Το Firefox 3.6 πλέον δεν υποστηρίζεται

Αυτό το άρθρο δεν συντηρείται πλέον, επομένως το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Το Firefox 3.6.28 είναι η τελευταία έκδοση του παλιού Firefox και δεν θα ενημερώνεται με διορθώσεις ασφάλειας και σταθερότητας. Προκειμένου να προστατέψετε τον υπολογιστή και τις προσωπικές σας πληροφορίες, προτείνουμε να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox, αν αυτό είναι δυνατό. Σε αυτό το άρθρο παραθέτουμε τις επιλογές αναβάθμισης που έχετε.

Λήψη του πιο πρόσφατου Firefox

Αν έχετε Windows XP Service Pack 2 ή 3, Windows Vista, Windows 7 ή Windows 8, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox από το mozilla.org το συντομότερο δυνατό. Για λεπτομέρειες, δείτε:

Σημείωση:Επειδή οι παλιές εκδόσεις του Firefox αφήνουν τον υπολογιστή σας ευάλωτο, θα αναβαθμιστούν αυτόματα στο Firefox 12. Αν ο υπολογιστής σας είναι ικανός να εκτελέσει το πιο πρόσφατο Firefox, θα σας ζητηθεί να αναβαθμίσετε ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Firefox just updated - why is it asking me to update again?

Το πιο πρόσφατο Firefox έχει πολλές νέες λειτουργίες και διαφέρει λίγο στην εμφάνιση από το Firefox 3.6. Αφού αναβαθμίσετε, αυτά τα άρθρα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πλήρως τις αλλαγές:

Προειδοποίηση: Η χρήση του Firefox 3.6 δεν υποστηρίζεται πλέον και αποτελεί σημαντικό κίνδυνο ασφαλείας.

Επιλογές για παλαιότερες εκδόσεις των Windows

Αν είναι δυνατό, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση των παλιών εκδόσεων των Windows, καθώς δεν υποστηρίζονται πλέον από τη Microsoft. Το Firefox 12 είναι η τελευταία έκδοση του Firefox που θα λειτουργεί με τα Windows 2000, την αρχική έκδοση των Windows XP ή τα Windows XP Service Pack 1. Αν χρησιμοποιείτε αυτές τις εκδόσεις των Windows, θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε τα Windows, καθώς και το Firefox, προκειμένου να συνεχίσετε να λαμβάνετε διορθώσεις ασφάλειας και σταθερότητας. Για λεπτομέρειες και για το τι να κάνετε αν δε μπορείτε να αναβαθμίσετε, δείτε τα:

Λήψη του πιο πρόσφατου Firefox

Αν το Mac σας έχει επεξεργαστή της Intel και Mac OS X 10.510.6 ή νεότερο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο Firefox από το mozilla.org το συντομότερο δυνατό. Για λεπτομέρειες, δείτε το:

Το πιο πρόσφατο Firefox έχει πολλές νέες λειτουργίες και διαφέρει λίγο στην εμφάνιση από το Firefox 3.6. Αφού αναβαθμίσετε, αυτά τα άρθρα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πλήρως τις αλλαγές:

Προειδοποίηση: Η χρήση του Firefox 3.6 δεν υποστηρίζεται πλέον και αποτελεί σημαντικό κίνδυνο ασφαλείας.

Επιλογές για Mac OS 10.4, 10.5 ή επεξεργαστές PowerPC

Οι νεότερες εκδόσεις του Firefox δεν λειτουργούν με τα Mac OS X 10.4, 10.5 ή με επεξεργαστές PowerPC. Θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε το Mac OS ή, περισσότερο πιθανό, να προμηθευτείτε ένα νεότερο υπολογιστή προκειμένου να συνεχίσετε να λαμβάνετε διορθώσεις ασφάλειας και σταθερότητας και να εκτελείτε το πιο πρόσφατο Firefox. Για λεπτομέρειες, δείτε τα:

Επιλογές για Mac OS 10.4 ή επεξεργαστές PowerPC

Οι νεότερες εκδόσεις του Firefox δεν λειτουργούν με το Mac OS X 10.4 ή με επεξεργαστές PowerPC. Θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε το Mac OS ή, περισσότερο πιθανό, να προμηθευτείτε ένα νεότερο υπολογιστή προκειμένου να συνεχίσετε να λαμβάνετε διορθώσεις ασφάλειας και σταθερότητας και να εκτελείτε το πιο πρόσφατο Firefox. Για λεπτομέρειες, δείτε το:

Το Firefox 3.6.28 είναι η τελευταία έκδοση του παλιού Firefox και δεν θα ενημερώνεται με διορθώσεις ασφάλειας και σταθερότητας. Προκειμένου να προστατέψετε τον υπολογιστή και τις προσωπικές σας πληροφορίες, προτείνουμε να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox.

Λήψη του πιο πρόσφατου Firefox

Το πιο πρόσφατο Firefox έχει πολλές νέες λειτουργίες και διαφέρει λίγο στην εμφάνιση από το Firefox 3.6. Αφού αναβαθμίσετε, αυτά τα άρθρα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πλήρως τις αλλαγές:

Προειδοποίηση: Η χρήση του Firefox 3.6 δεν υποστηρίζεται πλέον και αποτελεί σημαντικό κίνδυνο ασφαλείας.
These fine people helped write this article: ideato, user832823, Jim Spentzos. You can help too - find out how.