Διαγραφή ιστορικού περιήγησης, αναζήτησης και λήψεων στο Firefox

Πληροφορίες αναθεώρησης
 • ID αναθεώρησης: 124196
 • Δημιουργία:
 • Δημιουργός: Jim Spentzos
 • Σχόλιο: Major update
 • Ελέγχθηκε: Ναι
 • Ελέγχθηκε:
 • Ελέγχθηκε από: JimSp472
 • Έχει εγκριθεί; Ναι
 • Είναι η τρέχουσα αναθεώρηση; Όχι
 • Έτοιμο για μετάφραση: Όχι
Πηγή αναθεώρησης
Περιεχόμενο αναθεώρησης

Καθώς περιηγείστε στο διαδίκτυο, το Firefox για να σας διευκολύνει συγκρατεί πολλές πληροφορίες για εσάς - τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί, αρχεία που έχετε κατεβάσει και άλλα. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποτελούν το ιστορικό σας. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε ένα δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, μπορεί να μην θέλετε να βλέπουν άλλοι αυτές τις πληροφορίες.

Αυτό το άρθρο εξηγεί ποιες πληροφορίες αποθηκεύονται στο ιστορικό του Firefox και σας παραθέτει αναλυτικά τρόπους για πλήρη ή μερική εκκαθάριση.

Τι περιλαμβάνεται στο ιστορικό μου;

 • Ιστορικό Περιήγησης & Λήψεων: Το ιστορικό περιήγησης είναι η λίστα με τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί και εμφανίζονται στο μενού Ιστορικό, στη Λίστα Ιστορικού του παραθύρου Βιβλιοθήκης και στη λίστα διευθύνσεων της αυτόματης συμπλήρωσης της γραμμής Τοποθεσίας. Το ιστορικό λήψεων είναι η λίστα με αρχεία που έχετε κατεβάσει και εμφανίζονται στο παράθυρο Λήψεις.
 • Ιστορικό Φορμών & Γραμμής Αναζήτησης: Το ιστορικό φορμών περιλαμβάνει τα στοιχεία που έχετε εισάγει σε διαδικτυακές φόρμες για αυτόματη συμπλήρωση των φορμών. Το Ιστορικό Γραμμής Αναζήτησης περιλαμβάνει τα στοιχεία που έχετε εισάγει στη γραμμή αναζήτησης του Firefox.
 • Cookies: Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, όπως προτιμήσεις ιστοσελίδας ή κατάσταση σύνδεσης. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες και προτιμήσεις ιστοσελίδων που αποθηκεύονται από πρόσθετα όπως το Adobe Flash. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για να σας παρακολουθούν στις διάφορες ιστοσελίδες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση, δείτε το Πώς ενεργοποιώ τη λειτουργία Do Not Track;.
  Σημείωση: Για να καθαρίσετε τα cookies που δημιουργούνται από το Flash, πρέπει να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση. Δείτε το Ενημέρωση Flash για οδηγίες.
 • Προσωρινή Μνήμη Cache: Η προσωρινή μνήμη αποθηκεύει προσωρινά αρχεία, όπως ιστοσελίδες και άλλα online πολυμέσα, που κατέβασε το Firefox από το Διαδίκτυο για να επιταχύνει τη φόρτωση των σελίδων που έχετε επισκεφθεί ήδη.
 • Ενεργές Συνδέσεις: Αν έχετε συνδεθεί σε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί πιστοποίηση HTTP από το πιο πρόσφατο άνοιγμα του Firefox, αυτή η ιστοσελίδα θεωρείται "ενεργή". Η εκκαθάριση αυτού σας αποσυνδέει από αυτές τις ιστοσελίδες.
 • Offline Δεδομένα Ιστοσελίδων: Αν το έχετε επιστρέψει, μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύει αρχεία στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε ακόμη κι αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.
 • Προτιμήσεις Ιστοσελίδων: Προτιμήσεις ανά συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως το αποθηκευμένο επίπεδο μεγέθυνσης για ιστοσελίδες, την κρυπτογράφηση χαρακτήρων και τις άδειες για τις ιστοσελίδες (όπως εξαιρέσεις αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων) που περιγράφονται στο παράθυρο Πληροφορίες Σελίδας.

