Ποιες είναι οι συντομεύσεις πληκτρολογίου σε κινητό;

Αυτό το άρθρο δεν συντηρείται πλέον, επομένως το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Αυτή είναι μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του Mozilla Firefox σε κινητό.

Εντολή Συντόμευση
Μετακίνηση στην σελίδα
Μετακίνηση κάτω Down arrow
Μετακίνηση πάνω Up arrow
Page down Spacebar
Zoom in Menu+Up arrow
Zoom out Menu+Down arrow
Πλοήγηση
Μεταφορά στην Γραμμή διευθύνσεων Menu+L or Search
Μετάβαση πίσω Menu+Left arrow
Μετάβαση μπροστά Menu+Right arrow
Ανανέωση σελίδας Menu+R
Εξαναγκασμένη ανανέωση σελίδας Menu+Shift+R (δεν χρησιμοποιεί αποθηκευμένα στοιχεία)
Καρτέλες
Νέα καρτέλα Menu+T
Κλείσιμο καρτέλας Menu+W
Αναίρεση κλεισίματος καρτέλας Menu+Shift+T
Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα Menu+Tap on link
Άλλα
Έξοδος από τον Firefox Menu+Q
Εντολή Συντόμευση
Μετακίνηση στην σελίδα
Μετακίνηση κάτω Down arrow
Μετακίνηση πάνω Up arrow
Page down Spacebar
Zoom in Ctrl+Up arrow
Zoom out Ctrl+Down arrow
Πλοήγηση
Μεταφορά στην Γραμμή διευθύνσεων Ctrl+L
Μετάβαση πίσω Ctrl+Left arrow or Backspace
Μετάβαση μπροστά Ctrl+Right arrow or Shift+Backspace
Ανανέωση σελίδας Ctrl+R
Εξαναγκασμένη ανανέωση σελίδας Ctrl+Shift+R (δεν χρησιμοποιεί αποθηκευμένα στοιχεία)
Επεξεργασία
Αντιγραφή Ctrl+C
Επικόλληση Ctrl+V
Καρτέλες
Νέα καρτέλα Ctrl+T
Κλείσιμο καρτέλας Ctrl+W
Αναίρεση κλεισίματος καρτέλας Ctrl+Shift+T
Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα Ctrl+Tap on link
Άλλα
Έξοδος από τον Firefox Ctrl+Q
Μεταφορά στο maemo task-switcher Ctrl+Backspace
Κλείδωμα προσανατολισμού οθόνης Ctrl+Shift+O (απενεργοποίηση εναλλαγής)
These fine people helped write this article: fredy, syssgx. You can help too - find out how.