Επίλυση σφαλμάτων ώρας σε ασφαλείς ιστοτόπους

Τα πιστοποιητικά για ασφαλείς ιστοτόπους (η διεύθυνσή τους ξεκινά με https://) είναι έγκυρα μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν κάποιος ιστότοπος παρουσιάσει κάποιο πιστοποιητικό με ημερομηνίες ισχύος που δεν συμφωνούν με την ημερομηνία του υπολογιστή σας, το Firefox δεν θα μπορέσει να επαληθεύσει ότι είναι ασφαλής και θα εμφανίσει μια σελίδα σφάλματος.

Τέτοια ζητήματα συνήθως επιλύονται με τη σωστή ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και της ζώνης ώρας του συστήματός σας. Αν δεν διορθωθεί το πρόβλημα, ενδέχεται να προκαλείται από άλλα ζητήματα, όπως οι εσφαλμένες ρυθμίσεις ενός διακομιστή ή η λήξη ενός πιστοποιητικού.

Λίστα κωδικών σφαλμάτων ώρας που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε

Σημείωση: Η σελίδα σφάλματος Το ρολόι του υπολογιστή σας είναι λάθος πιθανότατα σημαίνει ότι το ρολόι του υπολογιστή σας έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα. Ορισμένα σφάλματα ώρας θα εμφανίσουν τη σελίδα σφάλματος Προειδοποίηση: Πιθανός κίνδυνος ασφαλείας, που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Για άλλα σφάλματα που έχουν σχέση με την ώρα, θα λάβετε τις σελίδες σφάλματος Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης ή Δεν έγινε σύνδεση: Πιθανό ζήτημα ασφαλείας, που περιγράφονται εδώ.

Fx67YourComputerClockIsWrong-el

Κάντε κλικ στο Σύνθετα… στη σελίδα σφάλματος για να δείτε τον κωδικό σφάλματος. Αν λάβετε κάποιον από τους εξής κωδικούς σφαλμάτων, σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατή η ασφαλής σύνδεση λόγω κάποιου σφάλματος που σχετίζεται με την ώρα:

SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE
SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE

Το κείμενο στη σελίδα σφάλματος θα σας προειδοποιήσει όταν το Firefox ανιχνεύσει ότι η ημερομηνία και η ώρα του συστήματός σας είναι μάλλον λανθασμένες, εμφανίζοντας την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του συστήματός σας. Αν οι ρυθμίσεις ρολογιού σας είναι εσφαλμένες, πρέπει να τις διορθώσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Ακόμα κι αν οι εμφανιζόμενες ρυθμίσεις ώρας φαίνονται σωστές, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ζώνης ώρας του συστήματός σας αντιστοιχούν στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Ρύθμιση ρολογιού συστήματος στη σωστή ώρα

Τα σφάλματα ώρας σε ασφαλείς ιστοτόπους προκαλούνται από εσφαλμένες ρυθμίσεις του ρολογιού συστήματος και μπορούν να επιλυθούν με τη διόρθωση της ημερομηνίας, της ώρας και της ζώνης ώρας:. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας από το ρολόι στη γραμμή εργασιών των Windows ή ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης των Windows ή πατήστε το πλήκτρο Windows Windows Key.
 2. Στο μενού «Έναρξη», επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ώρα και γλώσσα.
 4. Στην ενότητα Ημερομηνία και ώρα, μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, κάντε κλικ στο Αλλαγή κάτω από το Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας ή επεκτείνετε το αναδιπλούμενο μενού Ζώνη ώρας.
  Αν το σύστημά σας έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε να διαχειρίζεται αυτόματα την ώρα και τη ζώνη ώρας, δεν μπορείτε να κάνετε χειροκίνητες αλλαγές.
 5. Όταν τελειώσετε με τις αλλαγές σας, κλείστε το παράθυρο «Ρυθμίσεις».
 1. Από την οθόνη έναρξης, κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας. Θα ανοίξει η προβολή της επιφάνειας εργασίας.
 2. Από την επιφάνεια εργασίας, τοποθετήστε τον κέρσορα στην κάτω δεξιά γωνία για να δείτε τα σύμβολα.
 3. Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου από το σύμβολο Ρυθμίσεις. Θα ανοίξει το παράθυρο «Πίνακας ελέγχου».
  Control Panel - Win8
 4. Στο παράθυρο «Πίνακας ελέγχου», κάντε κλικ στο Ρολόι, γλώσσα και περιοχή και έπειτα, στο Ημερομηνία και ώρα.
 5. Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, κάντε κλικ στο Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας ή στο κουμπί Αλλαγή ζώνης ώρας.
 6. Για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο OK.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης των Windows ή πατήστε το πλήκτρο Windows Windows Key.
 2. Στο μενού «Έναρξη», κάντε κλικ στο Πίνακας ελέγχου.
  Control Panel - Win7
 3. Στο παράθυρο «Πίνακας ελέγχου», κάντε κλικ στο Ρολόι, γλώσσα και περιοχή και έπειτα, στο Ημερομηνία και ώρα.
 4. Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, κάντε κλικ στο Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας ή στο κουμπί Αλλαγή ζώνης ώρας.
 5. Για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο OK.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Apple και επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Στο παράθυρο «Προτιμήσεις συστήματος», κάντε κλικ στο Ημερομηνία και ώρα.
 3. Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. Για να τις προσαρμόσετε, απενεργοποιήστε την επιλογή Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αυτόματα και εισαγάγετε χειροκίνητα την ημερομηνία και την ώρα. Τέλος, κάντε κλικ στο Αποθήκευση για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας.
 4. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ζώνης ώρας, κάντε κλικ στην καρτέλα Ζώνη ώρας. Για να προσαρμόσετε τη ζώνη ώρας σας, απενεργοποιήστε την επιλογή Ορισμός ζώνης ώρας αυτόματα με χρήση τρέχουσας τοποθεσίας, κάντε κλικ στην πιο κοντινή σας τοποθεσία στον χάρτη και επιλέξτε την πιο κοντινή σας πόλη στο αναδιπλούμενο μενού.
 5. Όταν τελειώσετε με τις αλλαγές σας, κλείστε το παράθυρο «Ημερομηνία και ώρα».

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το άρθρο Αν η ημερομηνία ή η ώρα είναι λανθασμένη στο Mac σας της Apple.

Σημείωση: Αν το ρολόι της συσκευής σας επαναφέρεται συνεχώς όταν τερματίζετε τη λειτουργία του συστήματός σας, ενδέχεται να εξαντλείται η μπαταρία που τροφοδοτεί το ρολόι πραγματικού χρόνου. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή σας για να μάθετε πώς να αντικαταστήσετε την μπαταρία CMOS σας.

Επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη ενός ιστοτόπου

Εάν λάβετε κάποιο σφάλμα που σχετίζεται με την ώρα σε έναν ασφαλή ιστότοπο και έχετε ήδη ελέγξει την ορθότητα του ρολογιού του συστήματός σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κάτοχο του ιστοτόπου και ενημερώστε τον για το πρόβλημα. Ο κάτοχος του ιστοτόπου ίσως πρέπει να ανανεώσει το ληγμένο πιστοποιητικό ή να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα