Προβολή αρχείων PDF στο Firefox

Το Firefox περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής PDF για άνοιγμα αρχείων PDF εντός του προγράμματος περιήγησης. Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής PDF, πώς να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα προβολής PDF, καθώς και πώς να διορθώσετε κοινά ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε.

Χρήση ενσωματωμένου προγράμματος προβολής PDF

Το Firefox περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα προβολής PDF που σάς επιτρέπει την προβολή σχεδόν όλων των αρχείων PDF στο διαδίκτυο, χωρίς κάποιο άρθρωμα. Το ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής PDF είναι ενεργοποιημένο εξαρχής.

Fx69PDF_JS-el

Λειτουργία γραμμής εργαλείων προβολής PDF

 • Προβολή μικρογραφιών ή διάρθρωσης εγγράφου - Το κουμπί στο αριστερό άκρο θα ανοίξει μια πλευρική στήλη με μικρογραφίες των σελίδων του εγγράφου. Μερικά έγγραφα διαθέτουν επίσης μια προβολή διάρθρωσης. Αυτή χρησιμεύει στην πλοήγηση σε ένα μεγάλο έγγραφο.
  Fx69PDFThumbnails-el
 • Μετακίνηση κατά μία σελίδα πάνω και κάτω ή μετάβαση σε σελίδα - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πάνω και κάτω βέλη για πλοήγηση σε ένα έγγραφο ή να εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να μεταβείτε.
  Fx69PDFPager-el
 • Αλλαγή μεγέθους εγγράφου - Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "+" και "-" για μεγέθυνση και σμίκρυνση ή επιλέξτε μια επιλογή ζουμ από το αναδιπλούμενο μενού.
  Fx69PDFZoom-el
 • Πλήρης οθόνη ή λειτουργία παρουσίασης - Κάντε κλικ στο κουμπί πλήρους οθόνης για να επιτρέψετε στο αρχείο PDF να καταλάβει ολόκληρη την οθόνη. Πατήστε το ESC για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.
  PDF Fullscreen
 • Εκτύπωση - Κάντε κλικ στο κουμπί εκτύπωσης για να ανοίξετε το παράθυρο ρυθμίσεων εκτύπωσης.
  PDF Print
 • Λήψη - Κάντε κλικ στο κουμπί λήψης για να αποθηκεύσετε το αρχείο PDF στον υπολογιστή σας ή για να το ανοίξετε με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF.
  PDF Download
 • Αντιγραφή τρέχουσας προβολής - Κάντε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control, ενώ κάνετε κλικ στο κουμπί τρέχουσας προβολής για να την ανοίξετε σε άλλη καρτέλα ή παράθυρο.
  PDF Copy

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την προβολή PDF

Εντολή Συντόμευση
Επόμενη σελίδα N or K or
Προηγούμενη σελίδα P or J or
Μεγέθυνση Ctrl + +command + +
Σμίκρυνση Ctrl + -command + -
Αυτόματο ζουμ Ctrl + 0command + 0
Περιστροφή εγγράφου δεξιόστροφα R
Περιστροφή εγγράφου αριστερόστροφα Shift + R

Αντιμετώπιση προβλημάτων με την προβολή PDF

 • Με ορισμένους τύπους αρχείων PDF, το πρόγραμμα προβολής PDF ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα με την απεικόνιση γραμματοσειρών, χρωμάτων ή ακόμη και ολόκληρου του εγγράφου. Αν μερικά αρχεία PDF δεν απεικονίζονται σωστά ή είναι κενά, κάντε κλικ στο κουμπί λήψης στη δεξιά πλευρά της κεφαλίδας του εγγράφου για να το ανοίξετε με την προεπιλεγμένη εφαρμογή προβολής PDF του υπολογιστή σας.

