Λήψη Φωτογραφιών στο Firefox OS

(Redirected from Taking Photos on Firefox OS)

Πως να Τραβήξετε Εικόνες

  1. Για να ανοίξετε την εφαρμογή Κάμερα, πατήστε το camera app .
  2. Τοποθετήστε την κάμερά σας σε αυτό που χρειάζεται να τραβηχτεί και έπειτα, πατήστε το camera στο κάτω μέρος της οθόνης.
    Ίσως δείτε μια οθόνη που να ρωτά αν θέλετε να επιτρέψετε το γεωεντοπισμό, επιλέξτε Να επιτρέπεται για να προσθέσετε αυτή την πληροφορία στην φωτογραφία σας. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Άδειες Εφαρμογών > Κάμερα για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Γεωεντοπισμού για την εφαρμογή της κάμερας.
  3. Η φωτογραφία σας θα πρέπει τώρα να έχει τραβηχτεί και θα είναι διαθέσιμη για μισό δευτερόλεπτο για αξιολόγηση. Αν δεν θέλετε αυτή τη φωτογραφία, πατήστε το delete για να την διαγράψετε.
Το Firefox OS σας επιτρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του φλας και της εστίασης αν η συσκευή σας έχει αυτές τις λειτουργίες.

 

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: JimSp472. You can help too - find out how.