Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Firefox has no mono audio support.

  • 1 wótegrono
  • 0 ma toś ten problem
  • 15 naglědow
  • Slědne wótegrono wót zeroknight

more options

This is an accessibility issue for those like myself who are totally deaf in one ear, right-left channel audio will be completely deafened on one channel.

This is an accessibility issue for those like myself who are totally deaf in one ear, right-left channel audio will be completely deafened on one channel.

Wšykne wótegrona (1)

more options

Change accessibility.monoaudio.enable to true in about:config. Existing pages need to be refreshed for it to apply.

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.