Πού να βρείτε και να διαχειριστείτε τα ληφθέντα αρχεία στο Firefox

Η καρτέλα Λήψεις και η Βιβλιοθήκη εποπτεύουν τα αρχεία που κατεβάζετε ενώ χρησιμοποιείτε το Firefox, συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων που ανοίγετε και αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας. Αυτό το άρθρο περιγράφει ποιες πληροφορίες εμφανίζονται, πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις λήψεις σας, να διαχειρίζεστε τα αρχεία σας και να ορίσετε τις επιλογέςπροτιμήσεις λήψεων.

Η καρτέλα Λήψεις και η Βιβλιοθήκη εποπτεύουν τα αρχεία που κατεβάζετε. Μάθετε πως να διαχειριστείτε τα αρχεία σας και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήψεων.

Πώς αποκτώ πρόσβαση στις λήψεις μου;

Όταν ξεκινάτε τη λήψη ενός αρχείου, το κουμπί Λήψεις - το βέλος που δείχνει προς τα κάτω στη γραμμή εργαλείων - θα λάμψει σε χρώμα πράσινομπλε για να σας ειδοποιήσει όταν ξεκινά η λήψη του αρχείου.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψεις (Downloads) για να εμφανίσετε τα τρία πιο πρόσφατα ληφθέντα αρχεία σε ένα μικρό πίνακα.
  Download panel Fx20 WinXP Download panel Fx20 Win 7 Download panel Fx20 Mac Download panel Fx20 Lin

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην ευρύτερη Βιβλιοθήκη σας για να δείτε όλες τις λήψεις σας, με αυτό τον τρόπο:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψεις (Downloads) και έπειτα, στο κουμπί Εμφάνιση Όλων των Λήψεων (Show All Downloads).
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια των λήψεων, το εικονίδιο-βέλος θα αλλάξει σε γραμμή χρονοδιακόπτη fx20 download icon time Download Progress Fx20 Mac που υπολογίζει το χρόνο που απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη. Κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο, θα εμφανίζεται ξανά ο πίνακας Λήψεων. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, το εικονίδιο-βέλος γίνεται πράσινο fx20 download icon green μπλε Blue Download Fx 20 Mac και θα παραμείνει έτσι μέχρι να κάνετε κλικ σε αυτό για να επιθεωρήσετε τις λήψεις σας.

Το παράθυρο Λήψεις εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με κάθε λήψη, όπως το όνομα και το μέγεθος του αρχείου, το χρόνο που απομένει πριν ολοκληρωθεί η λήψη, την προέλευση του αρχείου και το χρόνο ή την ημερομηνία λήψης.

Τι προβάλλει η καρτέλα Λήψεις και η Βιβλιοθήκη;

Η καρτέλα Λήψεων εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία τρία αρχεία που έχετε κατεβάσει, όπως το όνομα και το μέγεθος του αρχείου, το χρόνο που απομένει πριν ολοκληρωθεί η λήψη, την προέλευση του αρχείου και το χρόνο ή την ημερομηνία λήψης.
fx20 show all downloads File download Fx20 Win7 File download Fx20 Mac File download Fx20 Lin

Η Βιβλιοθήκη εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες για όλα τα ληφθέντα αρχεία σας, εκτός κι αν τα έχετε αφαιρέσει από το Ιστορικό σας.
fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα ληφθέντα αρχεία μου;

Στην καρτέλα Λήψεις και τη Βιβλιοθήκη, υπάρχει ένα εικονίδιο-κουμπί στα δεξιά κάθε καταχώρησης αρχείου, καθώς και το μέρος της διαδικασίας λήψης στο οποίο βρίσκεται το αρχείο τη στιγμή εκείνη.
fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin

