Αποστολή και διαχείριση email

(Redirected from Composing and Sending Email)

Η εφαρμογή Email του Firefox OS σας επιτρέπει να στέλνετε email και να διαχειρίζεστε πολλαπλούς λογαριασμούς. Αυτό το άρθρο θα σας δείξει τον τρόπο.

Σημείωση: Πριν μπορέσετε να ξεκινήσετε την αποστολή email ή τη χρήση της λειτουργίας "Κοινή χρήση μέσω email", θα χρειαστεί να προσθέσετε το λογαριασμό σας. Δείτε το Προσθήκη λογαριασμών email για βοήθεια.

Αποστολή νέου email

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Email email .
 2. Πατήστε το κουμπί νέου μηνύματος Editmessages πάνω δεξιά, για άνοιγμα ενός νέου, κενού email.
 3. Μπορείτε να προσθέσετε έναν παραλήπτη πληκτρολογώντας μια διεύθυνση email ή μπορείτε να πατήσετε το κουμπί + για επιλογή μιας επαφής.
 4. Όταν είστε έτοιμος να στείλετε το email σας, απλά πατήστε το κουμπί αποστολής πάνω δεξιά.
  New email message

Αποστολή νέου email

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Email email .
 2. Πατήστε το κουμπί νέου μηνύματος Editmessages πάνω δεξιά, για άνοιγμα ενός νέου, κενού email.
 3. Μπορείτε να προσθέσετε έναν παραλήπτη πληκτρολογώντας μια διεύθυνση email ή μπορείτε να πατήσετε το κουμπί + για επιλογή μιας επαφής.
 4. Για να στείλετε ένα αρχείο στον παραλήπτη σας, πατήστε το εικονίδιο-συνδετήρα πάνω δεξιά.
 5. Επιλέξτε την τοποθεσία του αρχείου που θέλετε να στείλετε: βίντεο, μουσική, συλλογή ή κάμερα.
 6. Πατήστε Τέλος αφού επιλέξετε το αρχείο σας. Αν θέλετε να στείλετε περισσότερα από ένα αρχεία, πατήστε το εικονίδιο-συνδετήρα ξανά και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
 7. Όταν είστε έτοιμος να στείλετε το email σας, απλά πατήστε το κουμπί αποστολής πάνω δεξιά.
  New email message
Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να στείλετε ένα email απευθείας από μια καταχώρηση στην εφαρμογή Επαφές. Απλά πατήστε τη διεύθυνση email ενός ατόμου για έναρξη ενός νέου μηνύματος στην εφαρμογή Email.

Απάντηση σε email ή προώθηση email

 • Για απάντηση σε ένα email, πατήστε το κουμπί απάντησης reply στο κάτω μέρος της οθόνης. Για απάντηση σε όλα, πατήστε το κουμπί απάντησης όλων reply all .
 • Για προώθηση ενός email, πατήστε το κουμπί προώθησης στο κάτω μέρος της οθόνης forward .
 • Για απάντηση σε ένα email, πατήστε το κουμπί απάντησης (ένα βέλος) στο πάνω μέρος της οθόνης. Για απάντηση σε όλα, πατήστε το κουμπί απάντησης όλων (δύο βέλη).
  Email reply
 • Για προώθηση ενός email, πατήστε το κουμπί προώθησης στο κάτω μέρος της οθόνης.
  Email forward
 1. Για απάντηση σε email ή προώθηση ενός email, πατήστε το εικονίδιο-χαρτί (ένα βέλος) στο κάτω μέρος της οθόνης.
  email reply 2.0
 2. Επιλέξτε από τα εξής στην επόμενη οθόνη:
  • Απάντηση: στέλνει απάντηση μόνο στον αποστολέα.
  • Απάντηση όλων: στέλνει απάντηση σε όλους τους αποστολείς αυτού του email.
  • Προώθηση: στέλνει το μήνυμα σε κάποιον άλλο.

Διαχείριση email

Μπορείτε γρήγορα να διαγράψετε, να επισημάνετε ως ανεπιθύμητο/αναγνωσμένο ή να αρχειοθετήσετε το email σας. Ορίστε πώς:

 1. Στην οθόνη με τη λίστα των email, πατήστε το κουμπί επεξεργασίας κατά μήκος του κάτω μέρους.
  Edit emails
 2. Πατήστε τα email με τα οποία θέλετε να δουλέψετε.
 3. Έπειτα, επιλέξτε μια ενέργεια στο κάτω μέρος της οθόνης.
  Manage email
Συσκευές με χαμηλή μνήμη: Οι συσκευές με την έκδοση 1.3T μπορούν να κατεβάσουν αρχεία email έως 2MB.

Το κουμπί επιλογής σας επιτρέπει να διαγράψετε, να αρχειοθετήσετε, ή να επισημάνετε πολλαπλά email ως μη αναγνωσμένα. Ορίστε πώς να το κάνετε:

 1. Στην οθόνη με τη λίστα των email, πατήστε το εικονίδιο-τικ στο κάτω μέρος:
  select emails 2.0
 2. Επιλέξτε τα email με τα οποία θέλετε να δουλέψετε πατώντας τα κουτάκια δίπλα τους.
 3. Επιλέξτε μια ενέργεια στο κάτω μέρος της οθόνης.
  • delete 2.0 - Διαγραφή email
  • flag email 2.0 - Επισήμανση email που απαιτούν παρακολούθηση ή προσοχή
  • unread 2.0 - Επισήμανση ανοιγμένων email ως μη αναγνωσμένα
  • file away 2.0 - Μετακίνηση email σε ένα φάκελο

Πρόσβαση σε φακέλους email

Το Firefox OS θα φορτώσει τους φακέλους που έχετε δημιουργήσει στο λογαριασμό email σας. Για πρόσβαση σε αυτούς τους φακέλους, ανοίξτε την εφαρμογή E-mail και πατήστε το κουμπί του μενού Orange FxOS button email menu 2.0 στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Εναλλαγή λογαριασμών

Η εφαρμογή E-Mail κάνει εύκολη την εναλλαγή μεταξύ πολλαπλών λογαριασμών email:

 1. Πατήστε το κουμπί του μενού Orange FxOS button στην πάνω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης.
 2. Πατήστε το πίσω βέλος στο πάνω μέρος της οθόνης.
  back email 1.3
 3. Πατήστε τη διεύθυνση email στον οποίο θέλετε να αλλάξετε:
  switch email 1.3
 1. Πατήστε το κουμπί του μενού email menu 2.0 στην πάνω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης.
 2. Πατήστε το κάτω βέλος και επιλέξτε ένα λογαριασμό email για εναλλαγή:
  choose email account 2.0

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, JimSp472. You can help too - find out how.