Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

i cant get access to masenger on firefox pleaseallow me to open a massenger tab

  • 3 wótegrona
  • 0 ma toś ten problem
  • 15 naglědow
  • Slědne wótegrono wót joraka42

more options

i cant open a messenger tab please help

i cant open a messenger tab please help

Wšykne wótegrona (3)

more options

Messenger to what app or site? This is so sparse in what and where no one reading is going to know where to start.

Wužytny?

more options

Hi

What level of enhanced tracking protection do you have set?

Wužytny?

more options

"GraphQL query is unauthorized" what is this, and why can't I access my messenger? How do I solve it?

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.