Ο Firefox δεν μπορεί να εκκινηθεί μετά την εγκατάσταση σε Mac - Τρόπος διόρθωσης

Αυτό το άρθρο δεν συντηρείται πλέον, επομένως το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Αυτό το πρόβλημα υπάρχει μόνο σε συσκευές Mac.

Αφού κατεβάσετε και εγκαταστήσατε το Firefox στο Mac σας, μπορεί να δείτε το μήνυμα σφάλματος, "Το Firefox.app" δεν μπορεί να εκκινηθεί επειδή η ταυτότητα του προγραμματιστή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί όταν προσπαθήσετε να τον ανοίξετε.

Η Apple έχει κάνει μια αλλαγή ασφαλείας στο Mac OS X 10.9.5 που ίσως να προκαλέσει αυτό το σφάλμα και να σας εμποδίσει από το να χρησιμοποιήσετε το Firefox. Ορίστε κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε αν συμβεί αυτό:

Επιλογή 1 - Προτείνεται

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Control ενώ κάνετε κλικ στο εικονίδιο του Firefox στη Μπάρα Εφαρμογών (Dock) ή στο αρχείο της εφαρμογής Firefox σε ένα παράθυρο του Finder.
  2. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα στο μενού που εμφανίζεται.
  3. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα στο ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

Δείτε το OS X Mavericks: Open an app from an unidentified developer για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή 2 - Ανοίξτε το Firefox μέσα από τις Προτιμήσεις Συστήματος

  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της Apple στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης σας και ανοίξτε τις Προτιμήσεις Συστήματος…(System Preferences…).
  2. Κάντε κλικ στο Ασφάλεια & Απόρρητο(Security & Privacy) και έπειτα, στην καρτέλα Γενικά(General).
  3. Θα δείτε ένα μήνυμα που θα λέει ότι το Firefox.app αποκλείστηκε. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα Ούτως ή Άλλως(Open Anyway):
    blocked firefox mac
// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:ideato, Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.
Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla