Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

recent firefox update causing constant tab crashes

  • Žedne wótegrona
  • 0 ma toś ten problem
  • 1 naglěd
more options

i just downloaded the most recent firefox update and now it is causing all of my tabs to continually crash and close.

i just downloaded the most recent firefox update and now it is causing all of my tabs to continually crash and close.

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.