Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Only one row of bookmarks visible on bookmarks toolbar

  • 1 wótegrono
  • 0 ma toś ten problem
  • 8 naglědow
  • Slědne wótegrono wót Jo

more options

Hi. Can anyone tell me if it would be possible to display all 3 rows of toolbar bookmarks in my bookmark toolbar? It used to show 3 rows, but I changed my monitor's display settings to make the text bigger, and now I can only see the first row of bookmarks at the top of the screen in Firefox. Thanks.

Hi. Can anyone tell me if it would be possible to display all 3 rows of toolbar bookmarks in my bookmark toolbar? It used to show 3 rows, but I changed my monitor's display settings to make the text bigger, and now I can only see the first row of bookmarks at the top of the screen in Firefox. Thanks.

Wubrane rozwězanje

If anyone else has the same problem, the answer's here: https://support.mozilla.org/en-US/que.../1303916

Toś to wótegrono w konteksće cytaś 👍 0

Wšykne wótegrona (1)

more options

Wubrane rozwězanje

If anyone else has the same problem, the answer's here: https://support.mozilla.org/en-US/que.../1303916

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym pstajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywarske konto.