Αναπαραγωγή αρχείων Windows Media στο Firefox με το άρθρωμα Windows Media

Αυτό το άρθρο δεν συντηρείται πλέον, επομένως το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Αν έχετε έρθει σε αυτό το άρθρο από ένα σύνδεσμο στη γραμμή εργαλείων Babylon και θα θέλατε την ξεφορτωθείτε, δείτε το άρθρο Πώς να αφαιρέσετε τη γραμμή εργαλείων, την αρχική σελίδα και τη μηχανή αναζήτησης Babylon για οδηγίες.

Για την αναπαραγωγή Windows Media στο Firefox, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόσθετο περιηγητή του Windows Media Player. Υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδόσεις:

 • Η αρχική, η οποία συνήθως συμπεριλαμβάνεται στα Windows μέχρι την έκδοση XP.
 • Η νέα έκδοση, που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τα Windows XP και μεταγενέστερα, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο μέσω λήψης.

Αυτό το άρθρο περιγράφει πως να ελέγξετε και να εγκαταστήσετε το πρόσθετο Windows Media Player για το Firefox. Πολλοί χρήστες των Windows XP θα έχουν ήδη το παλιό πρόσθετο, αλλά προτείνουμε να εγκαταστήσετε το νέο πρόσθετο, ούτως ή άλλως.

Σημαντικό: Η νέα έκδοση 64-bit του Firefox για Windows δεν αναγνωρίζει ή υποστηρίζει αυτό το πρόσθετο.
Σημείωση: Ακόμα κι αν έχετε εγκαταστήσει ήδη το Windows Media Player, ενδέχεται να λείπει ακόμη το πρόσθετο που απαιτείται για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο Windows Media που είναι ενσωματωμένα σε ιστοσελίδες.

Το Windows Media Player ήταν διαθέσιμος για την πλατφόρμα Mac, αλλά δεν υποστηρίζεται πλέον από τη Microsoft. Το Flip4Mac είναι η εναλλακτική επιλογή - προσθέτει δυνατότητες αναπαραγωγής Windows Media στο QuickTime.

Το Mplayer είναι ένα δημοφιλές πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων του Linux που μπορεί να αναπαράγει αρχεία Windows Media. Για να χρησιμοποιήσετε το Mplayer ώστε να αναπαράγει ροές Windows Media στο Firefox, πρέπει να εγκαταστήσετε δύο πακέτα, που λέγονται gnome-mplayer και gecko-MediaPlayer. Η δική σας διανομή Linux μπορεί να έχει αυτά τα πακέτα άμεσα διαθέσιμα για εγκατάσταση.

Έλεγχος αν το πρόσθετο είναι εγκατεστημένο

Σημαντικό: Το πρόσθετο Windows Media είναι πλέον απενεργοποιημένο από προεπιλογή και δεν εμφανίζεται στη Διαχείριση προσθέτων. Παρακαλώ δείτε αυτές τις οδηγίες για εκ νέου ενεργοποίηση.

Για να δείτε αν έχετε ήδη εγκατεστημένο το πρόσθετο:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματαFx57Addons-icon Πρόσθετα και θέματαFx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Πρόσθετες λειτουργίες.
 2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα και αναζητήστε την καταχώρηση με το όνομα:
  Microsoft® Windows Media Player Firefox Plugin
  np-mswmp.dll

  WMP - Win1


  WMP Fx23
  • Αν η καταχώρηση υπάρχει, τότε το πρόσθετο είναι εγκατεστημένο.
  • Αν η καταχώρηση λείπει, συνεχίστε στην ενότητα Εγκατάσταση του προσθέτου.

Εγκατάσταση του προσθέτου

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης του προσθέτου στο Interoperability Bridges.
  • Η σελίδα Interoperability Bridges περιέχει επίσης πιο λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης.
 2. Κάντε κλικ στο "Download Now" ("Λήψη Τώρα"). Θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε ένα αρχείο.
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας σας.
 4. Μετά την λήψη, εκτελέστε το και το πρόσθετο θα εγκατασταθεί.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κλείστε το Firefox:
  • Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και επιλέξτε Έξοδος.
 6. Όταν κλείσει εντελώς το Firefox, εκκινήστε το πάλι.
 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης του προσθέτου στο Interoperability Bridges.
  • Η σελίδα Interoperability Bridges περιέχει επίσης πιο λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης.
 2. Κάντε κλικ στο "Download Now" ("Λήψη Τώρα"). Θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε ένα αρχείο.
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας σας.
 4. Μετά την λήψη, εκτελέστε το και το πρόσθετο θα εγκατασταθεί.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κλείστε το Firefox:
  • Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και επιλέξτε Έξοδος.
 6. Όταν κλείσει εντελώς το Firefox, εκκινήστε το πάλι.
 7. Πληκτρολογήστε about:config στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε το EnterReturn.
  Ενδέχεται να εμφανιστεί μια σελίδα προειδοποίησης. Κάντε κλικ στο Αποδέχομαι τον κίνδυνο!Αποδοχή κινδύνου και συνέχεια για να μεταβείτε στη σελίδα about:config.
 8. Αναζητήστε το plugins.load_appdir_plugins
 9. Κάντε διπλό κλικ στο plugins.load_appdir_plugins για αλλαγή της τιμής του σε true.
 10. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και επιλέξτε Έξοδος. Όταν επανεκκινήσετε το Firefox, τα πρόσθετα θα ενεργοποιηθούν.

