Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

searchlight firefox search uses google instead of default duck duck go

  • 1 wótegrono
  • 0 ma toś ten problem
  • 1 naglěd
  • Slědne wótegrono wót Standard8

more options

Macos sonoma m1 - firefox is default browser, duck duck go is default search engine

When doing a search directly from searchlight options, firefox uses google search instead of the duck duck go default.

All other searches from within firefox uses the default correctly.

Macos sonoma m1 - firefox is default browser, duck duck go is default search engine When doing a search directly from searchlight options, firefox uses google search instead of the duck duck go default. All other searches from within firefox uses the default correctly.

Wšykne wótegrona (1)

more options

Hi, unfortunately it looks like Apple is using the settings from Safari, rather than using the search mode in Firefox. Firefox can't do much about this, as it is being given a URL to load.

Hence, you'll need to change your default search engine settings in Safari.

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.