Εκτύπωση ιστοσελίδων

(Redirected from How to print websites)

Αυτό το άρθρο αφορά την εκτύπωση ιστοσελίδων στο Firefox. Για έναν οδηγό σχετικά με τη χρήση λειτουργιών εκτύπωσης του Firefox, διαβάστε παρακάτω.

Σημείωση: Αν θέλετε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πριν την εκτύπωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επέκταση όπως το Print Edit.

Εκτύπωση μιας ιστοσελίδας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και έπειτα, κάντε κλικ στο Εκτύπωση (Print).
  Print Fx29 Win
 2. Στο τυπικό παράθυρο Εκτύπωσης που ανοίγει, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για αυτό που πρόκειται να εκτυπώσετε, αν είναι απαραίτητο. Δείτε τις Ρυθμίσεις παραθύρου εκτύπωσης παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με το ποιες ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε.
 3. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση(Print)OK για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και έπειτα, κάντε κλικ στο Εκτύπωση (Print).
  Print Fx29 Win
 2. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για αυτό που πρόκειται να εκτυπώσετε (αν είναι απαραίτητο), κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την Επιλογή εκτυπωτή, και δείτε το Ρυθμίσεις παραθύρου εκτύπωσης παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με το ποιες ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε.

  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097448-79-1.jpg
 3. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση (Print) για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Εκτύπωση μιας ιστοσελίδας

 1. Στο πάνω μέρος του παραθύρου Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox (μενού Αρχείο σε Windows XP) μενού Αρχείο και επιλέξτε Εκτύπωση....
 2. Στο τυπικό παράθυρο Εκτύπωσης που ανοίγει, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για αυτό που πρόκειται να εκτυπώσετε, αν είναι απαραίτητο. Δείτε τις Ρυθμίσεις παραθύρου εκτύπωσης παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με το ποιες ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε.
 3. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση(Print)OK για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.
 1. Στη γραμμή μενού, ανοίξτε το μενού Αρχείο και επιλέξτε Εκτύπωση....
 2. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για αυτό που πρόκειται να εκτυπώσετε (αν είναι απαραίτητο), κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την Επιλογή εκτυπωτή, και δείτε το Ρυθμίσεις παραθύρου εκτύπωσης παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με το ποιες ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε.

  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097448-79-1.jpg
 3. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση (Print) για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Ρυθμίσεις παραθύρου εκτύπωσης

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1268485460-632-1.png
Ενότητα Εκτυπωτής (Printer):

 • Κάντε κλικ στο αναδιπλούμενο μενού δίπλα στο Όνομα (Name) για να αλλάξετε το ποιος εκτυπωτής θα εκτυπώσει την ιστοσελίδα που βλέπετε.
  Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής είναι αυτός των Windows. Όταν μια ιστοσελίδα εκτυπώνεται με τον επιλεγμένο εκτυπωτή, αυτός γίνεται η νέα προεπιλογή.
 • Κάντε κλικ στο Ιδιότητες... (Properties...) για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού, την ποιότητα εκτύπωσης και άλλες ρυθμίσεις που είναι συγκεκριμένες ανάλογα με τον εκτυπωτή σας.

Ενότητα Εύρος εκτύπωσης (Print range) - Σας επιτρέπει να καθορίσετε ποιες σελίδες της τρέχουσες ιστοσελίδας θα εκτυπωθούν:

 • Επιλέξτε το Όλα (All) για να εκτυπώσετε τα πάντα.
 • Επιλέξτε το Σελίδες (Pages) και εισάγετε το εύρος σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε. Για παράδειγμα, η επιλογή "από 1 σε 1" εκτυπώνει μόνο την πρώτη σελίδα.
 • Επιλέξτε το Επιλογή (Selection) για να εκτυπώσετε μόνο το μέρος της σελίδας που θα επισημάνετε.

Ενότητα Αντίγραφα (Copies) - Σας επιτρέπει να καθορίσετε πόσα αντίγραφα θέλετε να εκτυπώσετε.

 • Αν εισάγετε πάνω από 1 στο πεδίο Αριθμός αντιγράφων (Number of copies), μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα σελιδοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε να κάνετε 2 αντίγραφα και επιλέξτε Σελιδοποίηση (Collate), θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 2, 3, 1, 2, 3. Διαφορετικά, θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Σημείωση: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προτιμήσεις του Firefox σε μια προ-εκτυπωτή βάση.

