Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

My new computer won't sync with my phone

  • 1 wótegrono
  • 1 ma toś ten problem
  • 26 naglědow
  • Slědne wótegrono wót iamjayakumars

more options

I had synced my old computer (Windows 7, Firefox) with my phone (Android, Firefox). Old computer broke, bought new computer (Windows 8), synced new computer, got all old bookmarks back. So far, so good. However, I can't seem to get any new bookmarks added on my phone on this computer or added on this computer on my phone. Syncing apparently happens every day, but not between these two.

How do I fix this?

Wót maswala změnjony

Wšykne wótegrona (1)

more options

Are you getting any error?

Did you setup the SYNC without error?

REMOVE your SYNC, restart your mobile and reSYNC it