Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Firefox isn't loading today no matter what I try doing

  • 1 wótegrono
  • 0 ma toś ten problem
  • 1 naglěd
  • Slědne wótegrono wót Anouk De Silva

more options

Please explain why this is suddenly happening and help me to fix it. I am lost and helpless and distressed.

Please explain why this is suddenly happening and help me to fix it. I am lost and helpless and distressed.

Wubrane rozwězanje

How do I delete this stupid question?

Toś to wótegrono w konteksće cytaś 👍 0

Wšykne wótegrona (1)

more options

Wubrane rozwězanje

How do I delete this stupid question?

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.