Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης στο Firefox

Αυτό το άρθρο εξηγεί γιατί μπορεί να δείτε τη σελίδα σφάλματος "Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης" ή "Δεν έγινε σύνδεση: Πιθανό ζήτημα ασφαλείας" και τι μπορείτε να κάνετε.

Αδυναμία πραγματοποίησης ασφαλούς σύνδεσης

Όταν μια ιστοσελίδα που απαιτεί ασφαλή σύνδεση (https) προσπαθεί να δημιουργήσει ασφαλή σύνδεση με τον υπολογιστή σας, το Firefox διασταυρώνει αυτή την απόπειρα για να εξασφαλίσει ότι το πιστοποιητικό της ιστοσελίδας και η μέθοδος σύνδεσης είναι ασφαλή. Αν το Firefox δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ασφαλή σύνδεση, θα εμφανίσει τη σελίδα σφάλματος Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης ή Δεν έγινε σύνδεση: Πιθανό ζήτημα ασφαλείας.

Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης

Η σελίδα σφάλματος Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης περιλαμβάνει μια περιγραφή του σφάλματος και το κουμπί Δοκιμή ξανά. Δεν υπάρχει επιλογή για προσθήκη εξαίρεσης ασφαλείας, ώστε να παρακάμψετε αυτό τον τύπο σφάλματος.

Fx74SecureConnectionFailed-el

Η σελίδα σφάλματος παρέχει επίσης τις εξής πληροφορίες:

  • Η σελίδα που προσπαθείτε να δείτε δεν μπορεί να εμφανιστεί επειδή δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των ληφθέντων δεδομένων.
  • Επικοινωνήστε με τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδες για να τους πληροφορήσετε για το πρόβλημα.

Δεν έγινε σύνδεση: Πιθανό ζήτημα ασφαλείας

Ορισμένες αποτυχημένες συνδέσεις θα οδηγήσουν σε μια σελίδα σφάλματος Δεν έγινε σύνδεση: Πιθανό ζήτημα ασφαλείας.

Fx74DidNotConnect-el

Η σελίδα σφάλματος θα περιλαμβάνει μια περιγραφή της πιθανής απειλής ασφάλειας και το κουμπί Για προχωρημένους... για να δείτε τον κωδικό σφάλματος και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει επιλογή για προσθήκη εξαίρεσης ασφαλείας, ώστε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα.

Ζητήματα ιστοσελίδων

Μη υποστηριζόμενη έκδοση TLS

Μερικές ιστοσελίδες δοκιμάζουν τη χρήση παρωχημένων (επισφαλών) μηχανισμών Transport Layer Security (TLS), στην προσπάθειά τους να ασφαλίσουν τη σύνδεσή σας. Το Firefox σας προστατεύει εμποδίζοντας την πλοήγηση σε τέτοιες ιστοσελίδες, αν υπάρχει πρόβλημα κατά τη δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης. Επικοινωνήστε με τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας και ζητήστε τους να ενημερώσουν την έκδοση TLS τους σε κάποια πιο πρόσφατη και ασφαλή.

Ξεκινώντας από την έκδοση 78 του Firefox, η παλαιότερη επιτρεπόμενη έκδοση του TLS είναι η 1.2. Οι ιστοσελίδες που δεν υποστηρίζουν το TLS 1.2 (ή νεότερα) θα εμφανίζουν τη σελίδα σφάλματος Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης με κωδικό σφάλματος: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION, καθώς και το μήνυμα: Αυτή η ιστοσελίδα ενδέχεται να μην υποστηρίζει το πρωτόκολλο TLS 1.2, το οποίο είναι η παλαιότερη έκδοση που υποστηρίζεται από το Firefox.

Fx78-SecureConnectionFailedTLS_el

Η σελίδα σφάλματος ενδέχεται να περιέχει το κουμπί Ενεργοποίηση TLS 1.0 και 1.1, το οποίο θα σας επιτρέψει να παρακάμψετε την ελάχιστη απαίτηση TLS.
Σημείωση: Η Mozilla σκοπεύει να αφαιρέσει αυτή την επιλογή και να απενεργοποιήσει μόνιμα τα TLS 1.0 και 1.1 σε μια μελλοντική έκδοση του Firefox. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αυτή τη σελίδα της Mozilla.

Απαίτηση για HSTS

Άλλες ιστοσελίδες ενδέχεται να απαιτούν HTTP Strict Security Security (HSTS) και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση με μη ασφαλή σύνδεση.

Διένεξη λογισμικού ασφαλείας

Πολλά προϊόντα ασφαλείας παρέχουν μια λειτουργία που επεμβαίνει στις ασφαλείς συνδέσεις από προεπιλογή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλματα σύνδεσης ή προειδοποιήσεις σε ασφαλείς ιστοσελίδες. Αν δείτε σφάλματα ασφαλούς σύνδεσης σε πολλές ασφαλείς ιστοσελίδες, κάντε ενημέρωση ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις του του προϊόντος ασφαλείας σας, ώστε να επιλύσετε το ζήτημα. Δείτε την ενότητα σχετικά με τα προϊόντα προστασίας από ιούς σε αυτό το άρθρο, για βοήθεια με συγκεκριμένα προϊόντα που προκαλούν αυτά τα σφάλματα, όπως το λογισμικό της Avast, της AVG και της ESET.

Εναλλακτικά, μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού ασφαλείας τρίτων και να χρησιμοποιήσετε το Windows Defender, το ενσωματωμένο λογισμικό ασφαλείας των Windows 8 και 10.

Εσφαλμένο ρολόι συστήματος

Το Firefox χρησιμοποιεί πιστοποιητικά σε ασφαλείς ιστοσελίδες για να βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες σας αποστέλλονται στον προοριζόμενο παραλήπτη και δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους. Η εσφαλμένη ημερομηνία συστήματος μπορεί να οδηγήσει το Firefox στο λάθος συμπέρασμα ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας της ιστοσελίδας έχει λήξει ή είναι άκυρο. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί στη σωστή ημερομηνία, ώρα και ζώνη ώρας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το: Αντιμετώπιση σφαλμάτων ώρας σε ασφαλείς ιστοσελίδες.

Άλλα θέματα ασφαλούς σύνδεσης

Τα παρακάτω άρθρα περιγράφουν τρόπους αντιμετώπισης συγκεκριμένων σφαλμάτων των ασφαλών συνδέσεων:

Για να δείτε μια λίστα και την επεξήγηση των σφαλμάτων ασφαλών συνδέσεων, δείτε το Κωδικοί σφαλμάτων NSS και SSL στο MDN Web Docs.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη βάση γνώσεών μας.

Μάθετε περισσότερα