Αντιμετώπιση προβλημάτων στο Firefox OS

(Redirected from How to fix common problems)

Αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσει στη λύση τυχόν προβλημάτων της συσκευής σας ή κάποιας εφαρμογής με μερικά απλά βήματα.

Σημαντικό: Αν πιστεύετε πως δυσλειτουργεί η συσκευή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με το σημείο της αγοράς του για να ελεγχθεί η περίπτωση αστοχίας υλικού.
Σημαντικό: Αν έχετε ερωτήματα σχετικά με τις χρεώσεις στο λογαριασμό σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Κλείσιμο εφαρμογής που έχει "παγώσει" ή δεν αποκρίνεται

Μπορείτε εύκολα να κλείσετε μια εφαρμογή, χρησιμοποιώντας την εναλλαγή εφαρμογών.

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής (home) στο κάτω μέρος της συσκευής.
 2. Η οθόνη εναλλαγής εφαρμογών θα εμφανιστεί μαζί με εικόνες των εφαρμογών που εκτελούνται.
 3. Σύρετε τις εικόνες για να εντοπίσετε την εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε (αν έχετε ανοιχτές περισσότερες από μια εφαρμογές).
 4. Σύρετε προς τα επάνω για να κλείσετε την εφαρμογή ή πιέστε το κουμπί X στην επάνω αριστερή γωνία της εικόνας και η εφαρμογή θα τερματιστεί.
  How to close an app
 5. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής (home) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Πως κάνω εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών και πως τις κλείνω.

Μπορείτε εύκολα να κλείσετε μια εφαρμογή από την οθόνη εναλλαγής εφαρμογών.

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αρχικής (home) στο κάτω μέρος της συσκευής.
 2. Η οθόνη εναλλαγής εφαρμογών θα εμφανιστεί μαζί με εικόνες των εφαρμογών που εκτελούνται.
 3. Αν έχετε αρκετές ανοιχτές εφαρμογές, πλοηγηθείτε σε αυτές με ολισθήσεις μέχρι να βρείτε αυτή που θέλετε να κλείσετε.
 4. Πατήστε το X στην πάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής για κλείσιμο.
  close 2.0
 5. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής (home) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Πως κάνω εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών και πως τις κλείνω.

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο

Κάποιες εφαρμογές απαιτούν μια σύνδεση δεδομένων για να λειτουργήσουν. Επιβεβαιώστε ότι έχετε μια σύνδεση Wi-Fi ή δεδομένων κινητής και δοκιμάστε ξανά.

 1. Κατεβάστε το χώρο ειδοποιήσεων από την κορυφή της οθόνης.
  Internet connection
 2. Αν το εικονίδιο της σύνδεσης Wi-Fi ή δεδομένων κινητής δεν είναι μπλε, πατήστε το για επανασύνδεση.

Για λεπτομέρειες, δείτε το Σύνδεση σε Wi-Fi ή δεδομένα.

Έλεγχος για ενημερώσεις

Ορίστε πως να ελέγξετε χειροκίνητα για ενημερώσεις συστήματος ή εφαρμογών:

Σημείωση: Ο κατασκευαστής της συσκευής σας, καθώς και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας, είναι αρμόδιοι για την παροχή ενημερώσεων συστήματος του Firefox OS σε εσάς.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στη συσκευή σας.
 2. Βρείτε την ενότητα Συσκευή και επιλέξτε Πληροφορίες συσκευής.
 3. Στην οθόνη Πληροφορίες συσκευής, βρείτε την ενότητα Ενημερώσεις λογισμικού και πατήστε Έλεγχος τώρα (Check now).

Για λεπτομέρειες, δείτε το Ενημέρωση σε νέα έκδοση

Επανεκκίνηση της συσκευής σας

Mια γρήγορη επανεκκίνηση μπορεί να διορθώσει πολλά ζητήματα.

Για να επανεκκινήσετε τη Firefox OS συσκευή σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) και επιλέξτε Επανεκκίνηση Τηλεφώνου (Restart Phone) από το μενού. Αν η συσκευή σας δεν αποκρίνεται και δεν μπορείτε να την επανεκκινήσετε, δοκιμάστε ένα hard restart:

 1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας της συσκευής.
 2. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία.
 3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.
 4. Κρατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) πατημένο για ενεργοποίηση συσκευής.

