Αρχικοποιήστε τον κύριο κωδικό σε περίπτωση που τον ξεχάσατε

Χρησιμοποιώντας τον Κύριο Κωδικό, μπορείτε να προστατεύσετε όλα τα τοπικά αποθηκευμένα ονόματα και τους κωδικούς με έναν κύριο κωδικό. Αν ξεχάσετε τον κύριο κωδικό σας, θα πρέπει να τον αρχικοποιήσετε.

Προσοχή: Αρχικοποιώντας τον κύριο κωδικό θα χαθούν όλα τα αποθηκευμένα ονόματα και οι κωδικοί.
  1. Στη γραμμή διευθύνσεων του Firefox, γράψτε το εξής:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xul
  2. Πατήστε EnterReturn.
  3. Θα εμφανιστεί η σελίδα "Αρχικοποίηση κύριου κωδικού". Πατήστε το κουμπί Αρχικοποίηση για να αρχικοποιήσετε τον κύριο κωδικό σας.

    forgotmymasterpassword-en.png Fx5Win7ResetMasterPW


    forgotmasterpassword-mac.jpg
Θυμηθείτε: Αρχικοποιώντας τον κύριο κωδικό θα χαθούν όλα τα αποθηκευμένα ονόματα και οι κωδικοί.

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: axil, tobias_, ideato. You can help too - find out how.