Κάντε το Firefox το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης

Αν έχετε εγκαταστήσει παραπάνω από ένα πρόγραμμα περιήγησης, οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνετε κλικ θα ανοίγουν αυτόματα με τον προεπιλεγμένο περιηγητή. Αυτό το άρθρο σας δείχνει πως να κάνετε το Firefox τον προεπιλεγμένο περιηγητή.

 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις...Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Προτιμήσεις

  Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και έπειτα, κάντε κλικ στο Να γίνει το Firefox το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης.
  Default - Win - Fx15 Mac OSX - Advanced- General - Set Default - FF17 Default - Lin - Fx15
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές.Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο Προτιμήσεις.Κλείστε το παράθυρο Προτιμήσεις. Κλείστε την σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει αλλαγές θα αποθηκευτούν αυτόματα.

 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις...Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Προτιμήσεις

  Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και έπειτα, κάντε κλικ στο Να γίνει το Firefox το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης. Θα ανοίξει το παράθυρο Ορισμός Προεπιλεγμένων Προγραμμάτων.
  Default - Win8
 3. Στο παράθυρο Ορισμός Προεπιλεγμένων Προγραμμάτων, επιλέξτε το Firefox από τη λίστα προγραμμάτων στα αριστερά και κάντε κλικ στο Ορισμός αυτού του προγράμματος ως προεπιλεγμένου. Έπειτα, κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο.
  Default - Win8 pt 2
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές.Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο Προτιμήσεις.Κλείστε το παράθυρο Προτιμήσεις. Κλείστε την σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει αλλαγές θα αποθηκευτούν αυτόματα.

 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις...Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Προτιμήσεις

  Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Γενικά και έπειτα, κάντε κλικ στο Να γίνει το Firefox το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης μου.
  Fx34OptionsGeneral-Win7 Fx34GeneralPanel-Mac Fx34GeneralPanel-Lin
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές.Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο Προτιμήσεις.Κλείστε το παράθυρο Προτιμήσεις. Κλείστε την σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει αλλαγές θα αποθηκευτούν αυτόματα.

 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις...Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Προτιμήσεις

  Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Γενικά και έπειτα, κάντε κλικ στο Να γίνει το Firefox το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης μου.
  Fx34OptionsGeneral-Win8
 3. Θα ανοίξει το παράθυρο Ορισμός Προεπιλεγμένων Προγραμμάτων.
 4. Στο παράθυρο Ορισμός Προεπιλεγμένων Προγραμμάτων, επιλέξτε το Firefox από τη λίστα προγραμμάτων στα αριστερά και κάντε κλικ στο Ορισμός αυτού του προγράμματος ως προεπιλεγμένου. Έπειτα, κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο.
  Default - Win8 pt 2
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές.Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο Προτιμήσεις.Κλείστε το παράθυρο Προτιμήσεις. Κλείστε την σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει αλλαγές θα αποθηκευτούν αυτόματα.

 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις...Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Προτιμήσεις

  Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Γενικά και έπειτα, κάντε κλικ στο Make Default (Ορισμός ως Προεπιλογή).
  default 38
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές.Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο Προτιμήσεις.Κλείστε το παράθυρο Προτιμήσεις. Κλείστε την σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει αλλαγές θα αποθηκευτούν αυτόματα.

 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις...Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Προτιμήσεις

  Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Γενικά και έπειτα, κάντε κλικ στο Make Default (Ορισμός ως Προεπιλογή).
  default 38
 3. Θα ανοίξει το παράθυρο Ορισμός Προεπιλεγμένων Προγραμμάτων.
 4. Στο παράθυρο Ορισμός Προεπιλεγμένων Προγραμμάτων, επιλέξτε το Firefox από τη λίστα προγραμμάτων στα αριστερά και κάντε κλικ στο Ορισμός αυτού του προγράμματος ως προεπιλεγμένου. Έπειτα, κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο.
  Default - Win8 pt 2
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές.Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο Προτιμήσεις.Κλείστε το παράθυρο Προτιμήσεις. Κλείστε την σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει αλλαγές θα αποθηκευτούν αυτόματα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού new fx menu και έπειτα, επιλέξτε Επιλογές.
 2. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο Make Default (Ορισμός ως Προεπιλογή).
  default 38
 3. Θα ανοίξει το παράθυρο Ορισμός Προεπιλεγμένων Προγραμμάτων.
 4. Στο παράθυρο Ορισμός Προεπιλεγμένων Προγραμμάτων, επιλέξτε το Firefox από τη λίστα προγραμμάτων στα αριστερά και κάντε κλικ στο Ορισμός αυτού του προγράμματος ως προεπιλεγμένου. Έπειτα, κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο.
  Default - Win8 pt 2
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές.Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο Προτιμήσεις.Κλείστε το παράθυρο Προτιμήσεις. Κλείστε την σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει αλλαγές θα αποθηκευτούν αυτόματα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού new fx menu και έπειτα, επιλέξτε Επιλογές.
 2. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο Make Default (Ορισμός ως Προεπιλογή).
  default 38
 3. Θα ανοίξει η εφαρμογή Ρυθμίσεις των Windows με την οθόνη Επιλογή προεπιλεγμένων εφαρμογών.
 4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και κάντε κλικ στην καταχώρηση κάτω από το Πρόγραμμα περιήγησης Web.
  default apps win10
 5. Κάντε κλικ στο Firefox στο διάλογο που ανοίγει με μια λίστα διαθέσιμων περιηγητών.
  firefox default 10
 6. Το Firefox αναφέρεται πλέον ως ο προεπιλεγμένος περιηγητής σας. Κλείστε το παράθυρο Ρυθμίσεις για αποθήκευση των αλλαγών σας.

Αλλαγή προεπιλεγμένου περιηγητή με την εφαρμογή Ρυθμίσεις στα Windows 10

Διαφορετικά, μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις από το μενού Έναρξη των Windows 10 για να ορίσετε το Firefox ως τον προεπιλεγμένο περιηγητή σας:

 1. Μεταβείτε στο μενού Έναρξη των Windows και κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κλικ στο Σύστημα και έπειτα, επιλέξτε Προεπιλεγμένες εφαρμογές στην αριστερή πλευρική στήλη.
 3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και κάντε κλικ στην καταχώρηση κάτω από το Πρόγραμμα περιήγησης Web.
  default apps win10
 4. Κάντε κλικ στο Firefox στο διάλογο που ανοίγει με μια λίστα διαθέσιμων περιηγητών.
  firefox default 10
 5. Το Firefox αναφέρεται πλέον ως ο προεπιλεγμένος περιηγητής σας. Κλείστε το παράθυρο Ρυθμίσεις για αποθήκευση των αλλαγών σας.
Σημείωση: Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο περιηγητή σας σε κάποιον άλλο, δείτε την τεκμηρίωση υποστήριξης για τον άλλο περιηγητή.Βασισμένο σε πληροφορίες από το Default browser (mozillaZine KB)

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, user832823, katxat, JimSp472. You can help too - find out how.