Ιδιωτική περιήγηση | How to

Ιδιωτική περιήγηση

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στο διαδίκτυο ο Firefox αποθηκεύει πληροφορίες για τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί, τους φακέλους που κατεβάσατε και άλλα. Κάποιες φορές ενδέχεται να μη θέλετε άλλοι χρήστες του υπολογιστή σας να δουν αυτές τις πληροφορίες, όπως για παράδειγμα όταν ψωνίζετε ένα δώρο.


Η λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης σάς επιτρέπει να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο χωρίς να αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με το ποιές ιστοσελίδες έχετε επισκεφθεί. Αυτό το άρθρο εξηγεί ποιές πληροφορίες δεν αποθηκεύονται όταν βρίσκεστε σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης και σας δίνει οδηγίες βήμα προς βήμα για το πώς θα τη χρησιμοποιήσετε.

Προειδοποίηση: Η λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης δε σας κάνει ανώνυμο στο διαδίκτυο. Ο πάροχός σας, ο εργοδότης σας, ή καθαυτές οι ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε μπορούν να ανιχνεύσουν σε ποιές σελίδες έχετε περιηγηθεί. Επίσης, η λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης δε σας προστατεύει από keyloggers ή spyware που μπορεί να εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας.

Τί δεν αποθηκεύει η Ιδιωτική Περιήγηση;

 • Σελίδες που έχετε επισκεφθεί: Δεν θα εισαχθεί καμία σελίδα στο μενού του Ιστορικού, στη λίστα του Ιστορικού που υπάρχει μέσα στο παράθυρο "Βιβλιοθήκη", ή στη λίστα διευθύνσεων που εμφανίζεται αυτόματα στη Γραμμή Διευθύνσεων.
 • Πληροφορίες που εισάγονται σε Φόρμα ή στη Γραμμή Αναζήτησης: Τίποτα απ' όλα όσα πληκτρολογείτε σε πλαίσια κειμένου που υπάρχουν σε ιστοσελίδες δεν αποθηκεύεται, όπως επίσης και στη Γραμμή αναζήτησης ή στη Φόρμα αυτόματης συμπλήρωσης.
 • Κωδικούς πρόσβασης: Κανένας νέος κωδικός πρόσβασης δε θα αποθηκευτεί.
 • Καταχωρήσεις στη Λίστα Ληφθέντων Αρχείων: Κανένα αρχείο από αυτά που κατεβάσατε δε θα υπάρχει στην καρτέλα Λήψεις αρχείων μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας Ιδιωτικής Περιήγησης.
 • Cookies: Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε όπως προτιμήσεις σελίδων, κατάσταση σύνδεσης, και δεδομένα που χρησιμοποιούνται από πρόσθετα όπως το Adobe Flash. Τα cookies μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για να ανιχνεύσουν την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το tracking, ή αλλιώς παρακολούθηση, δείτε How do I turn on the Do-not-track feature?
 • Αρχεία προσωρινής μνήμης διαδικτύου: Κανένα προσωρινό αρχείο διαδικτύου ή προσωρινά αποθηκευμένο αρχείο από ιστοσελίδες δε θα αποθηκευτεί.
 • Σελίδες που έχετε επισκεφθεί: Δε θα εισαχθεί καμία σελίδα στη λίστα ιστοτόπων που υπάρχουν στο μενού του ιστορικού, στη λίστα του ιστορικού που υπάρχει μέσα στο παράθυρο "Βιβλιοθήκη", ή στη λίστα διευθύνσεων που εμφανίζονται αυτόματα στη Γραμμή Διευθύνσεων.
 • Πληροφορίες που εισάγονται σε Φόρμα ή στη Γραμμή Αναζήτησης: Τίποτα απ' όλα όσα πληκτρολογείτε σε πλαίσια κειμένου που υπάρχουν σε ιστοσελίδες δεν αποθηκεύεται, όπως επίσης και στη Γραμμή αναζήτησης ή στη Φόρμα αυτόματης συμπλήρωσης.
 • Κωδικούς πρόσβασης: Κανένας νέος κωδικός πρόσβασης δε θα αποθηκευτεί.
 • Καταχωρήσεις στη Λίστα Ληφθέντων Αρχείων: Κανένα αρχείο από αυτά που κατεβάσατε δε θα υπάρχει στην καρτέλα Λήψεις αρχείων μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας Ιδιωτικής Περιήγησης.
 • Cookies: Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τους ιστότοπους που επισκέπτεσθε, όπως προτιμήσεις σελίδων, κατάσταση σύνδεσης, και δεδομένα που χρησιμοποιούνται από πρόσθετα όπως το Adobe Flash. Τα cookies μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για να ανιχνεύσουν την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το tracking, ή αλλιώς παρακολούθηση, δείτε How do I turn on the Do-not-track feature?
 • Αρχεία προσωρινής μνήμης διαδικτύου, αρχεία χωρίς σύνδεση και δεδομένα χρήστη: Κανένα προσωρινό αρχείο διαδικτύου, ή προσωρινά αποθηκευμένο αρχείο από ιστοσελίδες, όπως επίσης και κανένα αρχείο, από αυτά τα οποία αποθηκεύουν οι ιστότοποι για εργασία χωρίς σύνδεση, δε θα αποθηκευτεί.
Σημείωση:
 • Εάν δημιουργήσετε νέους Σελιδοδείκτες ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης, αυτοί δεν θα διαγραφούν όταν σταματήσετε την Ιδιωτική Περιήγηση.
 • Εάν αποθηκεύσετε αρχεία στον υπολογιστή σας ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης, δεν θα διαγραφούν όταν σταματήσετε την Ιδιωτική Περιήγηση. Όμως, αρχεία που θα ανοίξετε σε άλλη εφαρμογή (εκτός Firefox), θα διαγραφούν από τον προσωρινό φάκελο του υπολογιστή και κανένα αρχείο που κατεβάσατε δε θα φαίνεται στη λίστα ληφθέντων αρχείων.

