Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Unable to update Firefox browser

  • Žedne wótegrona
  • 0 ma toś ten problem
  • 5 naglědow
more options

I have Windows 11 and the Firefox 124.0.2 browser. I cannot update to the latest version of Firefox. I receive an error message "Failed to update". I've uninstalled and reinstalled the browser, ran the install utility selecting update, nothing seems to work. Please help

Duplicate question, please continue in your 2nd thread: /questions/1445013

I have Windows 11 and the Firefox 124.0.2 browser. I cannot update to the latest version of Firefox. I receive an error message "Failed to update". I've uninstalled and reinstalled the browser, ran the install utility selecting update, nothing seems to work. Please help ''Duplicate question, please continue in your 2nd thread: [/questions/1445013]''

Wót NoahSUMO změnjony