Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Synced bookmarks, logins, password are missing

  • Žedne wótegrona
  • 1 ma toś ten problem
  • 5 naglědow
more options

I got a new office laptop. I had synced all my bookmarks, logins, password in firefox on my old laptop. After installing firefox on new laptop and signing in, everything is missing. Cannot find anything. Please help.

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym pstajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywarske konto.