Πώς θα ανοίξω ένα νέο παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης;

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης.

Ανοίξτε ένα νέο κενό παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης

 • Στο πάνω μέρος του παραθύρου του Firefox κάνετε κλικ στο μενού Αρχείοκαι επιλέξτε το μενούΝέο Παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης. Ένα νέο παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης θα ανοίξει.
  fx20 new private window - file menu
  Στο επάνω μέρος του παραθύρου του Firefox κάνετε κλικ στο κουμπί Firefox και επιλέξτε το μενού Νέο Παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης. Ένα νέο παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης θα ανοίξει.
  New Private Window Fx20 Win7
  Στη γραμμή μενού, κάνετε κλικ στο μενού Αρχείοκαι επιλέξτε Νέο Παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης. Ένα νέο παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης θα ανοίξει.

  New Private Window Fx20 Mac
  Στο πάνω μέρος του παραθύρου του Firefox, κάνετε κλικ στο μενού Αρχείοκαι επιλέξτε Νέο Παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης. Ένα νέο παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης θα ανοίξει.
  New Private Window Fx20 Lin

Ανοίξτε ένα σύνδεσμο σε ένα νέο παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης

 • Κάνετε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σύνδεσμο και επιλέξτε Ανοίξτε το σύνδεσμο σε ένα Νέο Παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης από το μενού. Ένα νέο παράθυρο Ιδιωτικής Περιήγησης θα ανοίξει με το σύνδεσμο που επιλέξατε.
  Link in Private Window Fx20 WinXP Link in Private Window Fx20 Win7 Link in Private Window Fx20 Mac Link in Private Window Fx20 Lin
Σημαντικό: Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης, ο τίτλος του παραθύρου θα λέει(Ιδιωτική Περιήγηση) και θα υπάρχει μια μωβ μάσκα, η οποία δηλώνει πως βρίσκεστε σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης, κάτω από το κουμπί Κλείσιμο. Ακόμη, μπορείτε να έχετε και άλλα παράθυρα ανοιχτά τα οποία δεν θα είναι σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης.Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης, το κουμπί Firefox θα είναι μωβ. Μπορείτε ακόμη να έχετε και άλλα παράθυρα ανοιχτά τα οποία δεν θα είναι σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης.Όταν βρίσκεστε σε Ιδιωτική Περιήγηση ο τίτλος του παραθύρου θα λέει(Ιδιωτική Περιήγηση) με μια μωβ μάσκα δίπλα του. Μπορείτε ακόμη να έχετε και άλλα παράθυρα ανοιχτά τα οποία δεν θα είναι σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης.Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης, ο τίτλος του παραθύρου θα λέει(Ιδιωτική Περιήγηση) και θα υπάρχει μια μωβ μάσκα, , κάτω από το μενού Αρχείο. Μπορείτε να έχετε και άλλα παράθυρα ανοιχτά τα οποία δε θα είναι σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης.

Normal - Private Fx20 WinXP Normal - Private Fx20 Win7 Normal - Private Fx20 Mac Normal - Private Fx20 Lin

Πώς ξεκινώ την Ιδιωτική Περιήγηση;

Για να ξεκινήσετε την Ιδιωτική Περιήγηση:

 1. Στο πάνω μέρος του παραθύρου του Firefox κάνετε κλικ στο κουμπί Firefox (μενού Εργαλεία στα Windows XP) και επιλέξτε Έναρξη Ιδιωτικής Περιήγησης.Στη γραμμή μενού, κάνετε κλικ στο μενού Εργαλείακαι επιλέξτεΈναρξη Ιδιωτικής Περιήγησης.Στο πάνω μέρος του παραθύρου του Firefox κάνετε κλικ στο μενού Εργαλείακαι επιλέξτε Έναρξη Ιδιωτικής Περιήγησης.
  START PRIVATE GR


  Private Browsing Mac1

  Private Browsing Lin1
 2. Μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης, ο Firefox σας ενημερώνει πως θα αποθηκεύσει τα παράθυρα και τις καρτέλες που έχετε ανοιχτές εκείνη τη στιγμή, για να τις επαναφέρει μόλις τερματίσετε τη λειτουργία της Ιδιωτικής Περιήγησης. Κάνετε κλικ στο κουμπίΈναρξη Ιδιωτικής Περιήγησης για να συνεχίσετε.