Για να επανεκκινήσετε τη Firefox OS συσκευή σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) και επιλέξτε Επανεκκίνηση (Restart) από το μενού. Αν η συσκευή σας δεν αποκρίνεται, δοκιμάστε ένα hard restart:

 1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας της συσκευής.
 2. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία.
 3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.
 4. Κρατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) πατημένο για ενεργοποίηση συσκευής.

Επαναφορά της συσκευής σας

Προειδοποίηση: Η επαναφορά της συσκευής σας θα διαγράψει όλα σας τα δεδομένα, όπως εφαρμογές, επαφές, email, μηνύματα, ημερολόγια και ρυθμίσεις. Η συσκευή θα επανέλθει στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν την αγοράσατε. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή ως ύστατη λύση.
 1. Ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στη συσκευή σας.
 2. Βρείτε την ενότητα Συσκευή (Device) και επιλέξτε Πληροφορίες Συσκευής (Device information).
 3. Στην οθόνη Πληροφορίες Συσκευής, πατήστε Περισσότερες Πληροφορίες (More Information).
 4. Πατήστε το κουμπί Επαναφορά τηλεφώνου (Reset phone) και μετά το OK.

Όποιες εφαρμογές έχετε αγοράσει μπορούν να επανεγκατασταθούν αρκεί να συνδεθείτε στο Marketplace και να δείτε την ενότητα Οι εφαρμογές μου (My Apps). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Τι είναι το Marketplace;

Προειδοποίηση: Η επαναφορά της συσκευής σας θα διαγράψει όλα σας τα δεδομένα, όπως εφαρμογές, επαφές, email, μηνύματα, ημερολόγια και ρυθμίσεις. Η συσκευή θα επανέλθει στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν την αγοράσατε. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή ως ύστατη λύση.
 1. Ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στη συσκευή σας.
 2. Βρείτε την ενότητα Συσκευή (Device) και επιλέξτε Πληροφορίες Συσκευής (Device information).
 3. Στην οθόνη Πληροφορίες Συσκευής, πατήστε Περισσότερες Πληροφορίες (More Information).
 4. Πατήστε το κουμπί Επαναφορά τηλεφώνου (Reset phone) και επιβεβαιώστε πατώντας Επαναφορά (Reset).

Όποιες εφαρμογές έχετε αγοράσει μπορούν να επανεγκατασταθούν αρκεί να συνδεθείτε στο Marketplace και να δείτε την ενότητα Οι εφαρμογές μου (My Apps). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Τι είναι το Marketplace;

Αν δεν μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή σας κανονικά, μπορείτε να κάνετε το λεγόμενο "hard reset."

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη. Αν δεν μπορείτε να την απενεργοποιήσετε κανονικά, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία.
 2. Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα τροφοδοσίας (power), αύξησης έντασης (volume up) και αρχικής (home) μέχρι να δείτε την οθόνη επαναφοράς.
 3. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης (volume up) για να συνεχίσετε την επαναφορά της συσκευής σας.

Λήψη περισσότερης βοήθειας ή υποβολή σχολίων

Αν δεν καταφέρνετε να εκτελέσετε κάποιο από αυτά τα βήματα ή αν δεν διορθώνουν το πρόβλημα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το σημείο απ' όπου προμηθευτήκατε τη συσκευή σας ή ζητήστε βοήθεια από την κοινότητα εθελοντών μας.

Η κοινότητα Mozilla χρησιμοποιεί τα σχόλιά σας για να βελτιώσει το Firefox OS.

Για την αποστολή σχολίων:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στη συσκευή σας.
 2. Βρείτε την ενότητα Συσκευή (Device) και επιλέξτε Βελτίωση του Firefox OS (Improve Firefox OS).
 3. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Αποστολή Σχολίων (Send Feedback).

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

These fine people helped write this article: Tassos Simaioforos, Jim Spentzos. You can help too - find out how.