, πλαίσια ελέγχου και κουμπιά επιλογών. Αφού εισάγετε δεδομένα σε αυτά τα πεδία, μπορείτε να κάνετε λήψη της συμπληρωμένης έκδοσης του αρχείου στον υπολογιστή σας.

PDF Form

Λειτουργίες της γραμμής εργαλείων κατά την προβολή PDF

 • Προβολή μικρογραφιών ή διάρθρωσης εγγράφου: Το κουμπί στο αριστερό άκρο θα ανοίξει μια πλευρική στήλη με μικρογραφίες των σελίδων του εγγράφου. Μερικά έγγραφα διαθέτουν επίσης μια προβολή διάρθρωσης. Αυτή χρησιμεύει στην πλοήγηση σε ένα μεγάλο έγγραφο.
  Fx69PDFThumbnails-el
 • Μετακίνηση κατά μία σελίδα πάνω και κάτω ή μετάβαση σε σελίδα: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πάνω και κάτω βέλη για πλοήγηση σε ένα έγγραφο ή να εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να μεταβείτε.
  Fx69PDFPager-el
 • Αλλαγή μεγέθους εγγράφου: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "+" και "-" για μεγέθυνση και σμίκρυνση ή επιλέξτε μια επιλογή ζουμ από το αναδιπλούμενο μενού.
  Fx69PDFZoom-el
 • Πλήρης οθόνη ή λειτουργία παρουσίασης: Κάντε κλικ στο κουμπί πλήρους οθόνης για να επιτρέψετε στο αρχείο PDF να καταλάβει ολόκληρη την οθόνη. Πατήστε το ESC για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.
  PDF Fullscreen
 • Εκτύπωση: Κάντε κλικ στο κουμπί εκτύπωσης για να ανοίξετε το παράθυρο ρυθμίσεων εκτύπωσης.
  PDF Print
 • Λήψη: Κάντε κλικ στο κουμπί λήψης για να αποθηκεύσετε το αρχείο PDF στον υπολογιστή σας ή για να το ανοίξετε με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF.
  PDF Download
 • Αντιγραφή τρέχουσας προβολής: Κάντε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο control, ενώ κάνετε κλικ στο κουμπί τρέχουσας προβολής για να την ανοίξετε σε άλλη καρτέλα ή παράθυρο.
  PDF Copy

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την προβολή PDF

Εντολή Συντόμευση
Επόμενη σελίδα N ή J ή ή Page Down
Προηγούμενη σελίδα P ή K ή ή Page Up
Μεγέθυνση Ctrl + +command + +
Σμίκρυνση Ctrl + -command + -
Αυτόματο ζουμ Ctrl + 0command + 0
Περιστροφή εγγράφου δεξιόστροφα R
Περιστροφή εγγράφου αριστερόστροφα Shift + R

Αντιμετώπιση προβλημάτων με την προβολή PDF

 • Με ορισμένους τύπους αρχείων PDF, το πρόγραμμα προβολής PDF ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα με την απεικόνιση γραμματοσειρών, χρωμάτων, ή ακόμη και ολόκληρου του εγγράφου. Αν μερικά αρχεία PDF δεν απεικονίζονται σωστά ή είναι κενά, κάντε κλικ στο κουμπί λήψης στη δεξιά πλευρά της κεφαλίδας του εγγράφου για να το ανοίξετε με την προεπιλεγμένη εφαρμογή προβολής PDF του υπολογιστή σας.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη βάση γνώσεών μας.

Μάθετε περισσότερα