Pšašanja ze slědujucym wobznamjenim pokazaś: Wšykne pšašanja pokazaś

Mozilla Firefox account

Hi. I need help. I was work in company Zanzarra. I haved corporated email '[edited] @zanzarra.com'. Today i not work in Zanzarra, and access to account not found. [edited… (cytajśo wěcej)

Hi. I need help. I was work in company Zanzarra. I haved corporated email '[edited] @zanzarra.com'. Today i not work in Zanzarra, and access to account not found. [edited] @zanzarra.com - this primary email, [edited] @gmail.com - this second email.

Please change primary email to [edited] @gmail.com . I used account to brouser data (Bookmarks, history). Thanks.

Pšašany wót wužywarja Nikola Losew pśed 2 mjasecoma

Slědne wótegrono wót wužywarja cor-el pśed 2 mjasecoma

Firefox crashes whenever downloading or uploading is tried

Firefox browser crashes whenever uploading or downloading is tried. It seems website independent, and even a trial to start download from an email crashes the browser. Re… (cytajśo wěcej)

Firefox browser crashes whenever uploading or downloading is tried. It seems website independent, and even a trial to start download from an email crashes the browser. Report IDs for some of the submitted crash reports:

bp-14ac8a97-77af-46c6-a59b-4f5c30231220 bp-b73b7d46-fbb3-48b7-8298-358db0231220 bp-fe6b5110-282a-428f-b539-a61780231220 bp-c43a750b-6802-4869-9461-c8e9f0231220 bp-2f901767-5dc1-4858-b182-7583f0231220 bp-d6310f4d-ec03-40c7-bae4-0df550231220 bp-e4816ab9-cc8c-4f63-ad87-26f2d0231220 bp-8abda867-a0ee-48fe-9d1e-9d64b0231220 bp-827ddfcf-4352-4f2c-82c4-7e01c0231220 bp-2c16b203-21ca-42e2-b91c-96bbd0231220 bp-e54bcd31-2532-44a8-845c-5a4120231220 bp-15e37b7e-749a-45f5-a9e0-a7c810231220 bp-7204c927-ec96-4318-a298-c7b1f0231220

Pšašany wót wužywarja ymaan pśed 5 mjasecami

Slědne wótegrono wót wužywarja jonzn4SUSE pśed 5 mjasecami