Εγκατάσταση του προσθέτου

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τα Στοιχεία WMV Flip4Mac για το QuickTime από την ιστοσελίδα του Flip4Mac. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πιο λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Για πληροφορίες σχετικά με το QuickTime, δείτε το άρθρο Use the QuickTime plugin to play audio and video.

Δοκιμή του προσθέτου

Ο ακόλουθος σύνδεσμος είναι για μια δοκιμαστική σελίδα που απαιτεί το πρόσθετο Windows Media PlayerFlip4Mac. Αν το πρόγραμμα αναπαραγωγής φορτώσει και αρχίσει την αναπαραγωγή, τότε το πρόσθετο έχει εγκατασταθεί σωστά:

Σημείωση: Στο Mac OS X 10.6 και νεότερο, το Firefox εκτελείται σε λειτουργία 64-bit από προεπιλογή. Αν δείτε μια κίτρινη γραμμή ειδοποιήσεων με το μήνυμα: Αυτή η σελίδα απαιτεί ένα πρόσθετο που μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε λειτουργία 32-bit (This page requires a plugin that can only run in 32-bit mode), θα χρειαστεί να κάνετε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση σε λειτουργία 32-bit (Restart in 32-bit mode) για επανεκκίνηση του Firefox, πριν αναπαραχθούν τα πολυμέσα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προσθέτου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο Windows Media PlayerFlip4Mac στη Διαχείριση προσθέτων του Firefox.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματαFx57Addons-icon Πρόσθετα και θέματαFx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Πρόσθετες λειτουργίες.
 2. Στη λίστα προσθέτων, επιλέξτε το πρόσθετο Windows Media PlayerFlip4Mac.
  • Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το πρόσθετο, κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση.
  • Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά το πρόσθετο, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματαFx57Addons-icon Πρόσθετα και θέματαFx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Πρόσθετες λειτουργίες.
 2. Στη λίστα προσθέτων, επιλέξτε το πρόσθετο Windows Media PlayerFlip4Mac.
  • Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το πρόσθετο, επιλέξτε Ποτέ ενεργοποιημένο στο αναδιπλούμενο μενού του.
  • Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά το πρόσθετο, επιλέξτε Πάντα ενεργοποιημένο στο αναδιπλούμενο μενού του.

Αν το πρόσθετο είναι απενεργοποιημένο, οι σελίδες με ενσωματωμένο Windows Media, όπως η "Δοκιμή Windows Media" (σύνδεσμος παραπάνω στο άρθρο), δεν θα λειτουργήσουν και, αν κατεβάσετε το αρχείο Windows Media, το Firefox ίσως σας ρωτήσει τι να κάνει με αυτό αντί να το ανοίξει αυτόματα.

Σύνδεσμοι για αρχεία πολυμέσων

Οι μορφές Windows Media που διαχειρίζεται το πρόσθετο περιλαμβάνουν τα asf, asx, wm, wma, wax, wmp, wmv και wvx. Όταν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο για λήψη ενός αρχείου Windows Media και το πρόσθετο είναι ενεργοποιημένο, θα ανοίξει αυτόματα στο Firefox με το πρόσθετο. Αν δεν θέλετε να συμβαίνει αυτό, μπορείτε να επιλέξτε μια διαφορετική ενέργεια λήψης στις ρυθμίσεις Εφαρμογής του Firefox για τα αρχεία Windows Media. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Αλλαγή ενεργειών όταν γίνεται κλικ ή λήψη αρχείου στο Firefox.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν έχετε προβλήματα με το περιεχόμενο Windows Media, δείτε το Διόρθωση συχνών προβλημάτων ήχου και βίντεο.Βασισμένο σε πληροφορίες από το Windows Media Player (mozillaZine KB)

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα