Εγκατάσταση του Firefox σε Linux

Η εγκατάσταση του Firefox στον υπολογιστή σας, είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε τη χρήση του. Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε τον Firefox σε Linux. Για άλλα λειτουργικά συστήματα δείτε τα άρθρα Εγκατάσταση του Firefox σε Windows και Εγκατάσταση του Firefox σε Mac.

Πολλές διανομές Linux έχουν προεγκατεστημένο τον Firefox. Οι περισσότερες διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης πακέτων που σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε εύκολα τον Firefox. Είναι καλύτερο γενικότερα να κάνετε την εγκατάσταση από τον διαχειριστή πακέτων γιατί:

 • Εξασφαλίζετε πως υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες
 • Η εγκατάσταση του Firefox γίνεται με τον βέλτιστο τρόπο για τη διανομή σας
 • Δημιουργούνται συντομεύσεις για την εκκίνηση του Firefox
 • Ο Firefox θα είναι διαθέσιμος σε όλους τους χρήστες του υπολογιστή σας
 • Η απεγκατάσταση του Firefox θα είναι το ίδιο απλή με την απεγκατάσταση οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής.

Δυστυχώς, η εγκατάσταση από τον διαχειριστή πακέτων έχει και τα μειονεκτήματα της:

 • Υπάρχει πιθανότητα να μην περιέχεται η πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox
 • Υπάρχει πιθανότητα να περιέχεται μια έκδοση χωρίς τα εμπορικά σήματα του Firefox.

Εγκατάσταση μέσω του διαχειριστή πακέτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του Firefox μέσω του διαχειριστή πακέτων, καλύτερα να απευθυνθείτε στην τεκμηρίωση της διανομής Linux που χρησιμοποιείτε.

Εγκατάσταση χωρίς διαχειριστή πακέτων

Πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης του Firefox χωρίς το σύστημα διαχείρησης πακέτων πιθανότατα υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα υποστήριξης της διανομής σας. Για παράδειγμα:

 • Πριν την εγκατάσταση του Firefox, βεβαιωθείτε πως ο υπολογιστής σας έχει εγκατεστημένες τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες. Η απουσία συγκεκριμένων βιβλιοθηκών θα αποτρέψει την ορθή λειτουργία του Firefox.
 • Το αρχείο εγκατάστασης σε μορφή .tar.bz2 δεν περιέχει πηγαίο κώδικα αλλά μεταγλωτισμένα εκτελέσιμα αρχεία για να ανοιχτούν και να εκτελεστούν εύκολα. Δε χρειάζεται να μεταγλωτίσετε τον πηγαίο κώδικα του πρόγραμματος.
 • Οι ακόλουθες οδηγίες θα εγκαταστήσουν τον Firefox στον αρχικό φάκελο και θα μπορεί να λειτουργήσει μόνο από τον τρέχοντα χρήστη.
 1. Λήψη του Firefox από τη σελίδα λήψης του Firefox στον αρχικό σας φάκελο.
 2. Ανοίξτε ένα Terminal και πηγαίνετε στον αρχικό σας φάκελο: cd ~
 3. Εξάγετε τα περιεχόμενα του ληφθέντος αρχείου: tar xjf firefox-*.tar.bz2
 4. Κλείστε τον Firefox εάν είναι ανοιχτός.
 5. Για την έναρξη του Firefox, εκτελέστε το αρχείο εντολών firefox στον φάκελο firefox: ~/firefox/firefox

Η έναρξη του Firefox πρέπει να έγινε με επιτυχία. Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας σας για να εκτελέσει αυτή την εντολή.

Σφάλμα με libstdc++5

Όπως προαναφέρθηκε, χρειάζεται η εγκατάσταση των απαιτούμενων βιβλιοθηκών για να λειτουργήσει ο Firefox. Πολλές διανομές δεν έχουν προεγκατεστημένη libstdc++5 .

Μήνυμα "firefox not installed" ή έναρξη λάθος έκδοσης του Firefox

Αν ο Firefox εγκαστάθηκε με τις παραπάνω οδηγίες, η έναρξη του πρέπει να γίνει (π.χ. σε ένα Terminal ή σε μια συντόμευση στην Επιφάνεια εργασίας) με χρήση της εντολής: ~/firefox/firefox

Αν προσπαθήσετε την έναρξη του Firefox σε ένα Terminal με την εντολή: firefox, είτε θα λειτουργήσει η εγκατεστημένη έκδοση του Firefox από τον διαχειρηστή πακέτων ή θα σας ειδοποιήσει πως το πρόγραμμα δεν είναι εγκατεστημένο.

 

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: RodrigoGriego, ideato, user832823. You can help too - find out how.