Κλήσεις και τηλεφωνητής

(Redirected from How to make a call)

Το Firefox OS έχει πολλές και υπέροχες επιλογές για την πραγματοποίηση και τη διαχείριση κλήσεων.

 • Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο phone 1.3 , πληκτρολογήστε έναν αριθμό και πατήστε το κουμπί callbutton . Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε έναν αριθμό από το αρχείο καταγραφής κλήσεων Call call log ή τις επαφές σας Call contacts .
 • Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο phone 1.4 , πληκτρολογήστε έναν αριθμό και πατήστε το κουμπί callbutton . Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε έναν αριθμό από το αρχείο καταγραφής κλήσεων Call call log ή τις επαφές σας Call contacts .
 • Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο phone 2.0 , πληκτρολογήστε έναν αριθμό και πατήστε το κουμπί call button 2.0 . Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε έναν αριθμό από το αρχείο καταγραφής κλήσεων call log 2.0 ή τις επαφές σας Call contacts 2.0 .

Έναρξη κλήσης από τις επαφές και το αρχείο κλήσεων

Επαφές

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο Phone 1.3 .
 2. Πατήστε το Call contacts για άνοιγμα της λίστας επαφών.
 3. Πατήστε την επαφή που θα θέλατε να καλέσετε.
 4. Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
 • Call contact
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο phone 1.4 .
 2. Πατήστε το Call contacts για άνοιγμα της λίστας επαφών.
 3. Πατήστε την επαφή που θα θέλατε να καλέσετε.
 4. Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
 • Call contact
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο phone 2.0 .
 2. Πατήστε το Call contacts 2.0 για άνοιγμα της λίστας επαφών.
 3. Πατήστε την επαφή που θα θέλατε να καλέσετε.
 4. Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
 • Call contact 2.0

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επαφές, δείτε το Προσθήκη, διαχείριση και κοινή χρήση επαφών.

Αρχείο καταγραφής κλήσεων

Το αρχείο καταγραφής κλήσεων Call call log εμφανίζει όλες τις εισερχόμενες, τις εξερχόμενες και τις αναπάντητες κλήσεις σας. Λειτουργεί με την λίστα επαφών για να σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις και να προσθέτετε αριθμούς στις επαφές σας. Το αρχείο καταγραφής κλήσεων Call log 2.0 εμφανίζει όλες τις εισερχόμενες, τις εξερχόμενες και τις αναπάντητες κλήσεις σας. Επίσης, λειτουργεί με την λίστα επαφών για να σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις και να προσθέτετε αριθμούς στις επαφές σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο Phone 1.3 .
 2. Πατήστε το Call call log για άνοιγμα του αρχείου καταγραφής κλήσεων.
 3. Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή την επαφή που θα θέλατε να καλέσετε.
 • Call log options
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο phone 1.4 .
 2. Πατήστε το Call call log για άνοιγμα του αρχείου καταγραφής κλήσεων.
 3. Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή την επαφή που θα θέλατε να καλέσετε.
 • Call log options
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο phone 2.0 .
 2. Πατήστε το call log 2.0 για άνοιγμα του αρχείου καταγραφής κλήσεων.
 3. Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή την επαφή που θα θέλατε να καλέσετε.
 • Call log options 2.0
Θέλετε να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό; Απλά πατήστε το πράσινο κουμπί κλήσης callbutton για αυτόματη κλήση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε.
Θέλετε να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό; Απλά πατήστε το πράσινο κουμπί κλήσης call button 2.0 για αυτόματη κλήση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε.

Επιλογές εντός κλήσης

Όταν είστε σε μια κλήση μπορείτε:

 • Να κάνετε σίγαση του μικροφώνου σας πατώντας το κουμπί σίγασης mute 1.3 .
 • Να πατήσετε το κουμπί πληκτρολογίου Dialpad 1.3 για να εμφανίσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Είναι χρήσιμο για πλοήγηση στον τηλεφωνητή ή άλλα αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά συστήματα.
 • Να πατήσετε το κουμπί ηχείου speaker 1.3 για εναλλαγή στο ηχείο, ώστε να μπορούν να ακούν και άλλα άτομα την κλήση.
 • Φυσικά, αν πατήσετε το κόκκινο κουμπί, η κλήση θα τερματιστεί.
  In-call options
 • Να κάνετε σίγαση του μικροφώνου σας πατώντας το κουμπί σίγασης mute1 .
 • Να πατήσετε το κουμπί πληκτρολογίου Dialpad για να εμφανίσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Είναι χρήσιμο για πλοήγηση στον τηλεφωνητή ή άλλα αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά συστήματα.
 • Να πατήσετε το κουμπί ηχείου speaker (small) για εναλλαγή στο ηχείο, ώστε να μπορούν να ακούν και άλλα άτομα την κλήση.
 • Να πατήσετε το κουμπί προσθήκης συνομιλητή conf 2.0 για να πραγματοποιήσετε μια ομαδική κλήση.
 • Φυσικά, αν πατήσετε το κόκκινο κουμπί, η κλήση θα τερματιστεί.
  In-call options 2.0

Ομαδική κλήση

Θέλετε να έχετε μια συνομιλία με περισσότερα από ένα άτομα; Μπορούν να συμμετάσχουν και οι επαφές σας.

 1. Ξεκινήστε μια κλήση πληκτρολογώντας έναν αριθμό ή καλώντας μια επαφή.
 2. Ενώ βρίσκεστε στην ενεργή κλήση, πατήστε το κουμπί προσθήκης συνομιλητή conff .
  conf call
 3. Θα εμφανιστούν οι επαφές σας. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση σας.
 4. Όταν συνδεθεί και η άλλη επαφή, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για προσθήκη περισσότερων φίλων στην κλήση.
 • connect conf
 1. Ξεκινήστε μια κλήση πληκτρολογώντας έναν αριθμό ή καλώντας μια επαφή.
 2. Ενώ βρίσκεστε στην ενεργή κλήση, πατήστε το κουμπί προσθήκης συνομιλητή conf 2.0 .
  conf call 2.0
 3. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση σας από τη λίστα επαφών.
 4. Όταν συνδεθεί και η άλλη επαφή, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για προσθήκη περισσότερων φίλων στην κλήση.
 • connect conf 2.0
Μπορείτε να προσθέσετε έως και πέντε φίλους σε μια κλήση, με συνολικά έξι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σας.

Πρόσβαση στον τηλεφωνητή

 • Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε παρατεταμένα το 1 για κλήση του τηλεφωνητή.
  Call voicemail 2.0

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: margav, JimSp472. You can help too - find out how.