Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Viewing pdf files in Firefox 111

  • 1 wótegrono
  • 1 ma toś ten problem
  • 28 naglědow
  • Slědne wótegrono wót Paul

more options

With the new viewing pdf files in Firefox 111 I cannot download the file to downloads to save it. Can Firefox be modified to allow the option to either view the pdf file or download the file to downloads?

With the new viewing pdf files in Firefox 111 I cannot download the file to downloads to save it. Can Firefox be modified to allow the option to either view the pdf file or download the file to downloads?

Wšykne wótegrona (1)

more options

Hi

When you are viewing the .pdf file, open the Firefox for Android menu, select the Share icon and select the option to save the page as .pdf - the file will be downloaded to your device.