Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Best Firefox version for Windows 7?

  • 3 wótegrona
  • 0 ma toś ten problem
  • 2 naglěda
  • Slědne wótegrono wót James

more options

Since support is being discontinued for W7 Firefox, would someone please recommend the best version of Firefox for Windows 7? Security is not a concern, since I have reliable 3rd-Party security setup(s) for my Windows 7 systems.

Thanks!

Since support is being discontinued for W7 Firefox, would someone please recommend the best version of Firefox for Windows 7? Security is not a concern, since I have reliable 3rd-Party security setup(s) for my Windows 7 systems. Thanks!

Wšykne wótegrona (3)

more options

The Extended Support Release of Firefox 115 is the current and will be the last supported version of Firefox for Windows 7. If you update normally, the change from the rapid release branch to the extended support branch should be automatic.

See: Firefox users on Windows 7, 8 and 8.1 moving to Extended Support Release

Wužytny?

more options

Thank you for the Extended Support Release information!

Wužytny?

more options

Firefox 116.0 and later requires Windows 10 or later to run or you could perhaps dual boot with a Linux distro to use the current Releases of Firefox.

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.