Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

FF 105

  • 1 wótegrono
  • 0 ma toś ten problem
  • 4 naglědy
  • Slědne wótegrono wót jonzn4SUSE

more options

Running MX Linux 19.4 FF latest 105.0.1 crashes & hangs reinstalled twice- same, Went back to 102.3 esr everything is great. How long is this release good for?

Running MX Linux 19.4 FF latest 105.0.1 crashes & hangs reinstalled twice- same, Went back to 102.3 esr everything is great. How long is this release good for?

Wšykne wótegrona (1)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue with the add-on. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym pstajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywarske konto.