Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

My firefox is crashing nearly a hundred time in a day.

more options

I have attached a screenshot to my crashes. I have attempted to do a clean reinstall a few times. Please help.

I have attached a screenshot to my crashes. I have attempted to do a clean reinstall a few times. Please help.
Pśipowjesone fota wobrazowki

Wšykne wótegrona (1)

more options

Let's continue in your second thread here: https://support.mozilla.org/questions/1403182