Η λήψη ενημερώσεων για το Accuweather ή τη Wikipedia δεν είναι δυνατή στο ZTE Open

Αυτό το άρθρο δεν συντηρείται πλέον, επομένως το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Αν έχετε το μπλε τηλέφωνο ZTE Open και δοκιμάσετε να κατεβάσετε ενημερώσεις για τις εφαρμογές Accuweather ή Wikipedia, ενδέχεται να ανακαλύψετε πως δε μπορεί να ολοκληρωθεί η λήψη τους.

Εδώ θα δείτε πως μπορείτε να τις εγκαταστήσετε:

  1. Δοκιμάστε να κατεβάσετε τις ενημερώσεις του Accuweather ή της Wikipedia ξανά. Η ενημέρωση δε θα κατέβει αλλά αυτό είναι εντάξει.
  2. Πατήστε πάνω στην πρόοδο της λήψης και έπειτα πατήστε το κουμπί Ναι το οποίο επιβεβαιώνει πως θέλετε να διακοπεί η λήψη.
    update_error
  3. Τώρα, επανεκκινήστε τη συσκευή σας πιέζοντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας και επιλέγοντας Επανεκκίνηση.

Οι ενημερώσεις θα εγκατασταθούν κατά την επανεκκίνηση και η ειδοποίηση θα διαγραφεί.

 

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:user832823. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.
Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla