Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Activity using

  • 2 wótegronje
  • 0 ma toś ten problem
  • 8 naglědow
  • Slědne wótegrono wót Aung Zaw Hein

more options
  • Bulleted list item
* Bulleted list item

Wubrane rozwězanje

Wšykne wótegrona (2)

more options

Wubrane rozwězanje

Report Abuse

Wužytny?

more options

Report Abuse

Wužytny?

Stajśo pšašanje

You must log in to your account to reply to posts. Please start a new question, if you do not have an account yet.