Επαναφορά Firefox - Λύστε εύκολα τα περισσότερα προβλήματα

Εάν έχετε προβλήματα με το Firefox η επιλογή Επαναφοράς του Firefox μπορεί να βοηθήσει.Η επιλογή Επαναφοράς του Firefox μπορεί να διορθώσει πολλά προβλήματα επαναφέροντας τον Firefox στην αρχική του κατάσταση ενώ παράλληλα θα αποθηκεύσει τις σημαντικές για εσάς πληροφορίες, όπως τους σελιδοδείκτες και τις ανοιχτές καρτέλες σας.

Επαναφορά του Firefox στην αρχική του κατάσταση;

 1. Στο επάνω μέρος του παραθύρου Firefox, κάντε κλικ στο μενού Βοήθεια (Help) και επιλέξτε Πληροφορίες Αντιμετώπισης Προβλημάτων (Troubleshooting Information).Στο επάνω μέρος του παραθύρου Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox, μεταβείτε στο υπό-μενού Βοήθεια (Help) και επιλέξτε Πληροφορίες Αντιμετώπισης Προβλημάτων (Troubleshooting Information).On the menu bar, click the Help menu and select Troubleshooting Information.
  Reset Firefox 1 - WinXP Troubleshooting info - win Troubleshooting info - mac Troubleshooting info - lin
  Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε about:support στη γραμμή διευθύνσεων για εμφάνιση της σελίδας Πληροφορίες Αντιμετώπισης Προβλημάτων (Troubleshooting Information).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά Firefox (Reset Firefox) στην επάνω δεξιά γωνία στη σελίδα Πληροφορίες Αντιμετώπισης Προβλημάτων.
  Reset Firefox 2 - WinXP Reset Firefox - Win - 1 Reset Firefox - Mac - 1 Reset Firefox - Lin - 1
 3. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο Επαναφορά Firefox (Reset Firefox) στο παράθυρο επιβεβαίωσης που ανοίγει.Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο Επαναφορά Firefox (Reset Firefox) στο αναδυόμενο παράθυρο που κατεβαίνει από κάτω.
 4. Firefox will close and be reset. When it's done, a window will list the information that was imported. Click Finish and Firefox will open.Το Firefox θα κλείσει και θα επαναφερθεί. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ένα παράθυρο θα προβάλει σε λίστα τις πληροφορίες που εισήχθησαν. Κάντε κλικ στο Τέλος (Done) και το Firefox θα ανοίξει.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και έπειτα, στο κουμπί Βοήθεια Help-29 .
 2. Από το μενού Βοήθεια (Help), επιλέξτε Πληροφορίες Αντιμετώπισης Προβλημάτων (Troubleshooting Information).
  Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε about:support στη γραμμή διευθύνσεων για εμφάνιση της σελίδας Πληροφορίες Αντιμετώπισης Προβλημάτων (Troubleshooting Information).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά Firefox… (Reset Firefox…) στην επάνω δεξιά γωνία στη σελίδα Πληροφορίες Αντιμετώπισης Προβλημάτων.
  Reset 29 Win Reset 29 Mac Reset 29 Lin
 4. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο Επαναφορά Firefox (Reset Firefox) στο παράθυρο επιβεβαίωσης που ανοίγει.
 5. Το Firefox θα κλείσει και θα επαναφερθεί. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ένα παράθυρο θα προβάλει σε λίστα τις πληροφορίες που εισήχθησαν. Κάντε κλικ στο Ολοκλήρωση (Finish) και το Firefox θα ανοίξει.
 1. Κάντε κλικ κατευθείαν σε αυτό το κουμπί Refresh Firefox, αν προβάλλετε αυτή τη σελίδα στο Firefox (δεν θα λειτουργήσει αν χρησιμοποιείτε έναν άλλο περιηγητή). Μπορείτε επίσης να βρείτε ένα κουμπί Ανανέωσης στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας Πληροφορίες Αντιμετώπισης Προβλημάτων στο about:support του Firefox.
 2. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο Ανανέωση Firefox (Refresh Firefox) στο παράθυρο επιβεβαίωσης που ανοίγει.
 3. Το Firefox θα κλείσει για να ανανεωθεί. Όταν τελειώσει, ένα παράθυρο θα προβάλλει όλες τις εισαγόμενες πληροφορίες σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκλήρωση (Finish) και το Firefox θα ανοίξει.

Σημείωση: Υπάρχει επίσης ένα κουμπί Ανανέωση FirefoxΕπαναφορά Firefox στο παράθυρο Ασφαλούς Λειτουργίας του Firefox, αν δεν μπορείτε να εκκινήσετε κανονικά το Firefox.

Τι κάνει η επιλογή Επαναφοράς;

Όλες οι ρυθμίσεις του Firefox και οι προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται στον φάκελο του προφίλ σας. Η δυνατότητα επαναφοράς δημιουργεί ένα νέο φάκελο προφίλ για εσάς και αποθηκεύει τα πιο σημαντικά δεδομένα σας.

Ο Firefox θα αποθηκεύσει τα ακόλουθα:

 • Σελιδοδείκτες
 • Ιστορικό Αναζήτησης
 • Κωδικοί ασφαλείας
 • Cookies
 • Πληροφορίες αυτόματης συμπλήρωσης φορμών
 • Σελιδοδείκτες
 • Ιστορικό Αναζήτησης
 • Κωδικοί ασφαλείας
 • Cookies
 • Πληροφορίες αυτόματης συμπλήρωσης φορμών
 • Προσωπικό λεξικό
 • Σελιδοδείκτες
 • Ιστορικό Αναζήτησης
 • Κωδικοί ασφαλείας
 • Ανοιχτά παράθυρα, καρτέλες και ομάδες καρτελών
 • Cookies
 • Πληροφορίες αυτόματης συμπλήρωσης φορμών
 • Προσωπικό λεξικό

Τα παρακάτω στοιχεία και ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται:

Σημείωση:Το παλιό προφίλ σας του Firefox θα τοποθετηθεί στην επιφάνεια εργασίας σας σε ένα φάκελο με όνομα "Old Firefox Data," ("Παλιά δεδομένα του Firefox"). Εάν η επαναφορά δεν επιδιόρθωσε το πρόβλημά σας μπορείτε να επαναφέρετε μερικές από τις πληροφορίες που δεν αποθηκεύτηκαν αντιγράφοντας αρχεία στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε. Δείτε το Copying files between profile folders για οδηγίες. Εάν δεν χρειάζεστε πλέον αυτόν το φάκελο, είναι καλό να τον διαγράψετε καθότι περιέχει σημαντικές και ευαίσθητες πληροφορίες.

 

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: tobias_, ideato, gstergio, user832823. You can help too - find out how.