Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

List box contents do not appear in alphabetical order

  • Žedne wótegrona
  • 0 ma toś ten problem
  • 4 naglědy
more options

I have an issue when displaying the contents of a list box, it contains a list of countries and does not display in alphabetical order in Firefox, but does display correctly in other browsers such as safari, chrome and edge. Is there any configuration to resolve this issue?

I have an issue when displaying the contents of a list box, it contains a list of countries and does not display in alphabetical order in Firefox, but does display correctly in other browsers such as safari, chrome and edge. Is there any configuration to resolve this issue?

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.