 • Παύση: Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά οποιαδήποτε λήψη που βρίσκεται σε εξέλιξη, κάνοντας δεξί κλικπατώντας το Ctrl και κάνοντας κλικ στην καταχώρηση αρχείου και επιλέγοντας Παύση(Pause). Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, αν χρειάζεται να ανοίξετε μια μικρή λήψη που ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη λήψη. Η παύση λήψης σας δίνει την επιλογή να αποφασίσετε ποιες από τις λήψεις σας είναι πιο σημαντικές. Όταν θέλετε να συνεχίσετε τη λήψη αυτών των αρχείων, κάντε δεξί κλικπατήστε το Ctrl και κάντε κλικ στην καταχώριση αρχείου και επιλέξτε Συνέχιση (Resume).
 • Ακύρωση fx icon cancel download : Αν μετά την έναρξη μιας λήψης αποφασίσετε πως δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το αρχείο, η ακύρωση της λήψης είναι απλή· απλά κάντε κλικ στο κουμπί X στα δεξιά της καταχώρησης αρχείου. Αυτό το κουμπί μετατρέπεται στο σύμβολο ανανέωσης· κάντε κλικ ξανά για επανεκκίνηση λήψης.
 • Άνοιγμα αρχείου: Όταν ολοκληρωθεί μια λήψη, μπορείτε να κάνετε κλικ στην καταχώρηση για άνοιγμα του αρχείου.
 • Άνοιγμα Περιεχόμενου Φακέλου fx icon Open the file's folder : Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη ενός αρχείου, το εικονίδιο στα δεξιά της καταχώρησης αρχείου γίνεται φάκελος. Κάντε κλικ στο εικονίδιο-φάκελος για άνοιγμα του φακέλου που περιέχει αυτό το αρχείο. Για να ορίσετε το φάκελο όπου θα πηγαίνουν οι λήψεις σας, δείτε το Ρυθμίσεις εκκίνησης, αρχικής σελίδας, καρτελών και λήψεων.Εμφάνιση στο Finder fx icon Open the file's folder Mac : Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη ενός αρχείου, το εικονίδιο στα δεξιά της καταχώρησης αρχείου γίνεται ένας μεγεθυντικός φακός. Κάντε κλικ στο εικονίδιο-μεγεθυντικός φακός για εμφάνιση αυτού του αρχείου στο Finder. Για να ορίσετε το φάκελο όπου θα πηγαίνουν οι λήψεις σας, δείτε το Ρυθμίσεις εκκίνησης, αρχικής σελίδας, καρτελών και λήψεων.
 • Αφαίρεση καταχώρησης αρχείου: Αν δεν επιθυμείτε να διατηρήσετε την καταγραφή μιας συγκεκριμένης λήψης, απλά κάντε δεξί κλικπατήστε το Ctrl και κάντε κλικ στην καταχώρηση αρχείου και επιλέξτε Αφαίρεση από Ιστορικό (Remove From History). Αυτό θα αφαιρέσει την καταχώρηση από τη λίστα αλλά δεν θα διαγράψει το ίδιο το αρχείο.
 • Επανάληψη Λήψης fx icon retry download 16x16 : Αν για οποιοδήποτε λόγο μια λήψη δεν ολοκληρώνεται, κάντε κλικ στο κουμπί στα δεξιά της καταχώρησης - ένα σύμβολο ανανέωσης - για επανάληψη.
 • Εκκαθάριση Λήψεων: Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση Λήψεων στο πάνω μέρος του παραθύρου Βιβλιοθήκης για να καθαρίσετε ολόκληρο το ιστορικό ληφθέντων στοιχείων. Αυτό δεν θα διαγράψει τα ληφθέντα αρχεία.

Αλλαγή τοποθεσίας αποθήκευσης λήψεων

Μπορείτε να αλλάξετε το φάκελο όπου αποθηκεύονται τα αρχεία στις επιλογέςπροτιμήσεις του Firefox. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Ρυθμίσεις εκκίνησης, αρχικής σελίδας, καρτελών και λήψεων.

Πώς αποκτώ πρόσβαση στις λήψεις μου;

Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στις λήψεις σας κάνοντας κλικ στο κουμπί Λήψεις (το βέλος που δείχνει προς τα κάτω στη γραμμή εργαλείων σας). Το βέλος θα εμφανιστεί σε χρώμα πράσινο fx20 download icon green μπλε Blue Download Fx 20 Mac μπλε Blue Download Fx 20 Mac για να σας ενημερώσει ότι υπάρχουν ληφθέντα αρχεία που δεν έχετε δει.

 • Κατά τη διάρκεια μιας λήψης, το κουμπί Λήψεις αλλάζει σε χρονοδιακόπτη που εμφανίζει την εξέλιξη της λήψης σας. Ο χρονοδιακόπτης γίνεται ξανά βέλος όταν ολοκληρωθεί η λήψη.

timer

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψεις για άνοιγμα πίνακα Λήψεων. Ο πίνακας Λήψεων εμφανίζει τα τρία πιο πρόσφατα ληφθέντα αρχεία, μαζί με το μέγεθος, την προέλευση και το χρόνο λήψης τους:
recent downloads
 • Για να δείτε όλες τις λήψεις σας, μεταβείτε στη Βιβλιοθήκη κάνοντας κλικ στο κουμπί Εμφάνιση Όλων των Λήψεων (Show all Downloads) στο κάτω μέρος του πίνακα Λήψεων.
show all dl

