Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

missing awesome bar on Firefox 5.o, how to restore

  • 1 wótegrono
  • 3 maju toś ten problem
  • 26 naglědow
  • Slědne wótegrono wót David McRitchie

more options

I'm having two problems with Firefox 5.0.. First, there is no "awesome bar" on my home page.

Second, often I can not navigate to a web site. I get an error message that the program is having problems loading.

I'm having two problems with Firefox 5.0.. First, there is no "awesome bar" on my home page. Second, often I can not navigate to a web site. I get an error message that the program is having problems loading.

Wšykne wótegrona (1)

more options

Restore Navigation Bar

"Alt" > View > Toolbars > make sure Navigation bar has a check-marked

You can make Firefox Firefox 5.0 look like Firefox 3.6.18, see numbered items 1-10 in the following topic Fix Firefox 4.0 toolbar user interface, problems (Make Firefox 5.0, or 4.0.1, look like 3.6).