Παράθυρο Πληροφοριών Σελίδας - Προβολή τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε

Το παράθυρο Πληροφορίες Σελίδας παρέχει τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε. Για άνοιγμα:

 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ταυτότητα Ιστοσελίδας (μια υδρόγειος σφαίρα, ένα τρίγωνο ή ένα λουκέτο στα αριστερά της διεύθυνσης της ιστοσελίδας) και κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες πληροφορίες… στο παράθυρο.

grey globe fx29

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ταυτότητα Ιστοσελίδας (μια υδρόγειος σφαίρα, ένα τρίγωνο ή ένα λουκέτο στα αριστερά της διεύθυνσης της ιστοσελίδας).
  Fx42 ControlCenter
 2. Κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του αναδιπλούμενου Κέντρου Ελέγχου και έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο παράθυρο.
  Fx42 ControlCenter-MoreInfo
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Site Info button στα αριστερά της διεύθυνσης της ιστοσελίδας για να ανοίξετε το Κέντρο Ελέγχου.
 2. Κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του αναδιπλούμενου πίνακα.
  Fx45 Control Center
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο παράθυρο.
  Fx45 Control Center - More Info

Το παράθυρο Πληροφορίες Σελίδας είναι οργανωμένο σε διαφορετικούς πίνακες. Κάθε πίνακας περιγράφεται παρακάτω.

Γενικά

Fx38PageInfo-General Fx41PageInfo-General Η καρτέλα Γενικά περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα όπως τον τίτλο, τον τύπο περιεχομένου και το μέγεθός της, καθώς και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες από την πηγή της σελίδας.

Τίτλος σελίδας

 • Διεύθυνση: Εμφανίζει το URL (Uniform Resource Locator) της σελίδας που επισκέπτεστε.
 • Τύπος: Εμφανίζει το τύπο περιεχομένου (τύπο MIME) της σελίδας που επισκέπτεστε. Αυτός ο τύπος καθορίζεται από το διακομιστή ιστού.
 • Λειτουργία Παρουσίασης (Render Mode): Εμφανίζει αν η σελίδα συμμορφώνεται με τα πρότυπα κωδικοποίησης ιστού (Λειτουργία συμμόρφωσης με πρότυπα) ή αν το Firefox πρέπει να εμφανίζει τη σελίδα έτσι ώστε να είναι συμβατή με μη μη-πρότυπο κώδικα (Λειτουργία με ιδιομορφίες).
 • Κωδικοποίηση:Κωδικοποίηση Κειμένου: Εμφανίζει τι κωδικοποίηση χαρακτήρων χρησιμοποιεί η σελίδα. Αυτό μπορεί να αλλάξει από το μενού Προβολή.
 • Μέγεθος: Εμφανίζει το μέγεθος της σελίδας σε kilobytes (και bytes).
 • Τροποποιήθηκε: Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που άλλαξε η σελίδα για τελευταία φορά.

Μετά-δεδομένα

Το πεδίο Μετά-δεδομένα εμφανίζει τυχόν μετά-ετικέτες που βρίσκονται στον πηγαίο κώδικα της σελίδας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τον τύπο αρχείου, την κωδικοποίηση χαρακτήρων, το δημιουργό, τις λέξεις-κλειδιά και πολλά άλλα.

Πολυμέσα

Fx41PageInfo-Media
Η καρτέλα Πολυμέσα εμφανίζει το URL και τον τύπο όλων των φόντων, των εικόνων και του ενσωματωμένου περιεχομένου (όπως ήχος και βίντεο) που φορτώνει με τη σελίδα. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο για να μάθετε περισσότερα όπως:

 • Την Τοποθεσία: Το URL του συγκεκριμένου στοιχείου.
 • Τον Τύπο: Τον τύπο αρχείου του συγκεκριμένου στοιχείου.
 • Το Μέγεθος: Το μέγεθος σε kilobytes (και bytes) του συγκεκριμένου στοιχείου.
 • Τις Διαστάσεις: Το μέγεθος του στοιχείου στην οθόνη σε εικονοστοιχεία (pixels).
 • Το Συσχετισμένο Κείμενο: Για εικόνες, το "εναλλακτικό" κείμενο που εμφανίζεται αν δεν φορτωθεί η εικόνα.

Για κάθε στοιχείο, μπορείτε να επιλέξετε να το αποθηκεύσετε στον σκληρό σας δίσκο κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως….

Αποκλεισμός Εικόνων από τον τομέα (domain)

Κάνοντας κλικ σε αυτή την επιλογήπροτίμηση θα εμποδιστεί η αυτόματη φόρτωση εικόνων σε σελίδα κάτω από ένα συγκεκριμένο τομέα (domain).

Ροές

Fx41PageInfo-Feeds
Αναγράφει το URL και τον τύπο των τυχών διαδικτυακών ροών, σχετικών με τη σελίδα. Για εγγραφή σε μια ροή, κάντε κλικ στο σύνδεσμό της στη λίστα.

Σημείωση: Αν η σελίδα δεν έχει καμία διαδικτυακή ροή, το παράθυρο Πληροφορίες Σελίδας δεν θα περιλαμβάνει την καρτέλα Ροές.

Δικαιώματα

Fx38PageInfo-Permissions Fx41PageInfo-Permissions1 Fx42PageInfo-Permissions Fx44PageInfo-Permissions PageInfo-Permissions Fx50PageInfo-Permissions

Η καρτέλα Δικαιώματα σας επιτρέπει να παρακάμψετε τις επιλογέςπροτιμήσεις για τον τομέα (domain) που αναγράφεται μετά το Δικαιώματα για. Από-επιλέξτε το κουτί Χρήση Προεπιλογών για να καθορίσετε αν η σελίδα επιτρέπεται ή όχι να κάνει μια ενδεδειγμένη ενέργεια.

Ενεργοποίηση Προσθέτων

Παραθέτει τα εγκατεστημένα πρόσθετα και διευκρινίζει αν θα πρέπει Να γίνεται πάντα ερώτηση, Ναι επιτρέπεται, ή Να αποκλείεται για κάθε πρόσθετο. Το άρθρο Γιατί πρέπει να κάνω κλικ για ενεργοποίηση προσθέτων; εξηγεί πως έχουν οριστεί αυτά τα δικαιώματα για συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

Πρόσβαση στην Τοποθεσία

Διευκρινίζει αν το Firefox επιτρέπεται να αποκαλύψει την τοποθεσία σας στον τομέα (domain), με την Περιήγηση με Επίγνωση Τοποθεσίας.

Είσοδος σε Πλήρη Οθόνη

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) επιτρέπεται να εισέλθει σε πλήρη οθόνη.

Απόκρυψη Κέρσορα Ποντικιού

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) επιτρέπεται να αποκρύψει τον κέρσορα του ποντικιού.

Εγκατάσταση Προσθέτων

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) επιτρέπεται να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης επέκτασης ή θέματος. Δείτε το άρθρο Ρυθμίσεις ασφαλείας και κωδικών πρόσβασης για οδηγίες σχετικά με το πως να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε δικαιώματα εγκατάστασης για ιστοσελίδες.

Φόρτωση Εικόνων

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) μπορεί να φορτώσει αυτόματα εικόνες.

Συντήρηση Αποθήκευσης Εκτός Σύνδεσης

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) επιτρέπεται να αποθηκεύει offline περιεχόμενο.

Άνοιγμα Αναδυόμενων Παραθύρων

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) μπορεί να ανοίξει αναδυόμενα. Δείτε το Ρυθμίσεις για περιεχόμενο ιστού, αναδυόμενα, γραμματοσειρές και γλώσσες για οδηγίες σχετικά με το πως να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε δικαιώματα αναδυόμενων για ιστοσελίδες.

Λήψη Ειδοποιήσεων Push

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) επιτρέπεται να αποστείλει ειδοποιήσεις push.

Λήψη Ειδοποιήσεων

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) επιτρέπεται να αποστείλει ειδοποιήσεις push.

Ρύθμιση Cookies

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) μπορεί να αποθηκεύσει cookies. Δείτε το Settings for privacy, browsing history and do-not-track για οδηγίες σχετικά με το πως να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε δικαιώματα cookie για ιστοσελίδες.

Εμφάνιση Ειδοποιήσεων

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) επιτρέπεται να εμφανίζει ειδοποιήσεις.

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) επιτρέπεται να αποστείλει ειδοποιήσεις push και να εμφανίζει ειδοποιήσεις.

Χρήση Κάμερας

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την κάμερά σας. Αυτό ισχύει για ιστοσελίδες με δυνατότητες λήψης βίντεο ή εικόνων, όπως ιστοσελίδες βίντεο-συνομιλιών. Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή αυτή σε Να γίνεται πάντα ερώτηση, Να επιτρέπεται, ή Να αποκλείεται.

Χρήση Μικροφώνου

Διευκρινίζει αν ο τομέας (domain) επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το μικρόφωνό σας. Αυτό ισχύει για ιστοσελίδες με δυνατότητες ηχογράφησης, όπως ιστοσελίδες βίντεο-συνεδρίων. Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή αυτή σε Να γίνεται πάντα ερώτηση, Να επιτρέπεται, ή Να αποκλείεται.

Ασφάλεια

Fx41PageInfo-Security

Ταυτότητα Ιστοσελίδας

 • Ιστοσελίδα: Αναφέρει τον τομέα (domain) της σελίδας.
 • Ιδιοκτήτης: Εμφανίζει τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, αν μπορεί να επαληθευτεί ο ιδιοκτήτης της σελίδας.
 • Επαληθεύτηκε από: Εμφανίζει το πρακτορείο που εξέδωσε το πιστοποιητικό ασφαλείας (αν υπάρχει) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή Πιστοποιητικού για να δείτε το πιστοποιητικό.

Απόρρητο & Ιστορικό

 • Έχω επισκεφθεί αυτή την ιστοσελίδα νωρίτερα σήμερα;: Εμφανίζει αν έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα νωρίτερα σήμερα και, αν ναι, πόσες φορές.
 • Αποθηκεύει αυτή η ιστοσελίδα πληροφορίες (cookies) στον υπολογιστή μου;: Εμφανίζει αν η ιστοσελίδα αποθηκεύει cookies. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή Cookies για προβολή των cookies (αν αποθηκεύει).
 • Έχω αποθηκεύσει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την ιστοσελίδα;: Εμφανίζει αν έχετε αποθηκεύσει πληροφορίες σύνδεσης για αυτή την ιστοσελίδα. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή Αποθηκευμένων Κωδικών Πρόσβασης για προβολή των κωδικών πρόσβασης που έχετε αποθηκεύσει για αυτή την ιστοσελίδα.

Τεχνικές Λεπτομέρειες

Η ενότητα Τεχνικές Λεπτομέρειες εμφανίζει αν η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη για λόγους απορρήτου και, αν ναι, τι τύπος ή ισχύς κρυπτογράφησης χρησιμοποιήθηκε.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

These fine people helped write this article: Jim Spentzos. You can help too - find out how.