Ενότητα Περιγράμματα Εκτύπωσης (Print Frames) - Αν βλέπετε μια ιστοσελίδα με περιγράμματα, μπορείτε να επιλέξετε πως θα εκτυπωθούν τα περιγράμματα:
5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png

 • Η επιλογή Όπως φαίνεται στην οθόνη (As laid out on the screen) θα εκτυπώσει τη σελίδα με τον τρόπο που βλέπετε την ιστοσελίδα στο Firefox.
 • Η επιλογή Το επιλεγμένο περίγραμμα (The selected frame) θα εκτυπώσει μόνο το περιεχόμενο στο περίγραμμα στο όποιο κάνατε κλικ τη τελευταία φορά.
 • Η επιλογή Κάθε περίγραμμα ξεχωριστά (Each frame separately) θα εκτυπώσει το περιεχόμενο από όλα τα περιγράμματα, αλλά σε ξεχωριστές σελίδες.


5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097539-411-1.jpg

 • Εκτυπωτής (Printer): Αλλάξτε το ποιος εκτυπωτής θα εκτυπώσει την ιστοσελίδα που βλέπετε.
  Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής είναι αυτός του Mac. Όταν μια ιστοσελίδα εκτυπώνεται με τον επιλεγμένο εκτυπωτή, αυτός γίνεται η νέα προεπιλογή.
 • Προεπιλογές (Presets): Επιλέξτε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις εκτυπωτή.
 • Αντίγραφα (Copies): Σας επιτρέπει να καθορίσετε πόσα αντίγραφα θέλετε να εκτυπώσετε.
  • Αν εισάγετε πάνω από 1 στο πεδίο Αντίγραφα (Copies), μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα σελιδοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε να κάνετε 2 αντίγραφα και επιλέξτε Σελιδοποίηση (Collate), θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 2, 3, 1, 2, 3. Διαφορετικά, θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 1, 2, 2, 3, 3.
 • Σελίδες (Pages): Επιλέξτε το Σελίδες (Pages) και εισάγετε το εύρος σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε. Για παράδειγμα, η επιλογή "από 1 σε 3" εκτυπώνει μόνο τις πρώτες τρεις σελίδες του εγγράφου.
  Σημείωση: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προτίμησες του Firefox σε προ-εκτυπωτή βάση.
 • Επιλογές (Options):
  • Επιλέξτε Εκτύπωση Μόνο της Επιλογής (Print Selection Only) για να εκτυπώσετε μόνο το μέρος της σελίδας που επισημάνατε.
  • Επιλέξτε Συρρίκνωση για Ταίριασμα Πλάτους Σελίδας (Shrink To Fit Page Width) για να κάνει το μέγεθος της ιστοσελίδας ίδιο με αυτό του χαρτιού.
 • Εμφάνιση (Appearance):
  • Επιλέξτε Εκτύπωση Χρωμάτων Παρασκηνίου (Print Background Colors) για να εκτυπώσει ο Firefox τις ιστοσελίδες με το χρώμα παρασκηνίου όπως εμφανίζονται στην οθόνη. Διαφορετικά, ο Firefox αφήνει το παρασκήνιο λευκό.
  • Επιλέξτε Εκτύπωση Εικόνων Παρασκηνίου (Print Background Images) για να εκτυπώσει ο Firefox τις ιστοσελίδες με εικόνες στο παρασκήνιο όπως εμφανίζονται στην οθόνη. Διαφορετικά, ο Firefox κάνει το παρασκήνιο αμιγές χρώμα.
 • Περιγράμματα (Frames):
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png
  • Η επιλογή Όπως φαίνεται στην οθόνη (As laid out on the screen) θα εκτυπώσει τη σελίδα με τον τρόπο που βλέπετε την ιστοσελίδα στο Firefox.
  • Η επιλογή Το επιλεγμένο περίγραμμα (The selected frame) θα εκτυπώσει μόνο το περιεχόμενο στο περίγραμμα στο όποιο κάνατε κλικ τη τελευταία φορά.
  • Η επιλογή Κάθε περίγραμμα ξεχωριστά (Each frame separately) θα εκτυπώσει το περιεχόμενο από όλα τα περιγράμματα, αλλά σε ξεχωριστές σελίδες.
 • Επικεφαλίδες Σελίδας και Υποσέλιδα Σελίδας (Page Headers and Page Footers): Χρησιμοποιείστε τα αναδιπλούμενα μενού για να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στην εκτυπωμένη σελίδα. Η τιμή του πάνω αριστερά αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας· η τιμή του πάνω κεντρικού αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στο πάνω κεντρικό τμήμα της σελίδας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να επιλέξετε:
  • --κενό-- (--blank--): Δε θα εκτυπωθεί τίποτα.
  • Τίτλος (Title): Εκτυπώστε τον τίτλο της ιστοσελίδας.
  • URL: Εκτυπώστε την διαδικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας.
  • Ημερομηνία/ Ώρα (Date/ Time): Εκτυπώστε την ημερομηνία και την ώρα που εκτυπώθηκε η ιστοσελίδα.
  • Σελίδα # (Page #): Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας.
  • Σελίδα # από # (Page # of #): Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας και το συνολικό αριθμό σελίδων.
  • Προσαρμοσμένο... (Custom...): Εκτυπώστε το δικό σας κείμενο επικεφαλίδας ή υποσέλιδου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε το όνομα μιας εταιρίας ή οργανισμού στο πάνω ή στο κάτω μέρος της κάθε εκτυπωμένης σελίδας.

Καρτέλα "Γενικά" (General)

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243478879-175-1.png

 • Κάντε κλικ σε έναν εκτυπωτή στη λίστα για να τον επιλέξετε.
  Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής είναι αυτός του Linux. Όταν μια ιστοσελίδα εκτυπωθεί με τον επιλεγμένο εκτυπωτή, αυτός γίνεται η νέα προεπιλογή.
 • Ενότητα Εύρος (Range):
  • Επιλέξτε το "Όλες οι σελίδες" ("All pages") για να εκτυπώσετε τα πάντα.
  • Επιλέξτε το "Τρέχουσα σελίδα" ("Current page") για να εκτυπώσετε μόνο τη σελίδα που βλέπατε όταν επιλέξατε να κάνετε εκτύπωση.
  • Επιλέξτε το "Σελίδες" ("Pages") και εισάγετε το εύρος σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε. Για παράδειγμα, η εισαγωγή του "1" θα εκτυπώσει μόνο την πρώτη σελίδα. Η εισαγωγή των "1, 2, 3 - 7" θα εκτυπώσει τις σελίδες 1, 2 και από 3 έως 7.
 • Ενότητα Αντίγραφα (Copies) - Σας επιτρέπει να καθορίσετε πόσα αντίγραφα θέλετε να εκτυπώσετε.
  • Αν εισάγετε πάνω από 1 στο πεδίο Αντίγραφα (Copies), μπορείτε να επίσης να επιλέξετε αν θα σελιδοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε να κάνετε 2 αντίγραφα και επιλέξετε Σελιδοποίηση (Collate), θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 2, 3, 1, 2, 3. Διαφορετικά, θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 1, 2, 2, 3, 3.
  • Επιλέξτε Αντιστροφή (Reverse) για να εκτυπώσετε τις σελίδες με την αντίστροφη σειρά.

Καρτέλα "Διάταξη Σελίδας" (Page Setup)

Σας επιτρέπει να αλλάζετε ρυθμίσεις για τον εκτυπωτή σας, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης διπλής όψης, των πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο, της επιλογής για εκτύπωση ομαλών ή μόνο των περίεργων σελίδων, της επιλογής για το μέγεθος σελίδας που θα χρησιμοποιηθεί και πολλά άλλα. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις θα ποικίλουν ανάλογα με τον εκτυπωτή σας.

Καρτέλα "Επιλογές" (Options)

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243478879-175-2.png

Σημείωση: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προτίμησες του Firefox σε προ-εκτυπωτή βάση.
 • Ενότητα Περιγράμματα Εκτύπωσης (Print Frames) - Αν βλέπετε μια ιστοσελίδα με περιγράμματα, μπορείτε να επιλέξετε πως θα εκτυπωθούν τα περιγράμματα:
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png
  • Η επιλογή Όπως φαίνεται στην οθόνη (As laid out on the screen) θα εκτυπώσει τη σελίδα με τον τρόπο που βλέπετε την ιστοσελίδα στο Firefox.
  • Η επιλογή Το επιλεγμένο περίγραμμα (The selected frame) θα εκτυπώσει μόνο το περιεχόμενο στο περίγραμμα στο όποιο κάνατε κλικ τη τελευταία φορά.
  • Η επιλογή Κάθε περίγραμμα ξεχωριστά (Each frame separately) θα εκτυπώσει το περιεχόμενο από όλα τα περιγράμματα, αλλά σε ξεχωριστές σελίδες.
 • Επιλέξτε Παράβλεψη Κλιμάκωσης και Συρρίκνωση για Ταίριασμα Πλάτους Σελίδας (Ignore Scaling and Shrink To Fit Page With) για να προσαρμόσετε αυτόματα το πλάτος των σελίδων που εκτυπώνετε.
 • Επιλέξτε Εκτύπωση μόνο της επιλογής (Print selection only) για να εκτυπώσετε μόνο το μέρος της ιστοσελίδας που επισημάνατε.
 • Επιλέξτε Εκτύπωση Χρωμάτων Παρασκηνίου (Print Background Colors) για να εκτυπώσει ο Firefox τις ιστοσελίδες με το χρώμα παρασκηνίου όπως εμφανίζονται στην οθόνη. Διαφορετικά, ο Firefox αφήνει το παρασκήνιο λευκό.
 • Επιλέξτε Εκτύπωση Εικόνων Παρασκηνίου (Print Background Images) για να εκτυπώσει ο Firefox τις ιστοσελίδες με εικόνες στο παρασκήνιο όπως εμφανίζονται στην οθόνη. Διαφορετικά, ο Firefox κάνει το παρασκήνιο αμιγές χρώμα.
 • Ενότητα Επικεφαλίδες Σελίδας και Υποσέλιδα Σελίδας (Page Headers and Page Footers): Χρησιμοποιείστε τα αναδιπλούμενα μενού για να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στην εκτυπωμένη σελίδα. Η τιμή του πάνω αριστερά αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας· η τιμή του πάνω κεντρικού αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στο πάνω κεντρικό τμήμα της σελίδας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να επιλέξετε:
  • --κενό-- (--blank--): Δε θα εκτυπωθεί τίποτα.
  • Τίτλος (Title): Εκτυπώστε τον τίτλο της ιστοσελίδας.
  • URL: Εκτυπώστε την διαδικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας.
  • Ημερομηνία/ Ώρα (Date/ Time): Εκτυπώστε την ημερομηνία και την ώρα που εκτυπώθηκε η ιστοσελίδα.
  • Σελίδα # (Page #): Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας.
  • Σελίδα # από # (Page # of #): Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας και το συνολικό αριθμό σελίδων.
  • Προσαρμοσμένο... (Custom...): Εκτυπώστε το δικό σας κείμενο επικεφαλίδας ή υποσέλιδου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε το όνομα μιας εταιρίας ή οργανισμού στο πάνω ή στο κάτω μέρος της κάθε εκτυπωμένης σελίδας.

Αλλαγή Διαμόρφωσης σελίδας

Σημείωση: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προτίμησες του Firefox σε προ-εκτυπωτή βάση.

Για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση και τον προσανατολισμό σελίδας:

 1. Στο πάνω μέρος του παραθύρου Firefox, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο του Firefox και επιλέξτε Διαμόρφωση Σελίδας... (Page Setup...). Θα εμφανιστεί το παράθυρο Διαμόρφωση Σελίδας.
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243479623-843-1.png
  • Μέγεθος Χαρτιού (Paper Size): Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού για την εκτύπωση.
  • Προσανατολισμός (Orientation):
   • Επιλέξτε Κατακόρυφος (Portrait) για τα περισσότερα έγγραφα και ιστοσελίδες.
   • Επιλέξτε Οριζόντιος (Landscape) για πολύ πλατιές σελίδες και εικόνες.
 2. Κάντε κλικ στο Εφαρμογή (Apply) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και κλείστε το παράθυρο Διαμόρφωσης Σελίδας.

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας που εκτυπώνεται και το αν θα εκτυπωθούν τα χρώματα και οι εικόνες παρασκηνίου, τα περιγράμματα σελίδας καθώς και τι θα περιλαμβάνεται στις επικεφαλίδες και τα υποσέλιδα σελίδας στις εκτυπωμένες σελίδες, στο πάνω μέρος του παραθύρου Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox, μεταβείτε στο μενού Εκτύπωση... (Print...) (Αρχείο σε Windows XP) και επιλέξτε Διάταξη Σελίδας... (Page Setup...). Θα εμφανιστεί το παράθυρο Διάταξης Σελίδας.

Σημείωση: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προτίμησες του Firefox σε προ-εκτυπωτή βάση.

