Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

audio gets choppy when sped up

  • 1 wótegrono
  • 2 matej toś ten problem
  • 9 naglědow
  • Slědne wótegrono wót vayuj03.dhir

more options

so regardless of what video streaming platform I use whenever I speed up the video to more than 1.5x it gets really choppy and irritating while the problem is non existent when I am using other browsers

so regardless of what video streaming platform I use whenever I speed up the video to more than 1.5x it gets really choppy and irritating while the problem is non existent when I am using other browsers

Wšykne wótegrona (1)

more options

same here please fix this