Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Firefox extensions in Waterfox

  • Žedne wótegrona
  • 1 ma toś ten problem
  • 3 naglědy
more options

What happened to Waterfox using Firefox extensions? I've been using the Nordpass extension for some time now but lately the password logo shows in the fields but will not fill logins. Should I go back to an earlier Firefox or Waterfox version?

What happened to Waterfox using Firefox extensions? I've been using the Nordpass extension for some time now but lately the password logo shows in the fields but will not fill logins. Should I go back to an earlier Firefox or Waterfox version?