Εγκατάσταση του Thunderbird σε Linux

Αυτό το άρθρο θα σάς δείξει πώς να εγκαταστήσετε το Thunderbird σε λειτουργικά συστήματα που βασίζονται στον πυρήνα Linux. Για άλλα λειτουργικά συστήματα, δείτε τα "Εγκατάσταση του Thunderbird στα Windows" και "Εγκατάσταση του Thunderbird σε Mac".

Πολλές διανομές Linux περιλαμβάνουν το Thunderbird εξαρχής και οι περισσότερες έχουν ένα σύστημα διαχείρισης πακέτων, το οποίο σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε εύκολα το Thunderbird. Γενικά, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα διαχείρισης πακέτων, επειδή θα:

 • Εξασφαλίσει ότι έχετε όλες τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες
 • Εγκαταστήσει το Thunderbird με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργεί καλύτερα με τη διανομή σας
 • Δημιουργήσει συντομεύσεις εκκίνησης του Thunderbird
 • Κάνει το Thunderbird διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες του υπολογιστή
 • Κάνει την αφαίρεση του Thunderbird ίδια με την αφαίρεση οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής

Η διαχείριση πακέτων έχει επίσης μερικά μειονεκτήματα:

 • Ενδέχεται να μην σάς προσφέρει την πιο πρόσφατη έκδοση του Thunderbird
 • Ενδέχεται να σάς προσφέρει μια έκδοση χωρίς τα σήματα του Thunderbird

Εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής διαχείρισης πακέτων

Για να εγκαταστήσετε το Thunderbird μέσω της εφαρμογής διαχείρισης πακέτων, παρακαλούμε ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της διανομής Linux που χρησιμοποιείτε.

Εγκατάσταση εκτός της εφαρμογής διαχείρισης πακέτων

Οι πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης του Thunderbird εκτός της εφαρμογής διαχείρισης πακέτων ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα υποστήριξης της διανομής σας. Για παράδειγμα:

 • Πριν εγκαταστήσετε το Thunderbird, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει εγκατεστημένες τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες. Αν λείπουν βιβλιοθήκες, το Thunderbird δεν θα λειτουργήσει.
 • Το αρχείο εγκατάστασης που παρέχει η Mozilla σε μορφή .tar.bz2 δεν περιέχει πηγές, αλλά προ-μεταγλωττισμένα, δυαδικά αρχεία. Επομένως, μπορείτε απλά να τα "ξεπακετάρετε" και να τα εκτελέσετε. Δεν χρειάζεται να μεταγλωττίσετε το πρόγραμμα από τον πηγαίο κώδικα.
 • Οι ακόλουθες οδηγίες θα εγκαταστήσουν το Thunderbird στον προσωπικό σας κατάλογο (home) και μόνο ο τρέχων χρήστης θα μπορεί να το εκτελεί.
 1. Κάντε λήψη του Thunderbird από τη σελίδα λήψης του Thunderbird στον προσωπικό σας κατάλογο.
 2. Ανοίξτε το τερματικό και μεταβείτε στον προσωπικό σας κατάλογο: cd ~
 3. Εξάγετε τα περιεχόμενα του ληφθέντος αρχείου: tar xjf thunderbird-*.tar.bz2
 4. Κλείστε το Thunderbird αν είναι ανοικτό.
 5. Για να εκκινήσετε το Thunderbird, εκτελέστε το σενάριο thunderbird στο φάκελο thunderbird: ~/thunderbird/thunderbird

Το Thunderbird θα πρέπει να εκκινηθεί. Έπειτα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση εκκίνησης στην επιφάνεια εργασίας σας για την εκτέλεση της παραπάνω εντολής.

Σφάλμα libstdc++5

Όπως σημειώσαμε παραπάνω, πρέπει να εγκαταστήσετε τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες, προκειμένου να λειτουργήσει το Thunderbird. Πολλές διανομές δεν περιλαμβάνουν εξαρχής το libstdc++5.

Μήνυμα "Το Thunderbird δεν είναι εγκατεστημένο" ή εκκίνηση λάθος έκδοσης του Thunderbird

Αν το Thunderbird έχει εγκατασταθεί με την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να εκκινηθεί (στο τερματικό ή σε μια συντόμευση εκκίνησης στην επιφάνεια εργασίας, για παράδειγμα) με την εντολή: ~/thunderbird/thunderbird

Αν δοκιμάσετε να εκκινήσετε το Thunderbird στο τερματικό με την εντολή: thunderbird, θα εκκινηθεί η έκδοση που εγκατέστησε η εφαρμογή διαχείρισης πακέτων ή θα ειδοποιηθείτε ότι το πρόγραμμα δεν είναι εγκατεστημένο.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη βάση γνώσεών μας.

Μάθετε περισσότερα