Η Βιβλιοθήκη εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα ληφθέντα αρχεία σας, εκτός κι αν τα έχετε αφαιρέσει από το ιστορικό σας.

fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα ληφθέντα αρχεία μου;

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα αρχεία σας απευθείας στον πίνακα Λήψεων ή στη Βιβλιοθήκη σας. Οι επιλογές θα εμφανιστούν στα δεξιά του κάθε αρχείου κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου της λήψης.

fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin
 • Παύση: Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά οποιαδήποτε λήψη που βρίσκεται σε εξέλιξη, κάνοντας δεξί κλικπατώντας το Ctrl και κάνοντας κλικ στην καταχώρηση αρχείου και επιλέγοντας Παύση(Pause). Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, αν χρειάζεται να ανοίξετε μια μικρή λήψη που ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη λήψη. Η παύση λήψης σας δίνει την επιλογή να αποφασίσετε ποιες από τις λήψεις σας είναι πιο σημαντικές. Όταν θέλετε να συνεχίσετε τη λήψη αυτών των αρχείων, κάντε δεξί κλικπατήστε το Ctrl και κάντε κλικ στην καταχώριση αρχείου και επιλέξτε Συνέχιση (Resume).
 • Ακύρωση fx icon cancel download : Αν μετά την έναρξη μιας λήψης αποφασίσετε πως δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το αρχείο, η ακύρωση της λήψης είναι απλή· απλά κάντε κλικ στο κουμπί X στα δεξιά της καταχώρησης αρχείου. Αυτό το κουμπί μετατρέπεται στο σύμβολο ανανέωσης· κάντε κλικ ξανά για επανεκκίνηση λήψης.
 • Άνοιγμα Περιεχόμενου Φακέλου fx icon Open the file's folder : Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη ενός αρχείου, το εικονίδιο στα δεξιά της καταχώρησης αρχείου γίνεται φάκελος. Κάντε κλικ στο εικονίδιο-φάκελος για άνοιγμα του φακέλου που περιέχει αυτό το αρχείο. Για να ορίσετε το φάκελο όπου θα πηγαίνουν οι λήψεις σας, δείτε το Ρυθμίσεις εκκίνησης, αρχικής σελίδας, καρτελών και λήψεων.Εμφάνιση στο Finder fx icon Open the file's folder Mac : Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη ενός αρχείου, το εικονίδιο στα δεξιά της καταχώρησης αρχείου γίνεται ένας μεγεθυντικός φακός. Κάντε κλικ στο εικονίδιο-μεγεθυντικός φακός για εμφάνιση αυτού του αρχείου στο Finder. Για να ορίσετε το φάκελο όπου θα πηγαίνουν οι λήψεις σας, δείτε το Ρυθμίσεις εκκίνησης, αρχικής σελίδας, καρτελών και λήψεων.
 • Μετάβαση στη Σελίδα Λήψης: Κάντε δεξί κλικΠατήστε το Ctrl και κάντε κλικ στο αρχείο για να εμφανιστεί το μενού. Επιλέξτε αυτό για να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα απ' όπου ήρθε το αρχείο.
 • Αφαίρεση καταχώρησης αρχείου: Αν δεν επιθυμείτε να διατηρήσετε την καταγραφή μιας συγκεκριμένης λήψης, απλά κάντε δεξί κλικπατήστε το Ctrl και κάντε κλικ στην καταχώρηση αρχείου και επιλέξτε Αφαίρεση από Ιστορικό (Remove From History). Αυτό θα αφαιρέσει την καταχώρηση από τη λίστα αλλά δεν θα διαγράψει το ίδιο το αρχείο.
 • Επανάληψη Λήψης fx icon retry download 16x16 : Αν για οποιοδήποτε λόγο μια λήψη δεν ολοκληρώνεται, κάντε κλικ στο κουμπί στα δεξιά της καταχώρησης - ένα σύμβολο ανανέωσης - για επανάληψη.
 • Εκκαθάριση Λήψεων: Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση Λήψεων στο πάνω μέρος του παραθύρου Βιβλιοθήκης για να καθαρίσετε ολόκληρο το ιστορικό ληφθέντων στοιχείων. Αυτό δεν θα διαγράψει τα ληφθέντα αρχεία.

Αλλαγή τοποθεσίας αποθήκευσης λήψεων

Μπορείτε να αλλάξετε το φάκελο όπου αποθηκεύονται τα αρχεία στις επιλογέςπροτιμήσεις του Firefox. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Ρυθμίσεις εκκίνησης, αρχικής σελίδας, καρτελών και λήψεων.

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: nelson.ko, JimSp472. You can help too - find out how.