  START PRIVATE ALERT GR


  Private Browsing Mac2

  Private Browsing Lin2
  • Εάν θέλετε τσεκάρετε [ν] πάνω στο "Να μην εμφανιστεί το μήνυμα ξανά" εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε ξανά αυτή την ειδοποίηση όποτε ενεργοποιείτε τη λειτουργία της Ιδιωτικής Περιήγησης.
 3. Θα εμφανιστεί η ενημερωτική οθόνη που σας πληροφορεί ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης. PURPLE BUTTON GR Private Browsing Mac3 Private Browsing Lin3

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης,ο τίτλος στο παράθυρο του Firefox θα λέει(Ιδιωτική Περιήγηση)το κουμπί Firefox θα έχει μωβ χρώμα (στα Windows XP το παράθυρο θα έχει τίτλο Ιδιωτική Περιήγηση) κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας.

Πως απενεργοποιώ τη λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης;

Για να τερματίσετε τη λειτουργία της Ιδιωτικής Περιήγησης:

 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάνετε κλικ στο κουμπί Firefox(στα Windows XP στο Εργαλεία) και επιλέξτε Διακοπή ιδιωτικής περιήγησης.Στη γραμμή μενού, κάνετε κλικ στο μενού Εργαλεία και επιλέξτε Διακοπή ιδιωτικής περιήγησης.Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάνετε κλικ στο μενού Εργαλεία και επιλέξτε Διακοπή ιδιωτικής περιήγησης.
  STOP PRIVATE GR


  Private Browsing Mac4

  Private Browsing Lin4
 2. Όλα τα παράθυρα και οι καρτέλες, τα οποία χρησιμοποιούσατε όταν ενεργοποιήσατε τη λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης, θα εμφανιστούν ξανά και θα χρησιμοποιείτε πλέον τον Firefox κανονικά.Ο τίτλος στο παράθυρο του Firefox δε θα λέει πλέον Ιδιωτική ΠεριήγησηΤο κουμπί Firefox θα ξαναγίνει πορτοκαλί (στα Windows XP στον τίτλο του παραθύρου δε θα δείχνει πια Ιδιωτική Περιήγηση) μόλις απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης.

Πως ξεκινώ τον Firefox πάντα σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης;

Υπάρχει μια ρύθμιση στο παράθυρο ΕπιλογέςPreferences η οποία ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία της Ιδιωτικής Περιήγησης όποτε εκκινείτε την εφαρμογή του Firefox.

Αν εισέλθετε σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης με αυτόν τον τρόπο,ο τίτλος στο παράθυρο του Firefox δεν θα λέειΙδιωτική Περιήγησητο κουμπίFirefoxδεν θα γίνει μωβ (στα Windows XP στον τίτλο του παράθυρου δε θα αναφέρεται Ιδιωτική Περιήγηση) αλλά, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ο Firefox δε θα διατηρεί ιστορικό.
 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις...Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Προτιμήσεις

  Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο (Privacy).

 3. Ορίστε το Ο Firefox θα: (Firefox will:) σε Χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για το ιστορικό (Use custom settings for history).
  ImageCustom History Fx21 WinXP EL History Privacy Settings GR Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux Custom History Fx38 GR
 4. Τσεκάρετε [ν] πάνω στο Μόνιμη λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης. Private Browsing Win5 Fx7 Private Browsing Mac5 Private Browsing Lin5
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές.Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο Προτιμήσεις.Κλείστε το παράθυρο Προτιμήσεις. Κλείστε την σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει αλλαγές θα αποθηκευτούν αυτόματα.

Σημείωση: Αν εισέλθετε σε λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης με αυτό τον τρόπο, ο τίτλος στο παράθυρο του Firefox δε θα λέει(Ιδιωτική Περιήγηση)και δε θα έχει τη μωβ μάσκα αλλά, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ο Firefox δε θα διατηρεί ιστορικό.Σημείωση: Αν ξεκινήσετε τη λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης με αυτό τον τρόπο, το κουμπίFirefoxδε θα γίνει βυσσινί αλλά, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ο Firefox δε θα διατηρεί ιστορικό.
 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και επιλέξτε ΕπιλογέςΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις...Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Προτιμήσεις

  Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο.
 3. Στην επιλογή Ο Firefox θα: ορίστε Δεν θα διατηρεί ιστορικό.
  Privacy - never remember history GR Privacy - never remember history GR Never Remember History Mac Never Remember History Lin
 4. Θα δείτε ένα μήνυμα, το οποίο αναφέρει πως ο Firefox χρειάζεται να επανεκκινηθεί για να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Κάνετε κλίκ στο κουμπί Εντάξει και ο Firefox θα επανεκκινήσει σε μόνιμη λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης.

 

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article: RodrigoGriego, ideato, user832823. You can help too - find out how.

Last Update: 2013-08-01

Get support for another platform:
Customize this article

Firefox