Πώς καθαρίζω το ιστορικό μου;

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu , επιλέξτε Ιστορικό και έπειτα, Εκκαθάριση Πρόσφατου Ιστορικού (Clear Recent History…).
 2. Επιλέξτε πόσο ιστορικό θέλετε να καθαρίσετε:
  • Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού δίπλα στο Χρονικό διάστημα εκκαθάρισης για να επιλέξετε πόσο από το ιστορικό του Firefox θα εκκαθαριστεί.
  History Win2 History Mac2 History Lin2
  • Ύστερα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Λεπτομέρειες για να επιλέξετε ακριβώς ποιες πληροφορίες θα εκκαθαριστούν. Οι επιλογές σας περιγράφονται στην ενότητα Τι περιλαμβάνεται στο ιστορικό μου; παραπάνω.
  History Win3 Fx11 History Mac3 Fx11 History Lin3 Fx11
 3. Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση τώρα. Το παράθυρο θα κλείσει και τα στοιχεία που επιλέξατε θα εκκαθαριστούν.

Πώς κάνω το Firefox να καθαρίζει αυτόματα το ιστορικό μου;

Αν χρειάζεται να καθαρίσετε το ιστορικό σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Firefox, μπορείτε να το δείτε να συμβαίνει αυτόματα κατά την έξοδο ώστε να μην το ξεχάσετε.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu Fx57Menu και επιλέξτε το Επιλογές.Προτιμήσεις.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο & ασφάλεια και μεταβείτε στην ενότητα Ιστορικό.

 3. Στο αναδιπλούμενο μενού δίπλα στο "Το Firefox", επιλέξτε το Θα κάνει χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ιστορικού.
  CustomHistoryFx57-el Fx62CustomHistorySettings-el
 4. Επιλέξτε το κουτί για το Εκκαθάριση ιστορικού όταν κλείνει το Firefox.
  clear history auto fx38
 5. Για να καθορίσετε ποιοι τύποι ιστορικού πρέπει να καθαριστούν, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις… δίπλα στο Εκκαθάριση ιστορικού όταν κλείνει το Firefox.
 6. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις εκκαθάρισης ιστορικού, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να καθαρίζονται αυτόματα κάθε φορά που κλείνετε το Firefox.
  history fx38 Fx44ClearHistoryWhenFirefoxCloses-Settings
 7. Αφού επιλέξετε το ιστορικό προς εκκαθάριση, κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο Ρυθμίσεις εκκαθάρισης ιστορικού.
 8. Κλείστε τη σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Πώς αφαιρώ μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα από το ιστορικό μου;

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Βιβλιοθήκη" 57 library icon , κάντε κλικ στο Ιστορικό και, έπειτα, κάντε κλικ στο "Προβολή όλου του ιστορικού", στο κάτω μέρος, για να ανοίξετε το παράθυρο "Βιβλιοθήκη". Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu , κάντε κλικ στο Ιστορικό και, έπειτα, στο "Προβολή όλου του ιστορικού", στο κάτω μέρος, για να ανοίξετε το παράθυρο "Βιβλιοθήκη".
 2. Αναζητήστε την ιστοσελίδα που θέλετε να αφαιρέσετε από το ιστορικό σας πληκτρολογώντας το όνομά της στο πεδίο Ιστορικό Αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία και έπειτα, πατώντας το EnterReturn.
 3. Ύστερα, στα αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε δεξί κλικκρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στην ιστοσελίδα που θέλετε να αφαιρέσετε και επιλέξτε Όχι απομνημόνευση αυτής της σελίδας.
  Όλα τα στοιχεία ιστορικού (ιστορικό περιήγησης και λήψεων, cookies, cache, ενεργές συνδέσεις, κωδικοί πρόσβασης, αποθηκευμένα δεδομένα φορμών, εξαιρέσεις για cookies, εικόνες, αναδυόμενα) για αυτή την ιστοσελίδα θα αφαιρεθούν.
  History Win6 History Mac6 History Lin6
 4. Τέλος, κλείστε το παράθυρο Βιβλιοθήκη.