Ο Firefox αργεί να ξεκινήσει

Αυτό το άρθρο περιγράφει κάποιες αιτίες που προκαλούν μεγάλο χρόνο εκκίνησης καθώς και βήματα για τον βελτιώσετε.

Σημείωση:

Η λειτουργία Επαναφορά Firefox μπορεί να διορθώσει πολλά ζητήματα επαναφέροντας το Firefox στην εργοστασιακή, αρχική του κατάσταση, ενώ αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες σας. Σκεφτείτε να τη χρησιμοποιήσετε πριν προχωρήσετε σε πιο πολύπλοκες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Η λειτουργία Επαναφορά Firefox μπορεί να διορθώσει πολλά ζητήματα επαναφέροντας το Firefox στην εργοστασιακή, αρχική του κατάσταση, ενώ αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες σας. Σκεφτείτε να τη χρησιμοποιήσετε πριν προχωρήσετε σε πιο πολύπλοκες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Αλλαγή της αρχικής σελίδας

Προβλήματα σε μια ιστοσελίδα μπορούν να κάνουν τον Firefox να καθυστερήσει στην εκκίνηση. Προσπαθήστε να αλλάξετε την τρέχουσα αρχική σας σελίδα στην προεπιλεγμένη ή σε μία άδεια σελίδα. Δείτε Πώς να ορίσετε την αρχική σελίδα για πληροφορίες.

Αλλαγή στον τρόπο φόρτωσης παραθύρων και καρτελών

Εάν ορίσετε τον Firefox να χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό Επαναφοράς συνεδρίας για την προβολή παραθύρων και καρτελών από την τελευταία φορά, τότε μπορεί να παρατηρήσετε μεγάλο χρόνο εκκίνησης αν είχατε πολλές ιστοσελίδες ανοιχτές την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τον Firefox. Επιλέξτε Να μην γίνεται φόρτωση των καρτελών που δεν έχουν επιλεχθεί στην καρτέλα Γενικά στο παράθυρο ΕπιλογέςΠροτιμήσεις

Startup-loadtabs

Εάν ορίσετε τον Firefox να χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό Επαναφοράς συνεδρίας για την προβολή παραθύρων και καρτελών από την τελευταία φορά, τότε μπορεί να παρατηρήσετε μεγάλο χρόνο εκκίνησης αν είχατε πολλές ιστοσελίδες ανοιχτές την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τον Firefox. Επιλέξτε Να μην γίνεται φόρτωση των καρτελών που δεν έχουν επιλεχθεί στην καρτέλα Γενικά στο παράθυρο ΕπιλογέςΠροτιμήσεις ώστε να γίνεται φόρτωση μόνο της τελευταίας καρτέλας κατά την εκκίνηση (Αυτή θα πρέπει να είναι η αρχική ρύθμιση)

Startup-loadtabs

Εάν ορίσετε τον Firefox να χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό Επαναφοράς συνεδρίας για την προβολή παραθύρων και καρτελών από την τελευταία φορά, τότε μπορεί να παρατηρήσετε μεγάλο χρόνο εκκίνησης αν είχατε πολλές ιστοσελίδες ανοιχτές την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τον Firefox. Επιλέξτε Να μην γίνεται φόρτωση των καρτελών που δεν έχουν επιλεχθεί στην καρτέλα Καρτέλες στο παράθυρο ΕπιλογέςΠροτιμήσεις ώστε να γίνεται φόρτωση μόνο της τελευταίας καρτέλας κατά την εκκίνηση (Αυτή θα πρέπει να είναι η αρχική ρύθμιση)

Ελέγξτε το λογισμικό προστασίας από ιούς

Ο Firefox διαβάζει μια σειρά αρχείων κατά τη διάρκεια της εκκίνησης. Κάποια λογισμικά προστασίας μπορεί να κάνουν εκτεταμένους ελέγχους σε κάθε τέτοιο αρχείο κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και να εμποδίζουν την πρόσβαση μέχρι την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων ελέγχων. Εάν το πρόβλημα εμφανίστηκε έπειτα από την εγκατάσταση, ενημέρωση ή ρύθμιση του λογισμικού σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο του λογισμικού για υποστήριξη.

Επίλυση προβλημάτων σχετικών με επεκτάσεις ή θέματα

Ο Firefox φορτώνει επεκτάσεις όταν ξεκινά και πολλές από αυτές προσθέτουν διεργασίες στην εκκίνηση. Δείτε Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems, για οδηγίες στο πως θα αναγνωρίσετε μια επέκταση που μπορεί να προκαλεί το πρόβλημα.

Βελτιστοποίηση των Windows

Επιταχύνετε τα Windows και κάντε τον υπολογιστή σας να δουλεύει καλύτερα.

Άλλες λύσεις

Εάν οι προηγούμενες προτάσεις δε μειώνουν σημαντικά το χρόνο εκκίνησης του Firefox, δείτε Troubleshoot and diagnose Firefox problems για άλλα μέτρα που μπορείτε να πάρετε για την επίλυση του προβλήματος.

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, user832823, iron2. You can help too - find out how.