Αντιμετώπιση προβλημάτων στο Firefox με την Ασφαλή Λειτουργία

Η Ασφαλής Λειτουργία (Safe Mode) είναι μια ειδική λειτουργία του Firefox που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Η Ασφαλής Λειτουργία απενεργοποιεί προσωρινά την επιτάχυνση υλικού, επαναφέρει μερικές ρυθμίσεις και απενεργοποιεί τα πρόσθετα (επεκτάσεις και θέματα) που ίσως προκαλούν προβλήματα. Συγκρίνοντας τη συμπεριφορά του Firefox στην κανονική λειτουργία με τη συμπεριφορά του στην Ασφαλή Λειτουργία, μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία του προβλήματος.

Σημείωση: Οι χρήστες των Windows ίσως είναι εξοικειωμένοι με την Ασφαλή Λειτουργία των Windows. Η Ασφαλής Λειτουργία του Firefox δεν έχει καμία σχέση με αυτή των Windows.
Η λειτουργία ανανέωσης του Firefox μπορεί να διορθώσει πολλά ζητήματα επαναφέροντας το Firefox στην αρχική του κατάσταση, ενώ αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες σας. Σκεφτείτε αυτή τη λύση, πριν προχωρήσετε σε πιο πολύπλοκες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Εκκίνηση του Firefox σε Ασφαλή Λειτουργία

Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu , κάντε κλικ στη "Βοήθεια" Help-29 Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu , κάντε κλικ στο Βοήθεια και επιλέξτε Επανεκκίνηση με ανενεργά πρόσθετα.... Το Firefox θα ξεκινήσει με το διάλογο της κατάστασης ασφαλούς λειτουργίας του.

Σημείωση: Μπορείτε να ξεκινήσετε το Firefox σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας κρατώντας πατημένο το πλήκτρο shift, ενώ εκκινείτε το Firefox.κρατώντας πατημένο το πλήκτρο option, ενώ εκκινείτε το Firefox. αρχικά τερματίζοντας το Firefox και, έπειτα, μεταβαίνοντας στο Τερματικό σας και εκτελώντας την ακόλουθη εντολή: firefox -safe-mode
Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη διαδρομή εγκατάστασης του Firefox (π.χ. /usr/lib/firefox)

Παράθυρο Ασφαλούς Λειτουργίας

SafeMode-Fx35

Πλέον, έχετε δύο επιλογές:

  • Κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκκίνηση στην Ασφαλή Λειτουργία, θα απενεργοποιηθούν προσωρινά οι επεκτάσεις και τα θέματά σας, η επιτάχυνση υλικού, ενώ θα επαναφερθούν και οι προσαρμογές γραμμής εργαλείων και κουμπιών. Όταν φύγετε από την Ασφαλή Λειτουργία και εκκινήσετε κανονικά το Firefox, οι επεκτάσεις, τα θέματα και οι ρυθμίσεις σας θα επιστρέψουν στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν μπείτε στην Ασφαλή Λειτουργία.
  • Κάνοντας κλικ στο κουμπί Ανανέωση Firefox, το Firefox θα επαναφερθεί στην εργοστασιακή του κατάσταση, αφού αποθηκευτούν οι απαραίτητες πληροφορίες σας. Δείτε το Ανανέωση του Firefox - επαναφορά προσθέτων και ρυθμίσεων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την επιλογή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων στην Ασφαλή Λειτουργία

Όταν το Firefox είναι στην Ασφαλή Λειτουργία, θα πρέπει να δοκιμάσετε τη συμπεριφορά του και να δείτε αν το πρόβλημα έχει εξαφανιστεί.

Το πρόβλημα υπάρχει στην Ασφαλή Λειτουργία

Αν το πρόβλημα υπάρχει ακόμα στην Ασφαλή Λειτουργία, δεν προέρχεται από μια επέκταση ή ένα θέμα. Άλλες πιθανές αιτίες μπορεί να είναι τα πρόσθετα (plugins) ή αλλαγές που έχουν γίνει σε κάποιες προτιμήσεις του Firefox, οι οποίες δεν απενεργοποιούνται στην Ασφαλή Λειτουργία. Δείτε τα παρακάτω άρθρα για λύσεις:

Το πρόβλημα δεν υπάρχει στην Ασφαλή Λειτουργία

Αν το πρόβλημα δεν υπάρχει στην Ασφαλή Λειτουργία, είναι πολύ πιθανό να φταίει μια επέκταση ή ένα θέμα ή η επιτάχυνση υλικού.

Έξοδος από την Ασφαλή Λειτουργία

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

    Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

  2. Ξεκινήστε το Firefox, όπως θα κάνατε κανονικά.Βασισμένο σε πληροφορίες από το Safe mode (mozillaZine KB)

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:sonickydon, ideato, user832823, Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla