Ο Firefox καταρρέει όταν τα αρχεία που κατεβάζετε ελέγχονται για ιούς

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

Το άρθρο αυτό καλύπτει την περίπτωση που ο Firefox εμφανίζει ένα μήνυμα κατάρρευσης όταν προσπαθείτε να κατεβάσετε αρχεία ή να αποθηκεύσετε εικόνες.


Ο Firefox καταρρέει όταν προσπαθεί να εκτελέσει μια σάρωση για ιούς

Σε ορισμένα αντιϊκά προγραμμάτα, η σάρωση για ιούς που γίνεται αφού τα αρχεία έχουν κατέβει μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση του Firefox. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σάρωση για ιούς στον Firefox ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Στη Γραμμή διεύθυνσης, πληκτρολογήστε about:config και πατήστε EnterReturn.

    • Μπορεί να εμφανιστεί μια ειδοποίηση που λέει "This might void your warranty!". Κάντε κλικ στο Θα προσέχω, Το υπόσχομαι!, για να συνεχίσετε προς τη σελίδα about:config.
  2. Εντοπίστε το παρακάτω browser.download.manager.scanWhenDone και κάντε διπλό κλικ επάνω του, ώστε να αλλάξετε την τιμή του σε false.

 

These fine people helped write this article: ideato, user832823. You can help too - find out how.