Χρήση άλλου προγράμματος προβολής PDF

Αν το προτιμάτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική εφαρμογή προβολής PDF, αντί της ενσωματωμένης. Για να κάνετε εναλλαγή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα προβολής PDF:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu Fx57Menu και έπειτα στο Επιλογές.Προτιμήσεις.
 2. Επιλέκτε την καρτέλα Εφαρμογές.Στην καρτέλα Γενικά, πλοηγηθείτε στην ενότητα Εφαρμογές.
 3. Βρείτε το Μορφή φορητού εγγράφου (PDF) στη λίστα και κάντε κλικ στην καταχώρηση για να την επιλέξετε.
 4. Κάντε κλικ στο αναδιπλούμενο βέλος της στήλης Ενέργεια για την παραπάνω καταχώρηση. Η καταχώρηση ενέργειας θα εμφανίζει Προεπισκόπηση σε Firefox όταν χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής PDF.
 • Για να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική εφαρμογή για την προβολή αρχείων PDF, επιλέξτε την καταχώρηση για την εφαρμογή PDF που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, όπως το Χρήση προεπισκόπησης ή το Χρήση Adobe Reader.
  Προειδοποίηση: Το άρθρωμα "Adobe Acrobat NPAPI" είναι γνωστό για τη δημιουργία προβλημάτων στο Firefox. Δείτε το "PDF files are blank or cause an error message on Mac" για λεπτομέρειες.
 • Για να χρησιμοποιήσετε ένα διαθέσιμο άρθρωμα για την προβολή αρχείων PDF στο Firefox, επιλέξτε το Χρήση όνομα αρθρώματος PDF (στο Firefox).

Χρήση αρθρώματος προβολής PDF

Η υποστήριξη έληξε για όλα τα αρθρώματα (plugins) NPAPI, εκτός του Adobe Flash, στην έκδοση 52 του Firefox. Δείτε αυτό το έγγραφο συμβατότητας και αυτό το άρθρο για λεπτομέρειες.

Τα ακόλουθα δεν ισχύουν για την έκδοση 64-bit του Firefox, η οποία παρέχει περιορισμένη υποστήριξη αρθρωμάτων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα άρθρωμα PDF, όπως το Adobe Acrobat, το Nitro PDF Reader, ή το Sumatra PDF όπως το Adobe Acrobat, το MozPlugger, ή το άρθρωμα KParts αν υπάρχει κάποιο, για την προβολή αρχείων PDF στο Firefox. Αν έχετε εγκαταστήσει κάποιο άρθρωμα προβολής PDF, αλλά αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση του στο Firefox, δοκιμάστε τις εξής λύσεις:

Ενεργοποίηση του αρθρώματος PDF

Το άρθρωμα PDF σας ενδέχεται να είναι ανενεργό στο Firefox. Για ενεργοποίηση:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu και, έπειτα, στο Fx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Αρθρώματα.
 2. Επιλέξτε το άρθρωμα PDF σας.
 3. Επιλέξτε το Πάντα ενεργοποιημένο στο αναδιπλούμενο μενού του.

Επαναφορά ενεργειών λήψης

 1. Ανοίξτε τον φάκελο του προφίλ σας:

  Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu , έπειτα στο Βοήθεια και επιλέξτε Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.Από το μενού Βοήθεια, επιλέξτε Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων. Θα ανοίξει η καρτέλα "Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων".

  • Στην ενότητα Βασικά εφαρμογής, κάντε κλικ στο Άνοιγμα φακέλουΠροβολή στο FinderΆνοιγμα καταλόγου. Θα ανοίξει ένα παράθυρο που θα περιέχει το φάκελο του προφίλ σας.Θα ανοίξει ο φάκελος του προφίλ σας.
  Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε ή να χρησιμοποιήσετε το Firefox, ακολουθήστε τις οδηγίες στο "Εύρεση προφίλ χωρίς το άνοιγμα του Firefox".

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 3. Διαγράψτε (ή μετονομάστε) το mimetypes.rdfhandlers.json file.

Άλλες λύσεις

 • Αν το άρθρωμα PDF έρχεται μαζί με κάποια εφαρμογή, ελέγξτε τις προτιμήσεις της εφαρμογής για να δείτε αν υπάρχει κάποια ρύθμιση για το διαδίκτυο, προκειμένου να ενεργοποιήσετε το άρθρωμα ή να προβάλλετε αρχεία PDF στο πρόγραμμα περιήγησης.
// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla