Εγκαταστήστε μια παλαιότερη έκδοση του Firefox

Συνήθως όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με μία ενημέρωση του Firefox, οι χρήστες ψάχνουν έναν τρόπο να επανέλθουν στην προηγούμενη έκδοση του περιηγητή. Αυτή η μέθοδος συνήθως δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα και ταυτόχρονα θα καταστήσει τον υπολογιστή και τα δεδομένα σας ευάλωτα σε επιθέσεις. Το ακόλουθο άρθρο σας παρέχει ορισμένες εναλλακτικές αντί της υποβάθμισης του περιηγητή και συνδέσμους προς παλαιότερες εκδόσεις του Firefox αν τελικά επιλέξετε να μεταβείτε σε προηγούμενη έκδοση του.

Η εγκατάσταση μιας προηγούμενης έκδοσης δε λύνει τα περισσότερα προβλήματα

Τα προβλήματα που προκύπτουν με μια ενημέρωση δεν προέρχονται κατά βάση από την νέα έκδοση του Firefox, αλλά κυρίως από τη διαδικασία ενημέρωσης. Η εγκατάσταση λοιπόν μιας παλαιότερης έκδοσης κατά πάσα πιθανότητα δε θα βοηθήσει. Αντ'αυτού, δείτε:

Σημείωση: Άλλα προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσω της δυνατότητας επαναφοράς του Firefox. Επαναφέρει τον Firefox σε προκαθορισμένη εργοστασιακή κατάσταση αποθηκεύοντας παράλληλα τις απαραίτητες πληροφορίες σας.

Εξακολουθώ να επιθυμώ την υποβάθμιση του Firefox — που μπορώ να βρώ την προηγούμενη έκδοση?

Παρόλο που ο Mozilla έχει μία ιστοσελίδα με παλαιότερες εκδόσεις του Firefox για δοκιμαστικούς σκοπούς, δε συστήνεται να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε παρά την τελευταία έκδοση.
Προσοχή: Η χρήση παρωχημένων εκδόσεων του Firefox αποτελεί σημαντικό κίνδυνο ασφαλείας.

Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την τελευταία έκδοση του Firefox, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από κάποιο άλλο περιηγητή:

Βοηθήστε μας να κάνουμε τον Firefox καλύτερο

Αν η τελευταία έκδοση του Firefox σας προκαλεί προβλήματα ή αν απλά δεν σας αρέσει κάτι σε αυτή, παρακαλούμε μοιραστείτε τη γνώμη σας σχετικά με τα προϊόντα μας, εδώ:

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, user832823, katxat. You can help too - find out how.