Μορφή και Επιλογές

Print Web Page - Win3

Η καρτέλα "Μορφή & Επιλογές" ("Format & Options") σας επιτρέπει να αλλάξετε:

 • Προσανατολισμός (Orientation):
  • Επιλέξτε Κατακόρυφος (Portrait) για τα περισσότερα έγγραφα και ιστοσελίδες.
  • Επιλέξτε Οριζόντιος (Landscape) για πολύ πλατιές σελίδες και εικόνες.
 • Κλίμακα (Scale): Για να δοκιμάσετε να κάνετε την ιστοσελίδα να ταιριάζει σε λιγότερα φύλλα εκτυπωμένου χαρτιού, μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίμακα. Το Συρρίκνωση για ταίριασμα (Shrink to fit) προσαρμόζει αυτόματα την κλίμακα.
 • Επιλογές (Options): Επιλέξτε Εκτύπωση Παρασκηνίου (χρώματα & εικόνες) (Print Background (colors & images)) για να εκτυπώσει ο Firefox τα παρασκήνια για τις ιστοσελίδες. Διαφορετικά, ο Firefox θα αφήσει λευκά τα παρασκήνια της σελίδας.

Περιγράμματα και Επικεφαλίδα/ Υποσέλιδο

Print Web Page - Win4
Η καρτέλα "Περιγράμματα & Επικεφαλίδα/Υποσέλιδο" ("Margins & Header/Footer") σας επιτρέπει να αλλάξετε:

 • Περιγράμματα (Margins): Μπορείτε να εισάγετε το πλάτος των περιγραμμάτων σελίδας για την πάνω, την κάτω, την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της σελίδας ξεχωριστά.
 • Επικεφαλίδες & Υποσέλιδα (Headers & Footers): Χρησιμοποιήστε τα αναδιπλούμενα μενού για να επιλέξετε το τι θα εμφανίζεται στην εκτυπωμένη σελίδα. Η τιμή του πάνω αριστερά αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας· η τιμή του πάνω κεντρικού αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στο πάνω κεντρικό τμήμα της σελίδας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να επιλέξετε:
  • --κενό-- (--blank--): Δε θα εκτυπωθεί τίποτα.
  • Τίτλος (Title): Εκτυπώστε τον τίτλο της ιστοσελίδας.
  • URL: Εκτυπώστε την διαδικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας.
  • Ημερομηνία/ Ώρα (Date/ Time): Εκτυπώστε την ημερομηνία και την ώρα που εκτυπώθηκε η ιστοσελίδα.
  • Σελίδα # (Page #): Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας.
  • Σελίδα # από # (Page # of #): Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας και το συνολικό αριθμό σελίδων.
  • Προσαρμοσμένο... (Custom...): Εκτυπώστε το δικό σας κείμενο επικεφαλίδας ή υποσέλιδου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε το όνομα μιας εταιρίας ή οργανισμού στο πάνω ή στο κάτω μέρος της κάθε εκτυπωμένης σελίδας.

Κάντε κλικ στο OK για να τελειώσετε τις αλλαγές και κλείστε το παράθυρο Διάταξης Σελίδας.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Για να δείτε πως θα φαίνεται η ιστοσελίδα που θέλετε όταν εκτυπωθεί, στο πάνω μέρος του παραθύρου Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox, μεταβείτε στο μενού Εκτύπωση... (Print...) (μενού Αρχείο σε Windows XP), μενού Αρχείο και επιλέξτε Προεπισκόπηση Εκτύπωσης (Preview Print).

Το παράθυρο Προεπισκόπησης Εκτύπωσης σας επιτρέπει να αλλάξετε μερικές από τις παραπάνω επιλογές. Αποκτήστε πρόσβαση στο παράθυρο Εκτύπωσης κάνοντας κλικ στο Εκτύπωση... (Print...), ή για το παράθυρο Διαμόρφωσης Σελίδας κάνοντας κλικ στο Διαμόρφωση Σελίδας... (Page Setup...). Κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στο πεδίο Σελίδα: Page: για εναλλαγή μεταξύ των σελίδων του εγγράφου. Τα διπλά βέλη σας μεταφέρουν στην πρώτη ή τελευταία σελίδα και τα μονά βέλη σας μεταφέρουν στην επόμενη ή προηγούμενη σελίδα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την κλιμάκωση και τον προσανατολισμό (δείτε παραπάνω).

Print Web Page - Win5

Κάντε κλικ στο Κλείσιμο (Close) για να εξέλθετε από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

 

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, JimSp472. You can help too - find out how.