Εγγραφή βίντεο

(Redirected from Recording Videos on Firefox OS)

Πώς κάνω εγγραφή βίντεο

 1. Πατήστε το camera app για να ανοίξετε την εφαρμογή Κάμερα.
  Ενδέχεται να δείτε μια οθόνη που θα σας ρωτάει αν θέλετε να επιτρέψετε το γεωγραφικό εντοπισμό, επιλέξετε Αποδοχή ή Άρνηση. Μπορείτε πάντα να το αλλάξετε στις ρυθμίσεις σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δικαιώματα εφαρμογών > Κάμερα για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Γεωγραφικός εντοπισμός για την εφαρμογή Κάμερα.
 2. Αν δεν βλέπετε το εικονίδιο του βίντεο ( video ) επισημασμένο με μπλε, είστε σε λειτουργία φωτογραφίας. Πατήστε το video για να αλλάξετε την εφαρμογή της κάμερας σε λειτουργία βίντεο. Ορίστε ένα στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη λειτουργία βίντεο στην εφαρμογή της κάμερας:

  video mode

 3. Τοποθετήστε την κάμερα σε αυτό που χρειάζεται να ληφθεί και έπειτα πατήστε το video για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
  Συμβουλή: Η περιστροφή της συσκευή σας σε οριζόντια θέση ίσως να αποδώσει ένα βίντεο που εμφανίζεται καλύτερα σε έναν υπολογιστή ή οθόνη τηλεόρασης.
 4. Πατήστε το ξανά για να διακόψετε την εγγραφή όταν τελειώσετε την εγγραφή.
 5. Το βίντεο θα πρέπει να έχει τραβηχτεί και μια μικρογραφία του βίντεο θα εμφανιστεί για μισό δευτερόλεπτο. Αν θέλετε να μοιραστείτε ή να διαγράψετε αυτό το βίντεο, πατήστε τη μικρογραφία του βίντεο.
Σημείωση: Μπορείτε πάντα να διαγράψετε ή να μοιραστείτε βίντεο αργότερα από τη συλλογή.
 1. Πατήστε το camera app για να ανοίξετε την εφαρμογή Κάμερα.
  Ενδέχεται να δείτε μια οθόνη που θα σας ρωτάει αν θέλετε να επιτρέψετε το γεωγραφικό εντοπισμό, επιλέξετε Αποδοχή ή Άρνηση. Μπορείτε πάντα να το αλλάξετε στις ρυθμίσεις σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δικαιώματα εφαρμογών > Κάμερα για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Γεωγραφικός εντοπισμός για την εφαρμογή Κάμερα.
 2. Στο κάτω μέρος της οθόνης, αλλάξτε σε λειτουργία βίντεο πατώντας το εικονίδιο-βιντεοκάμερα:
  photo mode 2.0
 3. Το κουμπί κάμερας θα αλλάξει σε κουμπί εγγραφής:
  video mode 2.0
 4. Τοποθετήστε την κάμερα και πατήστε το κουμπί εγγραφής για έναρξη εγγραφής.
  Συμβουλή: Η περιστροφή της συσκευή σας σε οριζόντια θέση ίσως να αποδώσει ένα βίντεο που εμφανίζεται καλύτερα σε έναν υπολογιστή ή οθόνη τηλεόρασης.
 5. Πατήστε το ξανά για διακοπή εγγραφής.
 6. Θα εμφανιστεί μια προεπισκόπηση του βίντεο. Επίσης, θα αποθηκευτεί στη Συλλογή, όπου μπορείτε να το μοιραστείτε ή να το διαγράψετε.
Συμβουλές: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου στο πάνω μέρος για να περιστρέψετε την κάμερα ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές χρονοδιακόπτη.

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, JimSp472. You can help too - find out how.