Ο Firefox καταρρέει όταν τα αρχεία που κατεβάζετε ελέγχονται για ιούς

Αυτό το άρθρο δεν συντηρείται πλέον, επομένως το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Το άρθρο αυτό καλύπτει την περίπτωση που ο Firefox εμφανίζει ένα μήνυμα κατάρρευσης όταν προσπαθείτε να κατεβάσετε αρχεία ή να αποθηκεύσετε εικόνες.


Ο Firefox καταρρέει όταν προσπαθεί να εκτελέσει μια σάρωση για ιούς

Σε ορισμένα αντιϊκά προγραμμάτα, η σάρωση για ιούς που γίνεται αφού τα αρχεία έχουν κατέβει μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση του Firefox. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σάρωση για ιούς στον Firefox ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Στη γραμμή διευθύνσεων, πληκτρολογήστε το about:config και πατήστε EnterReturn.

    • Ενδέχεται να εμφανιστεί η σελίδα προειδοποίησης του about:config "Προσοχή! Μπορεί να ακυρώσετε την εγγύηση του προϊόντος". Κάντε κλικ στο Θα προσέχω, Το υπόσχομαι!I accept the risk! (Αποδέχομαι τον κίνδυνο!) για συνέχεια στη σελίδα about:config.
  2. Εντοπίστε το παρακάτω browser.download.manager.scanWhenDone και κάντε διπλό κλικ επάνω του, ώστε να αλλάξετε την τιμή του σε false.

 

These fine people helped write this article: ideato, user832823. You can help too - find out how.