Ο Firefox 3.6 πλέον δεν υποστηρίζεται

Ο Firefox 3.6.28 είναι η τελευταία έκδοση του παλιού Firefox και δε θα ανανεωθεί με διορθώσεις ασφάλειας και σταθερότητας. Προκειμένου να διατηρήσετε τον υπολογιστή σας και τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς, προτείνουμε να εγκαταστήσετε τον τελευταίο Firefox αν είναι δυνατόν. Σε αυτό το άρθρο επιβλέπουμε τις επιλογές αναβάθμισης που έχετε.

Λάβετε τον τελευταίο Firefox

Αν έχετε Windows XP Service Pack 2 ή 3, Windows Vista ή Windows 7, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον τελευταίο Firefox από το mozilla.org όσο νωρίτερα γίνεται. Για λεπτομέρειες, δείτε:

Σημείωση:Επειδή οι παλιές εκδόσεις του Firefox αφήνουν τον υπολογιστή σας ευάλωτο, θα αναβαθμιστούν αυτόματα στον Firefox 12. Αν ο υπολογιστής σας είναι ικανός να εκτελέσει τον τελευταίο Firefox, θα σας ζητηθεί να αναβαθμίσετε ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Firefox just updated - why is it asking me to update again?

Ο τελευταίος Firefox διαθέτει πολλά νέα χαρακτηριστικά και μοιάζει λίγο διαφορετικός από τον Firefox 3.6. Μετά την αναβάθμιση, αυτά τα άρθρα θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τις αλλαγές:

Προειδοποίηση:Η συνέχεια της χρήσης του Firefox 3.6 δεν υποστηρίζεται πλέον και θέτει ένα σημαντικό ζήτημα ασφαλείας.

Επιλογές για παλαιότερες εκδόσεις των Windows

Ο Firefox 12 είναι η τελευταία έκδοση του Firefox που θα λειτουργήσει με τα Windows 2000, με την αρχική έκδοση των Windows XP ή με την έκδοση Windows XP Service Pack 1. Αν χρησιμοποιείτε αυτές τις εκδόσεις των Windows θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε τα Windows, καθώς και τον Firefox, προκειμένου να συνεχίσετε να λαμβάνετε διορθώσεις ασφάλειας και σταθερότητας. Για λεπτομέρειες και οδηγίες ενέργειες που πρέπει να κάνετε αν δε μπορείτε να αναβαθμίσετε, δείτε:

Λάβετε τον τελευταίο Firefox

Αν το Mac σας έχει επεξεργαστή της Intel και Mac OS X 10.510.6 ή ανώτερο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον τελευταίο Firefox από το mozilla.org όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για λεπτομέρειες, δείτε:

Ο τελευταίος Firefox διαθέτει πολλά νέα χαρακτηριστικά και μοιάζει λίγο διαφορετικός από τον Firefox 3.6. Μετά την αναβάθμιση, αυτά τα άρθρα θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τις αλλαγές:

Προειδοποίηση:Η συνέχεια της χρήσης του Firefox 3.6 δεν υποστηρίζεται πλέον και θέτει ένα σημαντικό ζήτημα ασφαλείας.

Επιλογές για Mac OS 10.4, 10.5 ή επεξεργαστές PowerPC

Νεότερες εκδόσεις του Firefox δε λειτουργούν με Mac OS X 10.4, 10.5 ή με επεξεργαστές PowerPC. Θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε το MAC OS ή, περισσότερο πιθανό, να προμηθευτείτε νεότερο υπολογιστή προκειμένου να συνεχίσετε να λαμβάνετε διορθώσεις ασφάλειας και σταθερότητας και να εκτελείτε τον τελευταίο Firefox. Για λεπτομέρειες, δείτε:

Ο Firefox 3.6.28 είναι η τελευταία έκδοση του παλιού Firefox και δε θα ανανεωθεί με διορθώσεις ασφάλειας και σταθερότητας. Προκειμένου να διατηρήσετε τον υπολογιστή σας και τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς, προτείνουμε να εγκαταστήσετε τον τελευταίο Firefox.

Λάβετε τον τελευταίο Firefox

Ο τελευταίος Firefox διαθέτει πολλά νέα χαρακτηριστικά και μοιάζει λίγο διαφορετικός από τον Firefox 3.6. Μετά την αναβάθμιση, αυτά τα άρθρα θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τις αλλαγές:

Προειδοποίηση: Η συνέχεια της χρήσης του Firefox 3.6 δεν υποστηρίζεται πλέον και θέτει ένα σημαντικό ζήτημα ασφαλείας.

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, user832823. You can help too - find out how.